Myśląc o tym miesiącu przychodzą na pamięć dwa wydarzenia. Pierwsze radosne, choć okupione krwią polskiego oręża – Wiktoria Wiedeńska z 1683 r. i drugie smutne, również okupione krwią polskiego żołnierza i cywilów – zakończenie kampanii wrześniowej 1939 r.
(2021-09-10)
Odpust Lipski, procesja Bożego Ciała i wiele innych wydarzeń religijnych, są okazją do zamanifestowania na zewnątrz swojej wiary. To prawda. Jednak musimy pamiętać, że te i inne zewnętrzne, bardzo ważne wydarzenia, winny wypływać i budować wewnętrzną postawę naszej duszy. Idziemy do Lip, miejsca wybranego przez Matkę Najświętszą nie po to, aby zaspokoić „swoje potrzeby”, ale by się umocnić, aby spotkać na sposób wiary żywą Osobę Chrystusa i Jego Najświętszej Matki
(2021-07-08)
Czas szybko upływa. Rozpoczynamy kolejny miesiąc – czerwiec. Z Maryjnego maja wchodzimy w tajemnicę Bożej, nieskończonej miłości, której znakiem jest Najświętsze Serce Pana Jezusa
(2021-06-01)
Pamiętamy wydarzenie z Wieczernika, kiedy Zmartwychwstały Pan ukazał się Apostołom. Nie było wówczas wśród nich św. Tomasza. Kiedy uczniowie Pana opowiadali mu o tym co zaszło podczas jego nieobecności, on nie dał im wiary. Kiedy Chrystus ponownie przyszedł do nich, św. Tomasz upadł przed Nim i wypowiedział słowa: "Pan mój i Bóg mój!", na co Zmartwychwstały rzekł: "Uwierzyłeś, bo Mnie zobaczyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli."
(2021-04-04)
Dzisiejsza narracja neopogańska używając pięknych w swym wyrazie słów określeń, zwodzi ludzi. Od dziecka wmawia się człowiekowi, że skazany jest na sukces, ma myśleć pozytywnie i być optymistą. Można powiedzieć, że te czy inne słowa pięknie brzmiące, ciepłe i miłe dla ucha są swoistymi „dogmatami” współczesnego świata. Osobiście wolę umiejscowić je w zbiorze „usypiaczy sumienia i kontaktu z rzeczywistością”
(2021-03-07)
Wolą Księdza Biskupa Ordynariusza ks. wikariusz Damian Kuna, z dniem 1 lutego br., został powołany na proboszcza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Sumowie, w dekanacie brodnickim. Bóg zapłać Księdzu Kunie za Jego posługę w naszej Parafii. Życzymy miłości i otwartości serca dla nowych Parafian w Sumowie
(2021-02-03)
Żeby zobaczyć w małym Dziecięciu Boga Odkupiciela – potrzeba było światła Wiary. Żeby ujrzeć w niewinnym, bezbronnym Maleństwie Mesjasza – potrzeba było światła Wiary.
(2020-12-25)
My katolicy jesteśmy dobrymi teoretykami, znawcami wielu spraw, które dotyczą spraw wiary i religii. Wiemy, że Adwent jest radosnym czasem przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia oraz ponownego przyjścia Chrystusa w chwale – czyli paruzji. I z tą wiedzą przeżywamy kolejne Adwenty, Wielkie Posty itd.
(2020-12-06)
Czym jest Świętość? Jest życiem w Bogu i z Panem Bogiem. Z reguły myślimy, że Święty to ktoś, kto żyje już w Królestwie Bożym i bezpośrednio doświadcza-widzi Pana. Słowo Boże uczy nas, że Królestwo Niebieskie jest i ma być budowane już tu i teraz jako przedsmak, droga przyszłych dóbr w Niebieskim Jeruzalem
(2020-11-01)
Tak bardzo pragnę, aby każda moja Siostra i każdy mój Brat żyjący na ziemi lubawskiej pokochał modlitwę różańcową. Wiem i Panu dziękuję za to, że wielu towarzyszy ona każdego dnia. Żyjemy w trudnych czasach, często to sobie powtarzamy i bynajmniej nie po to, aby się przestraszyć i załamywać, ale dlatego aby wziąć się w garść, i nie dać się złu i złemu zwyciężyć. Dlatego Różaniec! – wielki dar i obrona!
