„Mancipium Mariae” - „Niewolnik Maryi”
Jest to napis, który widniał na pierścieniu polskiego króla, wielkiego i pobożnego władcy - Jana III Sobieskiego. Rodzice króla już od jego dzieciństwa uczyli go wiary w Opatrzność Bożą oraz tego, że człowiek licząc na własne siły nie dokona wielkich rzeczy. Sami również, własnym przykładem pokazywali swoim dzieciom głęboką wiarę w pomoc Matki Najświętszej. Takie doświadczenie wyniósł polski król z domu rodzinnego.
(2019-10-06)
Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Jest to ważny czas dla dzieci i młodzieży, ale z roku na rok coraz bardziej ważny również i dla rodziców. Przemiany dokonujące się w świecie, które nie rzadko burzą naturalny, racjonalny dotychczas porządek, zmuszają rodziców, aby bardziej interesowali się swoimi dziećmi, środowiskiem w jakim przebywają, co robią i czego się uczą
(2019-09-08)
W tym roku Odpust Lipski Nawiedzenia NMP będzie szczególnie celebrowany. Świętować będziemy bowiem pięćdziesiątą rocznicę koronacji cudownej Figury naszej Pani i Opiekunki Ziemi Lubawskiej. Koronacji dokonał Sługa Boży Stefan Kard. Wyszyński - Prymas Tysiąclecia, Ojciec i duchowy przywódca naszego Narodu
(2019-06-30)
Miesiąc czerwiec kojarzy nam się i słusznie z nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Jezusowego. Kult zranionego serca Chrystusa jest, choć w różnych formach, obecny w pobożności wiernych od zarania chrześcijaństwa. Słowa św. Tomasza Apostoła: „Pan mój i Bóg mój!” wypowiedziane w Wieczerniku po Zmartwychwstaniu Pana są niejako pierwszym udokumentowanym aktem pobożności wobec ran Pana Jezusa, w tym Jego Serca
(2019-06-10)
Wielkość i rozmaitość ikon Bogarodzicy, mimo że wyraża przede wszystkim bogactwo i obfitość przynależących do Niej charyzmatów, to w szerszym znaczeniu odwzorowuje również szczególne powołanie, rolę i miejsce kobiety w życiu świata - jeśli przyjąć, że Matka Boża jest figurą wszystkich kobiet, że to w Niej odnajduje swoje powołanie każda kobieta i jeżeli nie całościowo, to przynajmniej w wielu aspektach kobiecości utożsamia się z Nią
(2019-05-15)
Chrystus Zmartwychwstał!
Ta prawda od dwóch tysięcy lat jest podstawą nauczania chrześcijańskiego. Pan nasz, który oddał siebie za nasze grzechy, złożył siebie w ofierze nie tylko powstał z martwych, ale żyje i Jest obecny pośród nas w świecie. Ta wiadomość nie tylko ubogaca nasze życie, ale nią trzeba żyć. Pan Jezus, odwieczny Syn Ojca karmi nas codziennie swoim Słowem i Ciałem w Najświętszej Ofierze Mszy św., abyśmy wytrwali, mieli siłę w drodze do Królestwa Bożego
(2019-04-14)
Nieustannie warto oczyszczać nasze intencje, które motywują nasze działanie. Mogą one bowiem stać się swoistą rutyną, przyzwyczajeniem, prostą, a nie świętą tradycją. Jesteśmy ludźmi, a więc kimś więcej niż otaczający nas świat, który w swoim działaniu zdeterminowany, jakby „zaprogramowany" przez Stwórcę, aby funkcjonować na zasadzie instynktu i reakcji na zewnętrzne bodźce. My myślimy i to jest wielki Boży dar. Myślimy, czyli rozumiemy co i dlaczego robimy, przeżywamy
(2019-03-20)
W bieżącym roku, po dziękczynieniu Panu Bogu za to, że sto lat temu nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość, będziemy obchodzić kilka ważnych rocznic narodowych. Smutna, ale przynaglająca nas w dalszym ciągu do modlitwy za Polskę będzie 80 rocznica napaści na nasz Kraj hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji
(2019-02-21)
Minął kolejny Adwent w naszym życiu, ale życiowy adwent wciąż trwa… Spotkamy się z naszym Panem i Zbawcą w tajemnicy świąt Jego Narodzenia i pragniemy zobaczyć Go u kresu naszego ziemskiego życia. Do jednego i drugiego spotkania potrzeba przyjaznego klimatu
(2018-12-24)
Oczekujemy przyjścia Pana w tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia. Adwent przekierowuje jednak nasze myślenie na inne oczekiwanie, na zjednoczenie z Panem w Królestwie Niebieskim. Święta, które tak kochamy winny wzbudzać naszą tęsknotę za życiem wiecznym. Nie musimy wyczekiwać śmierci, mamy cieszyć się życiem, ale takim, które poprowadzi nas do naszego Ojca, do Jego domu
