Przeżywany obecnie okres Zmartwychwstania Pańskiego prowadzi nas w Liturgii przez szereg czytań biblijnych, które ukazują wiarę Apostołów w to, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Zdolni są oni do dawania gorliwego świadectwa o tej prawdzie mimo różnych przeciwności i prześladowań
(2024-04-26)
Zmartwychwstały Chrystus opuścił grób, aby człowiek przestał tkwić w grobie beznadziei i rozpaczy. W mocy „Pierworodnego spośród umarłych” blask życia wkracza w ciemność i chłód ludzkiej egzystencji. Zwycięstwo Zmartwychwstania przezwycięża śmierć i ożywia człowieka nie tylko na końcu czasów w wymiarze cielesnym, ale dotyka swą życiodajną mocą ludzką duszę w codziennym kroczeniu po drodze życia
(2024-03-31)
Nadchodzący czas Wielkiego Postu niesie ze sobą kolejną okazję do pogłębienia osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Na wielkopostnej drodze, która szczególnie sprzyja umocnieniu tej więzi, wielkie znaczenie ma praktykowanie ascezy. Polega ona na współpracy z Bożą łaską, aby zyskać nową wolność w korzystaniu z ziemskich dóbr i odpowiedni w stosunku do nich dystans
(2024-02-11)
W oddaleniu po grzechu pierworodnym człowiek potrzebował ponownego spotkania ze Stwórcą, aby przyjąć dar nowego zjednoczenia. Same ludzkie wysiłki uniemożliwiały jednak osiągnięcie odnowionej jedności z Bogiem. Człowiek sam nie potrafił osiągnąć stanu pełnej relacji ze Stworzycielem. Potrzebna była więc Boska interwencja, aby mieć udział w doskonałej wspólnocie
(2023-12-24)
Postawa czekania na spotkanie z jakąś osobą może wiązać się z różnymi, a nawet odmiennymi stanami ludzkiego serca. Z jednej strony można oczekiwać kogoś z radością i wewnętrznym pokojem, z drugiej zaś strony czekaniu może towarzyszyć smutek i lęk. Im głębsza znajomość i miłość do drugiej osoby, tym większa radość rodzi się w sercu tego, kto czeka
(2023-12-10)
Jednym z centralnych tematów związanych ze świętowaniem rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości jest zagadnienie wolności. W wymiarze nie tylko narodowym, lecz także indywidualnym pojmowana jest ona w kategorii daru i zadania
(2023-11-20)
Piękno i bogactwo miłości macierzyńskiej wyraża się na wiele sposobów. Matka, która prawdziwie kocha, żyje życiem swego dziecka. Noszące je w swoim sercu gromadzi ona wiele wspomnień ze wspólnie przeżytych chwil. Kochająca matka doskonale zna swoje dziecko i niejednokrotnie dzieli się z innymi przeżyciami płynącymi z jej głębokiej macierzyńskiej więzi
(2023-10-08)
Czas odpoczynku dotyczy nie tylko regeneracji fizycznej i psychicznej, a więc wymiarów związanych z ciałem. Wpływa on także na ludzkiego ducha. Aby rzeczywiście odpocząć, nie wystarczy zadowolić się organizacją wakacyjnych, czy urlopowych udogodnień związanych z potrzebami ciała
(2023-07-05)
„I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała” (Ez 36,26). Słowa te pochodzą z Księgi proroka Ezechiela i zawierają Bożą obietnicę dotyczącą odnowy ludzkiego serca. Wymaga ono bowiem uzdrowienia, gdyż stało się jak kamień wskutek utraty prawdziwego życia
(2023-06-12)
Dnia 9 maja br. w naszej parafii Ksiądz Biskup Józef Szamocki udzieli młodzieży Sakramentu Bierzmowania. W związku z tym uroczystym wydarzeniem, podczas którego w sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej Duch Święty w sposób szczególny obdaruje młodych ludzi swoimi darami, warto na nowo uzmysłowić sobie znaczenie Jego działania w życiu człowieka
(2023-05-10)
Pragnienie życia wpisane jest w serce każdego człowieka. Na przestrzeni wieków podejmuje on starania, aby zabezpieczyć swoje życie przed chorobami, ubóstwem, kataklizmami, zagrożeniami militarnymi. Wśród różnych niebezpieczeństw ludzki wysiłek w trosce o życie staje się jednak bezskuteczny wobec problemu śmierci. Mimo postępu naukowego i technicznego człowiek przekonuje się o przemijalności swojego istnienia na tym świecie
(2023-04-03)
