Głos św. Jana Chrzciciela nr 181

Opublikowano:

Piękno i bogactwo miłości macierzyńskiej wyraża się na wiele sposobów. Matka, która prawdziwie kocha, żyje życiem swego dziecka. Noszące je w swoim sercu gromadzi ona wiele wspomnień ze wspólnie przeżytych chwil. Kochająca matka doskonale zna swoje dziecko i niejednokrotnie dzieli się z innymi przeżyciami płynącymi z jej głębokiej macierzyńskiej więzi.

Matka, która zrodziła Syna Bożego, najdoskonalej z ludzi zna Go i kocha oraz pragnie nieustannie dzielić się z nami bogactwem Jego życia. Ona, która zachowywała wszystkie sprawy związane z Jej Synem i rozważała je w swoim sercu (por. Łk 2,19) zaprasza nas do wnikania w głębie miłości Zbawiciela, któremu towarzyszyła przez całe Jego ziemskie życie i teraz jest przy Nim w wiecznej chwale Nieba.

Zaproszenie to Maryja kieruje do nas w sposób szczególny przez modlitwę różańcową, w której pomaga nam rozważać zbawcze wydarzenia z życia Jej Syna. Ona jako „Mistrzyni życia duchowego” wie najlepiej jak nas prowadzić do Chrystusa. Przez tajemnice różańcowe Matka Boża otwiera nas na głębie spotkania ze Zbawicielem.

Miesiąc październik jest szczególną okazją, aby na nowo odkryć dar Różańca Świętego, do którego Maryja niejednokrotnie wzywała podczas objawień. Wezwanie to jest wciąż bardzo aktualne, szczególnie w dzisiejszych czasach, przez które Matka Boża pragnie nas przeprowadzić jednocząc z Jej Synem dzięki modlitwie różańcowej.

ks. Marcin Kania 

>>>Więcej w GLOS_NR_181.pdf