Głos św. Jana Chrzciciela nr 170

Opublikowano:

Październikowa droga wraz z Maryją do Chrystusa

Człowiek w różnych dziedzinach życia wymaga wsparcia ze strony innych osób, aby móc odpowiednio się rozwijać i realizować życiowe zadania. Potrzebuje on obok siebie tych, którzy zajmą się jego wychowaniem, edukacją, wprowadzeniem go w świat wartości oraz zadbają o to, aby mógł realizować swe najgłębsze pragnienia związane z powołaniem do dialogu ze Stwórcą. Ważne jest, aby dać się poprowadzić odpowiednim osobom, które wskażą właściwy kierunek i będą wspierać na życiowej drodze. Czymś normalnym jest więc, że pragnie się mieć najlepszych wychowawców, poszukuje się odpowiednich nauczycieli, korepetytorów i ekspertów w osiąganiu określonych celów.

Tak jak człowiek potrzebuje kompetentnych osób wspierających w realizacji zadań w porządku doczesnym, tak również, mniej lub bardziej świadomie, szuka on autorytetu w sferze duchowej. W obszarze tym najważniejszym i ostatecznym celem jest zbawcza relacja z Jezusem Chrystusem. Na drodze tego powołania nie ma większego wsparcia i autorytetu od Matki Bożej, która najlepiej z ludzi zna Chrystusa i najbardziej Go kocha. Ona jest najdoskonalszą Przewodniczką prowadząca do Jej Syna. Maryja chce zaprowadzić każdego człowieka do spotkania z Tym, który jest „Drogą, Prawdą i Życiem”.

W odkrywaniu Jej macierzyńskiej obecności na drodze do Chrystusa nieopisanym darem jest modlitwa różańcowa. Przez Różaniec Święty człowiek wkracza w niezwykłą przestrzeń działania Maryi, która jako „Mistrzyni życia duchowego” i „Pełna łaski” jest w stanie najbardziej ze stworzeń otwierać się na nieskończoną głębie miłości Jej Syna. Dla każdego, kto modli się Różańcem Maryja wyprasza łaskę kontemplacji tajemnic różańcowych, przez które wierzący, przemierzając sceny Ewangelii, na nowo otwiera się na życiodajną obecność i miłość Chrystusa.

ks. Marcin Kania 

>>>Więcej w GLOSIE_NR_170.pdf