25 stycznia w siedzibie Archiwum Państwowego w Olsztynie zainaugurowane zostały obchody Roku Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach. Powiat Iławski reprezentowała Sekretarz Powiatu Anna Empel, która podobnie jak inni zaproszeni goście, przedstawiła wstępny program obchodów powiatowych. W 2024 roku świętujemy 300. rocznicę urodzin słynnego filozofa z Królewca
(2024-02-07)
Podjęcie współpracy Zespołu Szkół w Lubawie z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu to ważny wydarzenie dla uczniów tej szkoły, którzy będą mogli pogłębiać zainteresowania astronomią, fizyką i informatyką stosowaną, a także automatyką i robotyką. Podjęcie współpracy odbyło się dzięki wsparciu dr hab. Piotra Żuchowskiego, prof. UMK, który jest lubawianinem i absolwentem Zespołu Szkół w Lubawie
(2024-01-20)
Nadszedł niesłychanie ekscytujący moment, o którym od jakiegoś czasu się mówiło. 9 stycznia 2024 r. został Pan powołany na stanowisko I Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego! To pierwsza taka sytuacja w samorządzie powiatu, to jest imponujący awans, można powiedzieć ogromny zaszczyt. Jak Pan się czuje w obliczu takiego wyzwania zawodowego?
(2024-01-18)
W obliczu aktualnej sytuacji pogodowej, silnych mrozów, Powiatowy Lekarz Weterynarii Małgorzata Kalitowska, wystosowała do wszystkich gmin Powiatu Iławskiego pismo przypominające do właścicieli zwierząt, aby dbali o ich dobrostan.
(2024-01-08)
W ramach projektu wsparte zostały dwie szkoły, które prowadzą kształcenie zawodowe tj. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz Zespół Szkół w Lubawie. W projekcie przewidziano wsparcie w wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.
(2024-01-04)
Według statystyk udar mózgu jest trzecią, po chorobach serca i nowotworach, przyczyną zgonów w Polsce i jedną z najczęstszych przyczyn trwałej niepełnosprawności. W walce z udarem kluczowy jest czas, bo jak podkreśla szef iławskiej neurologii - czas to mózg.
(2023-12-29)
Szanowni Mieszkańcy Powiatu Iławskiego, w związku ze zmianami przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się zasady pełnienia dyżurów przez apteki ogólnodostępne.
(2023-12-28)
Pierwszy plakatowy kalendarz o tematyce ekologicznej został wydany przez Powiat Iławski w grudniu 2003 r. W ciągu dwudziestu lat wiele zmieniło się w grafice i stylu publikacji, ale niezmienny jest ich edukacyjny charakter i wyjątkowość. Być może dlatego tak wiele osób każdego roku dopytuje i czeka właśnie na kalendarz Powiatu Iławskiego.
(2023-12-16)
Dużym wsparciem w poszukiwaniu celowości nauki przez kształcącą się młodzież są historie osób, które ukończyły tę samą szkołę. Doświadczenia absolwentów wzbudzają większe zainteresowanie i celniej trafiają do uczniów.
(2023-12-13)
Laureatami 2. edycji Programu Stypendialnego Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla uczniów szkół branżowych i techników – „Kasa dla Asa” zostali uczniowie dwóch szkół powiatowych: – Wiktoria Wnuk z Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie oraz Hubert Wyralski z Zespołu Szkół w Lubawie.
(2023-12-13)
Zakończyła się II. edycja konkursu „Czujka w domu może uratować Twoje życie” organizowanego wspólnie przez Powiat Iławski, Komendę Powiatową PSP w Iławie, przy współudziale AISKO/Kidde – Bezpieczni w domu, Banku Spółdzielczego w Suszu i Iławie.
(2023-12-11)
Powiat Iławski zakończył realizację projektu pn. „Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej”. Wartość projektu przekroczyła 400 tysięcy złotych, a skorzystały z niego dwie szkoły: Zespół Szkół w Lubawie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie.
(2023-11-25)
We wtorek 21 listopada odbyła się coroczna, powiatowa uroczystość z okazji Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego. Okoliczność była jednak podwójnie szczególna. Otóż spotkanie odbyło się w nowej siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie, w związku z czym tegorocznym gospodarzem uroczystości była Krystyna Szafryna – Żęgota, kierownik tej placówki.
(2023-11-22)
Projekt pod nazwą „Słoneczna szkoła – montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach oświatowych” polegać będzie na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych jednostek w Iławie, Lubawie, Suszu i Kisielicach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski.
(2023-11-21)
Sezon grzewczy trwa już w najlepsze dlatego w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu iławskiego, rusza II edycja konkursu „Czujka w domu może uratować Twoje życie”. Rozpoczyna się w poniedziałek 20 listopada a kończy w piątek 30 listopada. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Iławie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.
(2023-11-17)
Po raz 23 odbyła się w Olsztynie uroczystość wręczenia „Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej”. Nagrodę indywidualną otrzymała Jolanta Rynkowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
(2023-11-15)
W ubiegły wtorek, 31 października, w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych, Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych zorganizowało spotkanie edukacyjne pn. "PAMIĘTAMY - Wspomnienie najbardziej zasłużonych Lubawian".
(2023-11-07)
W niedzielę, 29 października odbyło się kolejne spotkanie z historią Ziemi Lubawskiej zorganizowane przez Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych. Tym razem był to spacer edukacyjny pn. „LUBAWA DAWNIEJ I DZIŚ”. Na miejscu zbiórki przy Kościele pw. Św. Barbary, mimo kapryśnej pogody, zebrała się grupa niemal pięćdziesięciu uczestników chcących poznać kawałek historii swojego miasta.
(2023-11-03)
Czas na kolejne spotkanie z historią miasta Lubawa i Ziemi Lubawskiej organizowane przez Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez Powiat Iławski.Tym razem organizatorzy zapraszają na spacer edukacyjny pn. „LUBAWA DAWNIEJ I DZIŚ”, który odbędzie się w niedzielę 29 października.
(2023-10-27)
Od 1 stycznia 2024 roku osoby z niepełnosprawnościami mają otrzymywać nowe świadczenie wspierające. Pomyślałem zatem, że warto przyjrzeć się bliżej tej nowej formie wsparcia, jaką będziemy otrzymywać od państwa. Dlatego też w tym artykule postaram się udzielić odpowiedzi na najważniejsze pytania, które go dotyczą.
(2023-10-27)
W Zespole Szkół w Lubawie odbyła się 13 października podwójna uroczystość: jubileusz 150-lecia szkolnictwa średniego w Lubawie oraz Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Wyróżniono pracowników jednostek oświatowych powiatu iławskiego. Tego dnia do szkoły przybyli absolwenci, dawni dyrektorzy i nauczyciele. Obecni byli także przedstawiciele samorządów, ale także przedsiębiorstw od lat współpracujących z Zespołem Szkół w Lubawie.
(2023-10-17)