(2020-10-04)
We wrześniu przeżywać będziemy uroczystości I Komunii św. w Lubawie i w Mortęgach, w naszej Parafii. Z przyczyn wiadomych, uroczystości te nie odbyły się w wyznaczonym czasie. Nie mniej, nie zmniejsza to radości dzieci, rodziców i duszpasterzy, że Pan Jezus po raz pierwszy - wreszcie - przyjdzie do młodych serc
(2020-09-06)
W tym roku obchodzić będziemy w sierpniu 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej będącej Cudem nad Wisłą. Lord Edgar Vincent d’Abernon, szef brytyjskiej misji dyplomatycznej w Polsce w 1920 r., określił również Bitwę Warszawską „osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata”
(2020-08-07)
Dziś, przypomniawszy sobie, że otrzymaliśmy już dary Ducha Świętego na chrzcie świętym i pełnię Darów w sakramencie Bierzmowania, wychodzimy z wieczernika przygnębienia i smutku. Jak długo trwał ten czas? Policzyłem, że w naszej parafii trwał do dzisiejszego dnia – 90 dni. Przez 90 dni śpiewaliśmy Suplikacje na każdej Mszy św., później doszedł różaniec o 20:30 i Koronka do Miłosierdzia Bożego codziennie tutaj odmawiana
(2020-06-03)
18 maja, podobnie jak w całym kraju, obchodzono w Lubawie setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. O godz. 19.00 odbył się Wieczór Uwielbienia w kościele Farnym w wykonaniu zespołów młodzieżowych naszego miasta i okolic. Przed Najświętszym Sakramentem podziękowali Bogu muzyką i słowem za dar Papieża Polaka, za świętego Jana Pawła II
(2020-05-19)
Rozpoczynamy miesiąc maj. Przypominają mi się wykłady z historii Kościoła kiedy ks. profesor mówił o Kulturkampfie, okresie w XIX w., kiedy w zaborze pruskim władza protestanckich Prus walczyła z Kościołem i wszelkimi oznakami polskości. Sto czterdzieści siedem lat temu pruski parlament - Landtag uchwalił pakiet ustaw wymierzonych w Kościół katolicki. Przedłożone przez rząd Ottona von Bismarcka i uchwalone w parlamencie w dniach 11-14 maja 1873 roku ustawy stanowiły sam rdzeń zainaugurowanej przez Bismarcka i sekundujących mu liberałów antykatolickiej polityki
(2020-05-06)
Wołamy do Ciebie, każdy ze swoją sprawą i zapytaniem. A On nam odpowiada: „Ja Jestem drogą i prawdą, i życiem". Czas, który przeżywamy jest ważny, choć nie chcemy tego, co się dzieje w świecie i słusznie! Bo nie można chcieć, pragnąć zła. Jednak, gdy spojrzymy na historię naszej Wiary to widzimy już od samego początku, co Pan robi ze złem, które dosięga człowieka, niezależnie od tego czy jest on - człowiek jego autorem czy też nie
(2020-04-05)
Jesteśmy już po Środzie Popielcowej. Posypaliśmy sobie głowy popiołem i co dalej? Mamy się nawrócić! Nie chodzi tu, bynajmniej, tylko o powzięcie postanowień na okres 40 dni. To jest, oczywiście, bardzo ważne. Jednak, najczęściej, dobre postanowienia poskramiają nasze zmysły i ciało; pokazują do czego jesteśmy przywiązani, czym może zniewoleni
(2020-03-02)
Każdego roku 2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej, obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Warto przybliżyć sobie sens tego dnia. Czym jest życie konsekrowane, kim są osoby konsekrowane? Wszystko zakorzenione jest w szczególnym powołaniu, które daje człowiekowi Pan. Bóg powołuje ludzi do wielu zadań i różnego sposobu życia, aby człowiek w taki sposób uświęcił się doszedł do pełni zbawienia, które ofiarował nam Pan Jezus
(2020-02-08)
Mocna prawda z pięknej polskiej kolędy! Tak, przyjście Pana na świat jest największą mocą Bożą w całej historii kosmosu. Nie ogranicza się ona jednak do tego jednego Wydarzenia - Wcielenia Syna Bożego. Moc Pana Boga objawia się w codziennym przychodzeniu Jezusa Chrystusa na ołtarzach świątyń katolickich
(2019-12-26)
Rozpoczynamy Adwent, a w nim Roraty. Nazwa Mszy św. porannej ku czci Najświętszej Maryi Panny pochodzi od antyfony na wejście (introitu) tejże Eucharystii wziętej z Księgi Izajasza 45,8: „Rorate caeli desuper et nubes plant iustum”, co tłumaczy się na język polski: „Spuśćcie rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego”
(2019-12-01)
Pierwsze dni listopada, każdego roku, przypominają nam o naszych zmarłych, o przemijalności ludzkiego życia. Biegniemy na cmentarz, aby posprzątać groby znanych i nieznanych nam osób. Piękny to zwyczaj i gest pamięci. Niemniej ważne, aby ta listopadowa pamięć trwała w nas przez cały rok
(2019-11-01)