Od wtorku 11 maja br. Starostwo Powiatowe w Iławie przywraca bezpośrednią obsługę klientów z zachowaniem wymogów sanitarnych. Klienci będą obsługiwani w systemie – jedna osoba na jedno stanowisko. W związku z powyższym wskazane jest umawianie wizyt telefonicznie.
(2021-05-10)
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) to projekt edukacyjny, składający się z gry inwestycyjnej i nauki przy pomocy platformy edukacyjnej. Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Fundacja GPW oraz Partner Strategiczny Fundacja im. Lesława A. Pagi. W projekcie tym uczestniczyło trzech uczniów z kl. 3H (Technikum Rolnicze) Zespołu Szkół w Lubawie.
(2021-05-07)
Zdaniem ekspertów budowa drogi ekspresowej S5 przez teren powiatu iławskiego może być impulsem do napływu nowych inwestycji prywatnych. Tę szansę chce wykorzystać samorząd powiatu, który opracował koncepcję nowego instrumentu, wspierającego inwestorów i przedsiębiorców i zachęcającego do zainwestowania na terenie powiatu iławskiego.
(2021-05-05)
Potrzebujesz pomocy prawnika? Nie radzisz sobie z zadłużeniem? Masz problemy rodzinne? Nie możesz porozumieć się z sąsiadem? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji ! Taka pomoc jest udzielana nieodpłatnie w Starostwie Powiatowym w Iławie i w punktach na terenie całego Powiatu Iławskiego.
(2021-04-23)
Aktywność mieszkańców oraz tworzonych przez nich grup obywatelskich (nieformalnych) oraz organizacji pozarządowych jest jednym z głównych warunków rozwoju lokalnego. Aktywność ta jest wciąż niewystarczająca, co powoduje m.in. niewykorzystanie wielu zasobów lokalnych, mniejszy wymiar pomocy osobom w gorszym położeniu czy niewykorzystanie szans zewnętrznych m.in. dotyczących wykorzystania zewnętrznych środków finansowych
(2021-04-20)
Informujemy mieszkańców Powiatu Iławskiego, szczególnie klientów Starostwa Powiatowego w Iławie, iż dobiegły końca prace nad projektem pn. ,,Nowoczesne eusługi dla mieszkańców Powiatu Iławskiego”, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
(2021-04-09)
Pandemia Covid – 19 wprowadziła całkowite zmiany w funkcjonowaniu właściwie wszystkich sfer naszego życia. Jednym z bardzo szerokich obszarów działania, zapewnienia pomocy i wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie jest piecza zastępcza. W powiecie iławskim są 4 rodzinne domy dziecka oraz 103 rodziny zastępcze.
(2021-04-07)
Wiosna nadeszła! Podobnie jak w przyrodzie, także w nas budzą się siły życiowe i odradza nadzieja. Wielkanoc to szczególna okazja, aby życzyć mieszkańcom Powiatu Iławskiego udanego roku, tak wyczekiwanego powrotu do normalnego życia. Ale dziś przede wszystkim życzymy zdrowia. Wesołej i Błogosławionej Wielkanocy!
(2021-04-02)
Można już składać wnioski na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – informuje Jolanta Rynkowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.
(2021-03-19)
Potrzebujesz pomocy prawnika? Nie radzisz sobie z zadłużeniem? Nie możesz porozumieć się z sąsiadem? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.
(2021-03-17)
Stanisław Blonkowski, emerytowany leśnik, od półwiecza związany z lasami Pojezierza Iławskiego, m.in. jako pracownik Nadleśnictwem Susz. Jest współzałożycielem i Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Leśników Fotografików (więcej o autorze pod tekstem).
(2021-03-16)
Rozmowa z Barbara Bukowską, pełnomocnikiem biura regionalnego Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w Iławie, działającym na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Barbara Bukowska sama jest osobą niepełnosprawną od urodzenia, poruszającą się na wózku. Tym samym zna dobrze problemy niepełnosprawnych, a co ważne, wiedzę tę przekuwa w działanie.
(2021-03-11)
Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, do którego należy także Powiat Iławski, ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze. Od kandydatów wymaga się znajomości m.in. zagadnień z zakresu zarządzania i obsługi projektów z funduszy UE oraz doświadczenia w realizacji tych projektów. Biuro Związku znajduje się w Ostródzie.
(2021-03-09)
Wszystkim Kobietom z okazji Ich święta życzę Spełnienia wszelkich zamiarów i marzeń, Sukcesów w pracy i przestrzeni prywatnej, Nieustającej chęci do działania, Zadowolenia z siebie, Radości życiowej, I aby każdy kolejny dzień Był Dniem Kobiet!
(2021-03-08)
Tereny powiatu iławskiego charakteryzujące się najbogatszą różnorodnością przyrodniczo-krajobrazową, na mocy ustawy o ochronie przyrody, objęto różnymi formami ochrony. Trzeba robić wszystko co możliwe, by na co dzień chronić cenne przyrodniczo tereny, które nas otaczają. A mamy się czym chwalić.
(2021-03-03)
Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski (na zdjęciu) podsumowuje rok 2020, który upłynął w cieniu pandemii i przedstawia plan działania na rok 2021, z nadzieją, że będzie to czas powrotu do normalności.
(2021-02-23)
KOMUNIKAT W związku z ograniczeniem pracy Wydziału Komunikacji (zakażenia SARS-CoV-2 wykryte u pracowników tego Wydziału) okresowo tj. do 19 lutego br. zostaje zawieszona telefoniczna rejestracja klientów.
(2021-02-15)
Gdzie mogę się zaszczepić? Dlaczego tak mało punktów medycznych prowadzi szczepienia? Co zrobić, jeżeli placówka informuje, że nie prowadzi szczepień? Czy ktoś weryfikuje listy osób zgłoszone na przykład przez przychodnie lub gabinety prywatne? Takie i wiele innych podobnych pytań zadają mieszkańcy powiatu iławskiego i nie tylko.
(2021-02-11)
W związku z ograniczeniem pracy Wydziału Komunikacji (zakażenia SARS-CoV-2 wykryte u pracowników tego Wydziału) okresowo tj. do 12 lutego br. zostaje zawieszona telefoniczna rejestracja klientów oraz zmienione godziny pracy Wydziału (w najbliższą środę tj. 10 lutego br. Wydział pracuje do godz. 1515).
(2021-02-08)
Zespół Szkół w Lubawie postawił na najlepszą kadrę, najlepsze warunki pracy i najlepsze wyposażenie pracowni. Absolwenci szkoły są rozchwytywani przez pracodawców. Powiat Iławski oświatą stoi – tak można powiedzieć. Jedna ze szkół, w której dzieje się dużo nowego i dobrego jest z pewnością Zespół Szkół w Lubawie.
(2021-02-04)
Znane są już orientacyjne terminy uruchamiania w 2021 roku wsparcia dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców z terenu powiatu iławskiego. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie pierwsze nabory ogłosi w lutym.
(2021-02-02)