Głos św. Jana Chrzciciela nr 176 + Obrzęd Śniadania Wielkanocnego

Opublikowano:

Pragnienie życia wpisane jest w serce każdego człowieka. Na przestrzeni wieków podejmuje on starania, aby zabezpieczyć swoje życie przed chorobami, ubóstwem, kataklizmami, zagrożeniami militarnymi. Wśród różnych niebezpieczeństw ludzki wysiłek w trosce o życie staje się jednak bezskuteczny wobec problemu śmierci. Mimo postępu naukowego i technicznego człowiek przekonuje się o przemijalności swojego istnienia na tym świecie. Doświadczenie kruchości ziemskiego życia nie musi jednak prowadzić do beznadziei i rozpaczy. Nastał bowiem moment, w którym śmierć w ludzkiej historii przestała mieć ostatnie słowo i raz na zawsze została pokonana przez Syna Bożego, który jest „Zmartwychwstaniem i Życiem”.

Z okazji świętowania Chrystusowego zwycięstwa nad śmiercią, piekłem i szatanem życzymy nam wszystkim, aby czas Wielkanocy był szczególnym otwarciem serca na nowe życie, płynące od Zmartwychwstałego Pana. Niech każdy dzień będzie przyjmowaniem Jego miłości i łaski, która przeprowadza nas ze śmierci grzechu do nowego życia w wymiarze duchowym, abyśmy także na końcu czasu zmartwychwstali z naszymi ciałami do wieczności z Chrystusem w Niebie.

Wasi duszpasterze 

>>>Więcej w Głosie nr 176

>>>Obrzęd Śniadania Wielkanocnego