W dniach 12-15 marca w naszej parafii odbędą się rekolekcje wielkopostne wraz z odnowieniem Misji Świętych. Poprowadzi je dla nas ojciec Piotr Paradowski OFM Conv. Msze Święte wraz z nauką rekolekcyjną będą sprawowane w pierwszym dniu (niedziela, 12 marca) według stałego porządku niedzielnego; w kolejne zaś dni (od poniedziałku do środy) w Lubawie o godz. 6.45, 17.00, 19.00, w Mortęgach o godz. 18.00
(2023-03-05)
Wobec przeżywanego cierpienia można przyjąć różną postawę. Z jednej strony może pojawić się bunt, brak akceptacji bolesnej sytuacji i poczucie braku sensu doświadczanego bólu. Istnieje jednak możliwość innego odniesienia w stosunku do własnego cierpienia. Akcentuje się tutaj nie tylko postawę znoszenia bólu, aby psychologicznie zabezpieczyć się przed destruktywnym jego wpływem i ochronić się przed rozpaczą
(2023-01-30)
Światłość ze Światłości, która istnieje odwiecznie w majestacie Trójcy Świętej, uniża się i wkracza w mroki historii ludzkiego życia jaśniejąc w betlejemskim żłóbku. Kontynuując zaś swą ziemską wędrówkę, idzie dalej, by po drodze wstąpić na Golgotę i zajaśnieć blaskiem zmartwychwstania. Całe to dzieło Światłości dokonało się dla mnie – zaciemnionego i tkwiącego w mrokach osobistej historii
(2022-12-24)
W czasie oczekiwania na kogoś, kto ma przybyć na spotkanie, mogą nam towarzyszyć różne postawy i emocje. Różnią się one w zależności od osobistej relacji z osobą, która zapowiada swoją wizytę. Z inną gotowością i stopniem entuzjazmu czeka się na kogoś, kogo dobrze się zna i z kim ma się zażyłą więź, aniżeli na osobę nieznajomą, z którą nie miało się wcześniejszego kontaktu
(2022-12-07)
Jedność wspólnoty Kościoła Katolickiego jako jednego Mistycznego Ciała Chrystusa urzeczywistnia się nie tylko w łączności ochrzczonych pomiędzy sobą na Ziemi, ale rozciąga się poza wymiar rzeczywistości widzialnej. Zjednoczenie to w ramach jednej społeczności przynależących do Zbawiciela obejmuje zarówno wiernych, którzy pielgrzymują w życiu ziemskich drogą wiary, jak i wszystkich już zbawionych w Niebie oraz także tych, których dusze jeszcze potrzebują oczyszczenia w rzeczywistości czyśćca
(2022-10-30)
Człowiek w różnych dziedzinach życia wymaga wsparcia ze strony innych osób, aby móc odpowiednio się rozwijać i realizować życiowe zadania. Potrzebuje on obok siebie tych, którzy zajmą się jego wychowaniem, edukacją, wprowadzeniem go w świat wartości oraz zadbają o to, aby mógł realizować swe najgłębsze pragnienia związane z powołaniem do dialogu ze Stwórcą
(2022-10-02)
Na szczęście dziś rozumiemy, że każdy kolejny rok naszego życia jest dla nas darem, aby jak najlepiej wykorzystać wolność otrzymaną od Boga Stwórcy. Nie musimy biernie oczekiwać na jakąś deterministyczną powtórkę przeszłości, ale możemy w każdej chwili życia decydować jak wykorzystamy naszą wolność. Mamy ciągłą szansę właściwie kształtować przy pomocy Bożego wsparcia dar wolności na naszej życiowej drodze
(2022-09-04)
W naturalny rytm życia ludzkiego obok czasu pracy wpisany jest wypoczynek. Stwarza on możliwość nie tylko regeneracji w wymiarze cielesnym w całej jego psychosomatycznej specyfice, ale umożliwia również czerpanie dobra dla sfery ludzkiego ducha. To właśnie w tej dziedzinie człowiek ma możliwość refleksji nad sensem swojego życia i wszelkich podejmowanych w tym świecie działań
(2022-07-15)
W czerwcu w sposób szczególny skupiamy naszą uwagę na Sercu Wcielonego Syna Bożego. W nabożeństwach czerwcowych, podczas których modlimy się litanią do Serca Pana Jezusa, mamy okazję coraz bardziej wnikać w głębię miłości Zbawiciela, który pozwala na krzyżu przebić swe Serce, aby wypłynęła z Niego krew i woda jako ożywczy zdrój miłosierdzia
(2022-06-05)
Siostry i Bracia. Tegoroczny miesiąc maj, oprócz ważnych dla naszego uświęcenia Nabożeństw Majowych niesie dla nas wiele dodatkowych, ważnych wydarzeń. 16 maja, w Święto Św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski, rozpocznie się w naszej parafii peregrynacja kopii cudownego obrazu Świętej Rodziny. Od zeszłego roku peregrynuje on po naszej toruńskiej diecezji, od parafii do parafii
(2022-05-03)