Głos św. Jana Chrzciciela nr 183

Opublikowano:

Adwentowe oczekiwanie na Chrystusa 

Postawa czekania na spotkanie z jakąś osobą może wiązać się z różnymi, a nawet odmiennymi stanami ludzkiego serca. Z jednej strony można oczekiwać kogoś z radością i wewnętrznym pokojem, z drugiej zaś strony czekaniu może towarzyszyć smutek i lęk. Im głębsza znajomość i miłość do drugiej osoby, tym większa radość rodzi się w sercu tego, kto czeka.

Adwent to czas oczekiwania na przyjście Chrystusa zarówno w Uroczystości Narodzenia Pańskiego, jak również w dniu ostatecznym, gdy przyjdzie On sądzić żywych i umarłych. Zbawiciel udzielając nam łaski Ducha Świętego pragnie, abyśmy zawsze odpowiadali miłością na Jego nieskończoną miłość. Wtedy czas oczekiwania staje się prawdziwie radosny i towarzyszy mu głęboki pokój serca. 

Niech zatem każdy dzień adwentowej drogi do Świąt Bożego Narodzenia, a także każdy dzień w „adwencie całego życia” będzie zawsze okazją do pogłębiania więzi z Panem Jezusem, który zabiera wszelki smutek i lęk, i który nadchodzi z miłością.

ks. Marcin Kania

Więcej w >>>Głosie św. Jana