W poniedziałek 26 września odbyło się uroczyste oddanie do użytku kolejnej inwestycji drogowej zrealizowanej przez gminę Lubawa. Budowa ok. 900 metrów drogi gminnej, tzw. „obwodnicy” Grabowa prowadzącej od drogi powiatowej nr 1214N do drogi gminnej nr 147047N, zrealizowana została w celu odciążenia centrum wsi Grabowo od intensywnego ruchu ciężkich pojazdów.
(2022-09-28)
W minioną niedzielę, 28 sierpnia 2022r. w Złotowie odbyły się Dożynki Parafialne. Impreza rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą dziękczynną, którą sprawował ksiądz proboszcz Jakub Maciejko.
(2022-08-30)
Honory starostów dożynkowych w tym roku w gminie Lubawa w Rożentalu pełnić będą: Joanna Zakrzewska z Rożentala i Krzysztof Józefowicz z Wałdyk
(2022-08-30)
50 lat temu 14 par z gminy Lubawa ślubowało sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską i już od pół wieku trwa w tej przysiędze.W czwartek 18 sierpnia, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyło się uroczyste wręczenie medali ,,Za długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
(2022-08-19)
W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) – sygnał ciągły na czas 1 minuty.
(2022-07-31)
Gmina Lubawa pozyskała środki na wyposażenie multimedialne szkół podstawowych. Zdobyte środki pochodzą z rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” zainicjowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Kwota 360 tys. złotych
(2022-07-24)

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wsparcia i otuchy dla
Pana Adama Marchlewskiego Prezesa Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa
z powodu śmierci Ojca
(2022-07-21)
15 lipca br. w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu odbyła się konferencja dotycząca rozstrzygnięcia III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
(2022-07-20)
W dniu 14 lipca br . o godz. 19.00 świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym odbyło się zebranie wiejskie. Jednym z punktów zebrania były wybory uzupełniające na stanowisko sołtysa wsi w związku z rezygnacją dotychczasowej Pani sołtys Karoliny Wiśniewskiej.Zebraniu przewodniczył Piotr Zieliński mieszkaniec wsi.
(2022-07-14)
Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski podpisał umowę na wymianę oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie gminy. Zadanie zrealizuje firma – Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jan Nadolski z Lubawy.
(2022-07-12)
W czwartek 30 czerwca odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi - Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2021 r. Na 15 obecnych radnych wszyscy jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.
(2022-07-02)
W br. przypada 102. rocznica plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy pomniku w Lubstynku, przy którym świętowaliśmy 100. rocznicę plebiscytu. Pomnik został ufundowany przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku. Kwiaty złożył gospodarz wydarzenia i organizator uroczystości wójt gminy Lubawa Tomasz Ewertowski
(2022-06-22)
Na dzisiejszej Sesji Rady Gminy (30 maja 2022 r.) gościliśmy uczniów z gminnych szkół, którym przyznano stypendia za wysokie wyniki w nauce lub w sporcie. Gratulacje, pamiątkowe dyplomy oraz upominki wyróżniającym się uczniom
(2022-05-30)
100 sołtysów z Warmii i Mazur zostało wyróżnionych przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności. Wśród nich znalazł się przedstawiciel Gminy Lubawa – Jan Kowalkowski, sołtys sołectwa Prątnica.
(2022-05-25)
Trwają przebudowy dróg w miejscowościach Sampława i Grabowo. Oba zadania otrzymały milionowe dofinansowania z rządowych funduszy. W Sampławie realizowana jest przebudowa drogi gminnej nr 147033N do gminnych terenów inwestycyjnych. Zadanie o wartości około 1 mln 748 tys. złotych w 60 proc. zostanie sfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
(2022-04-19)
Życzenia wójta Gminy Wiejskiej Lubawa Tomasza Ewertowskiego z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
(2022-04-14)
Sołtysom i Radom Sołeckim z okazji Dnia Sołtysa najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności i wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym składają Przewodniczący Wójt
(2022-03-11)
We wtorek 8 marca kierownictwo Urzędu Gminy Lubawa wraz z wójtem Tomaszem Ewertowskim na czele, spotkało się z sołtysami z terenu Gminy Lubawa. Głównym powodem spotkania był, przypadający na 11 marca, Dzień Sołtysa. Dodatkową okazją do złożenia życzeń był także Dzień Kobiet.
(2022-03-11)
W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że Gmina nie planuje ograniczeń ani przerw w dostawie oświetlenia na terenie gminy Lubawa. Obecnie trwa audyt efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy wraz z inwentaryzacją niezbędną do opracowania specyfikacji przetargowej na wymianę oświetlenia ulicznego na oprawy led.
(2022-03-02)
25 lutego odbyła się sesja Rady Miasta Lubawa. Radni na prośbę burmistrza do porządku sesji wprowadzili dwa dodatkowe punkty. W sprawie stanowiska samorządu miasta wobec agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę oraz uchylającą uchwałę Nr VI/ 73/2011 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchylenia umowy o współpracy partnerskiej z miastem Sławsk w obwodzie kaliningradzkim w Rosji
(2022-02-27)
Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci
śp. Piotra Stawiarskiego Prezesa OSP w Lubawie składają:

Wójt wraz z pracownikami Urzędu Gminy Lubawa oraz Radni Gminy Lubawa
(2022-01-24)