Głos św. Jana Chrzciciela nr 189

Opublikowano:

„Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali”

Ludzkie serce rozumiane jako symbol duchowej głębi człowieka bije swoim właściwym rytmem, gdy jest zjednoczone z sercem drugiej osoby. W osamotnieniu przeżywa ono tęsknotę i głęboki ból, gdyż ze swej natury powołane jest do miłości w międzyosobowej relacji. W swej otwartości na inne serce dąży ono do zawiązania z nim więzi, aby przeżywać wzajemne obdarowanie miłością. Najgłębsze swe pragnienie jest ono w stanie zaspokoić jedynie wtedy, gdy spotka się z sercem, które zawiera w sobie pełnię miłości. W przeciwnym razie zawsze będzie ono czuło niedosyt. Aby ludzkie serce mogło być w pełni nasycone, otrzymało w darze miłość nieskończoną, która płynie z Serca Boga, który stał się człowiekiem. Serce to przyszło do ludzkich serc, aby wyzwolić je z duchowej arytmii i obdarzyć nowym życiem.

Miesiąc czerwiec jest szczególną okazją do tego, aby spotkać się z tym Sercem i zjednoczyć z Nim swoje własne. Niech zatem nabożeństwa czerwcowe i odmawiana Litania do Serca Pana Jezusa coraz bardziej otwierają nas na miłość i łaskę Zbawiciela, który jest w stanie ożywić nawet najbardziej zatwardziałe serce.

ks. Marcin Kania

>>>Więcej w Głosie św. Jana