Głos św. Jana Chrzciciela nr 175

Opublikowano:

W dniach 12-15 marca w naszej parafii odbędą się rekolekcje wielkopostne wraz z odnowieniem Misji Świętych. Poprowadzi je dla nas ojciec Piotr Paradowski OFM Conv. Msze Święte wraz z nauką rekolekcyjną będą sprawowane w pierwszym dniu (niedziela, 12 marca) według stałego porządku niedzielnego; w kolejne zaś dni (od poniedziałku do środy) w Lubawie o godz. 6.45, 17.00, 19.00, w Mortęgach o godz. 18.00. W czasie rekolekcji ojciec Piotr będzie głosił słowo Boże również w Szkole Podstawowej w Lubawie.

Czas rekolekcji ma bardzo ważne znaczenie dla życia duchowego człowieka. Nazwa „rekolekcje” wywodzi się z łacińskiego słowa „recolligere” („zbierać powtórnie”, „zbierać na nowo”). Już sama przytoczono tutaj etymologia (pochodzenie wyrazu) podprowadza nas do odpowiedniego rozumienia sensu rekolekcji. Chodzi tutaj bowiem o pewnego rodzaju „ponowne zebranie” istotnych elementów w rzeczywistości duchowej wierzącego. Wydaje się, że można tu wskazać na podwójny wymiar przestrzeni, w której dokonuje się owo „zbieranie na nowo”. 

Z jednej strony jest to zakres treści wiary, „Dobrej Nowiny”, którą z bezgraniczną miłością kieruje do nas Pan Jezus, zapraszając, abyśmy przy pomocy Ducha Świętego niejako „na nowo zebrali”, rozważyli to wszystko, co On złożył w darze w naszych sercach. Zadanie to ma fundamentalne znaczenie, aby wobec hałaśliwych słów otaczającego świata nie zagubić „słów życia wiecznego”.

Drugi wymiar, w którym wydaje się, że można mówić o rekolekcyjnym „zbieraniu na nowo”, jest nierozerwalnie związany z pierwszym i z niego wynika. Polega on na wewnętrznym „zebraniu człowieka w całość”, aby wsparty łaską powstał do nowego życia, które pochodzi od Chrystusa. Każdy bowiem po skażeniu grzechem pierworodnym jest rozbity w swoim duchowym wnętrzu i sam nie jest w stanie „się pozbierać”. Owej integracji w procesie całożyciowym na tym świecie, a gdy potrzeba to również w czyśćcu, dokonuje w wierzącym Pan Jezus. Dzieje się to od momentu chrztu świętego i przez dalsze sakramenty, przez które Chrystus odbudowuje w zranionym człowieku wewnętrzną harmonię. Rekolekcje zaś sprzyjają głębokiemu otwarciu serca na działanie Zbawiciela, który na tej duchowej drodze przygotował dla nas szczególną odnawiającą łaskę. 

Z wdzięcznością więc i ufni w miłosierdzie Boże oczekujemy na święty czas rekolekcji.

ks. Marcin Kania

>>>Więcej w Głosie nr 175