Głos św. Jana Chrzciciela nr 186 + Obrzęd Śniadania Wielkanocnego

Opublikowano:

Zmartwychwstały Chrystus opuścił grób, aby człowiek przestał tkwić w grobie beznadziei i rozpaczy. W mocy „Pierworodnego spośród umarłych” blask życia wkracza w ciemność i chłód ludzkiej egzystencji. Zwycięstwo Zmartwychwstania przezwycięża śmierć i ożywia człowieka nie tylko na końcu czasów w wymiarze cielesnym, ale dotyka swą życiodajną mocą ludzką duszę w codziennym kroczeniu po drodze życia. Ożywczej łaski spragnione jest bowiem nie tylko ciało tego, kto odchodzi z tego świata, ale także dusza żyjącego w doczesności, lecz wewnętrznie obumarłego przez grzech.

Niech zatem Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego poruszy serca tych, którzy zamknęli się na prawdziwe życie płynące od Zbawiciela. Dla tych zaś, którzy trwają na drodze wiary, niech świętowanie tajemnicy paschalnej będzie okazją do umocnienia potrzebnymi łaskami.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Wasi duszpasterze

>>>Więcej w Głosie św. Jana

>>>Obrzęd Śniadania Wielkanocnego