Głos św. Jana Chrzciciela nr 139

Opublikowano:

Pierwsze dni listopada, każdego roku, przypominają nam o naszych zmarłych, o przemijalności ludzkiego życia. Biegniemy na cmentarz, aby posprzątać groby znanych i nieznanych nam osób. Piękny to zwyczaj i gest pamięci. Niemniej ważne, aby ta listopadowa pamięć trwała w nas przez cały rok.

Jest tak, jeśli w codziennym pacierzu wspominamy imiona naszych zmarłych, jeśli systematycznie odwiedzamy groby wznosząc nad nimi modlitwę, jeśli rodzinnie spotykamy się na Mszy św. w rocznicę śmierci czy urodzin zmarłej osoby.

Modlitwa za zmarłych w gronie rodzinnym ma również funkcję katechetyczną, wychowawczą. Uczymy bowiem dzieci, aby kiedy nas już tu nie będzie na ziemi, pamiętali o modlitwie, Mszy św. w naszej intencji.

ks. Marcin Staniszewski, proboszcz

>>>Więcej w Głosie św. Jana nr 139