Głos św. Jana Chrzciciela nr 185

Opublikowano:

Znaczenie ascezy

Nadchodzący czas Wielkiego Postu niesie ze sobą kolejną okazję do pogłębienia osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Na wielkopostnej drodze, która szczególnie sprzyja umocnieniu tej więzi, wielkie znaczenie ma praktykowanie ascezy. Polega ona na współpracy z Bożą łaską, aby zyskać nową wolność w korzystaniu z ziemskich dóbr i odpowiedni w stosunku do nich dystans. W ten sposób wierzący korzysta z możliwości, aby jego serce było zdolne do odrzucania nieuporządkowanych przywiązań, które ograniczają pełne otwarcie się na obecność Zbawiciela.

Aby praktyka ascetyczna mogła przynieść duchową korzyść, trzeba pamiętać, że nie jest ona dziełem jedynie ludzkiego wysiłku. Przynosi ona bowiem prawdziwe owoce, gdy wzbudzana i prowadzona jest przez łaskę Bożą. Dlatego też podejmując wyrzeczenia i postanowienia wielkopostne należy przez modlitwę i sakramenty otworzyć się na wsparcie Chrystusa. Trzeba również mieć na uwadze, że asceza to przede wszystkim zysk, a nie utrata czegoś. Tylko w spojrzeniu pozytywnym, że zyskuje się nowe piękno w relacji z Panem Bogiem i odpowiednio nową wolność od tego, co może zniewalać, można właściwie przeżywać ascetyczne wyrzeczenia.

Niech zatem zbliżający się Wielki Post będzie szczególnym czasem przyjęcia łaski Chrystusa, który na ascetycznej drodze kształtuje ludzkie serca, prowadząc je do prawdziwego szczęścia i wolności.

ks. Marcin Kania 

>>>Więcej w Głosie św. Jana