Wczoraj uczciliśmy wydarzenia sprzed 104 lat. Uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem w Lubstynku – była to jedna z miejscowości, która uczestniczyła w plebiscycie. Po złożeniu kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z 1920 roku, uczestnicy udali się do Złotowa, gdzie ksiądz dziekan Marcin Staniszewski oraz proboszcz miejscowej parafii ksiądz Jakub Maciejko odprawili mszę świętą.
(2024-06-12)
Rocznice ślubu to wyjątkowe momenty pełne wzruszeń i refleksji, lecz niektóre z nich wyróżniają się szczególnie, jak "Kamienne Gody" Państwa Cecylii i Mariana Wiejaków z Targowiska Dolnego. Państwo Cecylia i Marian zawarli małżeństwo 27 maja 1954 roku.
(2024-06-04)
20 maja 2024 r. Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski wraz z Dziecięca Drużyną Pożarniczą z Łążyna OSP Łążyn brali udział w obchodach „Dnia Strażaka” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.
(2024-05-21)
Dziś podczas II zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubawa powołane zostały stałe Komisje Rady. Ustalono także zakresy ich działania oraz wybrano Przewodniczących poszczególnych Komisji i ich Zastępców
(2024-05-15)
Dziś w Urzędzie Gminy Lubawa odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy. Pierwszą sesję Rady Gminy Lubawa nowej kadencji rozpoczął najstarszy wiekiem Radny Joachim Dutkiewicz. Radni odebrali Zaświadczenia o wyborze od przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Agnieszki Miesikowskiej i złożyli ślubowanie.
(2024-05-07)
Kadencja samorządowa 2018-2024 dobiega końca. Dziś odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Lubawa w obecnym składzie. Była to wyjątkowa kadencja z kilku względów, m.in. była najdłuższa z dotychczasowych, bo trwała 5 lat i pół roku. Przez ten czas podejmowaliśmy wspólnie działania dla dobra naszej gminy i jej Mieszkańców.
(2024-04-25)
W czwartek 25 kwietnia odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy Lubawa. Kadencja 2018 - 2023 kończy się oficjalnie 30 kwietnia
(2024-04-25)
Dnia 13 kwietnia uczestnicy Klubów „Senior +” z Mortęg i Złotowa wzięli udział w wyjeździe integracyjnym do Kinoteatru „Pasja” w Iławie, w którym obejrzeć mogli sztukę pt. Dwie morgi upragnienia czyli „Zróbmy sobie wnuka”
(2024-04-16)
W dniach 18.03.2024r. – 04.04.2024r. Gmina Lubawa we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Lubawa oraz klubami seniora i kołami gospodyń wiejskich realizowała wydarzenie kulturalno – edukacyjne pod nazwą „Wiosna z Kołami Gospodyń Wiejskich” mające na celu wymianę doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami oraz promowanie działań oddolnych integrujących społeczność z terenu gminy Lubawa.
(2024-04-05)
Gmina Lubawa otrzymała 25 tys. zł dofinansowania (50 proc. wartości inwestycji) w ramach tegorocznego naboru wniosków do programu samorządu województwa pod nazwą "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.
(2024-04-04)
Na Sesji Rady Gminy gościliśmy uczniów gminnych szkół, którym przyznano stypendia za wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Gratulacje, pamiątkowe dyplomy oraz upominki wyróżniającym się uczniom przekazał wójt Tomasz Ewertowski.
(2024-03-28)
W niedzielę 24 marca w Gminnej Hali Sportowej w Byszwałdzie odbyła się Gminna Gala Sportu. Uroczystość była przede wszystkim okazją do podsumowania sportowych osiągnięć, wydarzeń i przekazania podziękowań sportowcom, zawodnikom, trenerom, działaczom oraz osobom związanym ze sportem i działającym na rzecz sportu i promocji Gminy Lubawa.
(2024-03-26)
Wójt Tomasz Ewertowski wziął udział w spotkaniu samorządowców z Aleksandrą Gajewską - wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, gdzie w ramach konsultacji zachęcano samorządy do udziału w programie „Maluch +”. Wśród planowanych zmian rządowego wsparcia dla inwestycji w opiekę wczesnodziecięcą ma być m.in. zwiększenie dofinansowania do utworzenia jednego miejsca w żłobku z 36 tys. zł do 57 tys. zł.
(2024-03-24)
VIII edycja Kongresu Przyszłości - Samorządy i Gospodarka 2024 była ważnym wydarzeniem społeczno-gospodarczym na Warmii i Mazurach. Rok rocznie kongres jest miejscem, gdzie odbywają się ciekawe dyskusje, pojawiają się inspirujące pomysły i innowacyjne rozwiązania dla przyszłości naszego regionu.
(2024-03-23)
W czwartek 7 marca, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyły się uroczyste obchody jubileuszu małżeństwa. Podczas uroczystości nie zabrakło wzruszających momentów, wspomnień z minionych lat oraz ciepłych słów skierowanych do Jubilatów.
(2024-03-08)
Dzisiaj pracownicy Urzędu Gminy Lubawa przeprowadzili pierwsze wizje lokalne dróg, po przejeździe kolumn wojskowych w ramach ćwiczeń #DRAGON-24. Szkody powstałe na drogach publicznych, związane z ćwiczeniami, będą oszacowane przez specjalistów wojskowych. Następnie zostaną przeprowadzone naprawy tych dróg
(2024-03-07)
Mszą świętą oraz uroczystym apelem w Szkole Podstawowej im. Kard. Stanisława Dziwisza w Kazanicach uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych. Nazwano ich Wyklętymi, bo mieli być zapomniani, a także przypisywano im zbrodnie, których nie popełnili. W gminie Lubawa od lat organizujemy gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
(2024-03-05)
Wójt Gminy Lubawa informuje, że przyjmuje zgłoszenia właścicieli zwierząt domowych (psów, kotów) zainteresowanych ich sterylizacją lub kastracją z dofinansowaniem środków gminy Lubawa w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubawa w 2024 r.”
(2024-03-05)
„Poprawa dostępności mieszkańców Gminy Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2024 roku”. Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni wolne od pracy, tj. w soboty i niedziele (od godziny 10.00 do 14.00) wynikało przede wszystkim z licznych monitów mieszkańców,
(2024-02-29)
Wysoce zjadliwa grypa ptaków wywołana przez wirus HPAI jest zakaźną i wysoce zjadliwą chorobą wirusową, na którą podatny jest zarówno drób jak i ptaki dzikie. Podaje się do wiadomości mieszkańców Gminy Lubawa Rozporządzenie Nr 5 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
(2024-02-22)
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa informuje, że zakończyły się prace nad opracowaniem projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubawa na lata 2024-2026 jest on propozycją zintegrowanych działań na rzecz rodziny realizowanych na terenie gminy Lubawa w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
(2024-02-13)