(2018-12-01)
Miesiąc listopad dla nas, Polaków, jest wyjątkowym czasem. Dziękujemy naszemu Panu i Królowej Polski za dar Niepodległej Rzeczypospolitej. Zapraszam Wszystkich do wspólnego dziękczynienia w ramach XXI Dni Kultury Chrześcijańskiej. Poniżej drukujemy program uroczystości
(2018-11-07)
Znamy "smak" modlitwy różańcowej. Rozważanie tajemnic zbawczych w czterech jej częściach i przyzywanie wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny daje wielką radość sięgającym po tę modlitwę. Oprócz tego wartością różańca świętego jest jego skuteczność w przedstawianych czystym sercem prośbach
(2018-10-07)
Czas urlopów dobiegł końca. Wielu z nas powraca do pracy, a dzieci i młodzież do szkół. Jest to dobry czas, aby zastanowić się również nad swoim zaangażowaniem w życie Kościoła. Kościół, jak wiemy, to nie tylko papież, biskupi, kapłani i zakonnicy, ale wszyscy, którzy zostali ochrzczeni i wyznają jedną wiarę objawioną w Jezusie Chrystusie. Tak patrząc na wspólnotę Kościoła Katolickiego musimy zwrócić uwagę na dwie sprawy
(2018-09-28)
Okres letni, wakacyjny to czas odpustów w naszym dekanacie lubawskim. W tym czasie odbywa się ich najwięcej. Odpustowe świętowanie rozpoczęła nasza parafia 24 VI uroczystością ku czci Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. 1 i 2 VII to największy odpust w naszym dekanacie i w całej naszej diecezji toruńskiej - Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny (Odpust Lipski)
(2018-07-01)
Co roku obchodzimy Wielkanoc. Wielu przyzwyczaiło się do tego świętowania. Ale czy wolno nam się przyzwyczajać? Nie! Prawdą Wielkiej Nocy trzeba nam zachwycać się na codziennie. Celebracja Paschy jest bowiem informacją, którą mamy żyć każdego dnia
(2018-04-07)
Jak przeżywamy Wielki Post w tym roku, jak z naszymi postanowieniami? Przeżywany czas nie na darmo nazywamy czasem łaski, ponieważ możemy z pomocą Bożą wyprostować ścieżki naszego życia i sprawdzić swoją kondycję duchową. Nastrój tych 40 dni niejako „krzyczy” do nas: „Zatrzymaj się!”, „Pomyśl o Bogu w swoim życiu!”, „Pomyśl jaki jesteś!”
(2018-03-04)
Pamiętamy z lekcji historii i języka polskiego wiadomości o polskich powstaniach narodowych. Nie wiadomo dlaczego, a może wiadomo?, dlaczego wkładano nam do głów, że pierwszym z nich było Powstanie Kościuszkowskie z 1794 r. Dziś, jest to z pewnością dziejowa sprawiedliwość, wielu historyków skłania się ku temu, aby za pierwsze powstanie uznać Konfederację Barską
(2018-02-02)
Chrystus, Emmanuel - Bóg z nami przyszedł nas zbawić. To chcemy przypomnieć sobie, świętując Boże Narodzenie i nigdy o tym nie zapomnieć. Przyszedł On również dać nam pokój, taki pokój, którego nic i nikt nie jest w stanie nam ofiarować.
(2017-12-23)
W pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r. Kościół Katolicki w Polsce wchodzi z hasłem „Duch, który umacnia miłość”. Przez dwa kolejne lata będziemy rozwijać tematykę kolejnego sakramentu chrześcijańskiego wtajemniczenia, jakim jest bierzmowanie. Jest to temat i sprawa ważka, ponieważ dostrzegamy w naszych kościołach coraz mniej młodzieży.
(2017-12-03)
1 i 2 dzień listopada choć kieruje naszą myśl w stronę Nieba i Czyśćca, winien również rodzić refleksję na temat nas samych. Czy wszyscy, którzy żyją w tym czasie co my, będą świętymi, osiągną Niebo? Niestety nie możemy na to pytanie odpowiedzieć twierdząco w stu procentach! Nie możemy też wskazać, kto do ich grona trafi, a kto nie – to jest tajemnica umierania i tego w jakim stanie duszy człowiek opuszcza ten świat, czy pojednany z Panem, czy też nie
(2017-11-05)
Rozpoczynamy miesiąc szczególnej modlitwy - Różańca Świętego. Jest to wyjątkowa modlitwa, prosta i skuteczna, do której wzywa nas Matka Najświętsza podczas swoich objawień w Fatimie, Gietrzwałdzie i wielu innych miejscach. Historia Kościoła natomiast uzmysławia nam poprzez wiele zwycięskich wydarzeń, że to właśnie dzięki Różańcowi Pan Bóg okazywał ludziom i światu swoją łaskę. Zaplanujmy sobie czas na tę modlitwę w kościele lub w gronie rodziny.
(2017-10-06)