Głos św. Jana Chrzciciela nr 182

Opublikowano:

Wolność – dar i zadanie

Jednym z centralnych tematów związanych ze świętowaniem rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości jest zagadnienie wolności. W wymiarze nie tylko narodowym, lecz także indywidualnym pojmowana jest ona w kategorii daru i zadania.

Wolność jako dar jest naturalną właściwością Narodu oraz każdej osoby, która dzięki temu podstawowemu obdarowaniu ma szansę na odpowiedni rozwój. Aby jednak właściwie ukierunkować swoje życie należy dostrzec, że otrzymana w darze wolność nastawiona jest na dojrzewanie. Człowiek i Naród staje się coraz bardziej wolny, gdy skupi się nie tylko na samym wstępnym uwarunkowaniu wolności, ale dostrzeże, że ten dar warto odpowiednio spożytkować.

W tej perspektywie przestrzeń daru uzupełniona jest o wymiar zadania. Należy w tym kontekście odpowiedzieć na pytanie, jak pokierować swoją wolnością, jaki nadać jej kierunek, aby swe życie i życie społeczeństwa nie zniszczyć, lecz ubogacić.

Wobec ograniczonych ludzkich możliwości, a wręcz bezsilności w wysiłku dojrzewania do pełni wolności, z pomocą przychodzi Wcielony Syn Boży, który jako Nowy Adam ukazuje zniewolonemu grzechem człowiekowi nowe życie i prawdziwą wolność – wolność od zła. W Chrystusie ukazany jest jednak nie tylko wzór nowej wolności, ale także moc łaski, bez której człowiek nigdy nie stanie się w pełni wolny. 

Niech zatem świętowanie 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości będzie nowym impulsem do refleksji nad tematem wolności i zastanowienia się nad własną wolnością. Czy zmierza ona we właściwym kierunku?

ks. Marcin Kania

Więcej w >>>Głosie św. Jana