W Wielki Czwartek, tuż przed rozpoczęciem wieczornej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej kończy się okres Wielkiego Postu. Wkraczamy wówczas w misterium - tajemnicę naszego odkupienia. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota uwieńczona Świętą Liturgią Wigilii Paschalnej to czas, w którym wypełniła się dwa tysiące lat temu, a dziś uobecnia w świętych obrzędach misja Syna Bożego - Niepokalanego Baranka
(2015-04-05)
Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Tak odpowiedział Pan Jezus faryzeuszom na ich zarzut, że uczniowie Chrystusowi nie zachowują żydowskich postów
(2015-03-11)
Rozpoczęliśmy Nowy Rok Pański 2015. Weszliśmy weń z błogosławieństwem Bożym, które przyjęliśmy przez posługę kapłanów nawiedzających nasze domy. Odwiedziny kolędowe były także daniem świadectwa wobec swoich sąsiadów, że jestem katolikiem oraz wyrazem identyfikacji ze wspólnotą wierzących
(2015-02-17)
Przyjście na świat Chrystusa miało zwiastować światu pokój. Czy jednak tak się stało? Bynajmniej, tak jest! Pan Jezus – Słowo Wcielone chce rozbić namiot w naszych sercach i zamieszkać w nim jako Książe Pokoju
(2014-12-26)
„Weszliśmy w kolejny Adwent naszego życia!” Tak często witamy ten powtarzający cyklicznie okres liturgiczny. Nie do końca jest to precyzyjne stwierdzenie. Adwent, od łac. adventus oznacza przyjście. Czyje przyjście? – Pana! Kiedy? – W tajemnicy świąt Bożego Narodzenia!
(2014-12-18)
Pierwsze dni listopada kierują nasze dusze w stronę Świętych, wśród których znajduje się zapewne wielu naszych bliskich oraz w stronę Zmarłych oczyszczających się, czyli odbywających pokutę za grzechy przebaczone im przez Pana Jezusa na ziemi
(2014-11-16)
W październiku oddajemy cześć Matce Bożej Różańcowej. Historia podpowiada nam i staje się świadkiem jak wiele dobra modlitwa różańcowa dokonała w dziejach świata i naszej Ojczyzny
(2014-10-08)
Codzienna pogoń i pośpiech sprawiają, że coraz bardziej i częściej zastanawiamy się czy czegoś, o czymś nie zapomnieliśmy. Począwszy od zakupów w sklepach, poprzez te konieczne dla utrzymania gospodarstwa, pamięć o urodzinach i imieninach najbliższych i przyjaciół, itd., itd.
(2014-09-09)
Rozpoczęliśmy wakacje. Dla wielu jest to czas urlopów, dla mieszkańców wsi to okres przygotowania do zbiorów i żniwa, dla nas wszystkich dodatkowo okazja i wezwanie do religijnych i patriotycznych przeżyć
(2014-07-24)
Zielone Świątki, uroczystość Zesłania Ducha Świętego, przenosi naszą duszę do Wieczernika. Widzimy tam zalęknionych Apostołów, którzy wyczekują obiecywanego przez Pana Jezusa Pocieszyciela. I właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy, pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu, obietnica Pana wypełnia się
(2014-06-12)
Trwa miesiąc maj. Jest to najpiękniejszy czas w całym roku kalendarzowym. Świat budzi się do życia. To „budzenie się”, po miesiącach uśpienia, jest jakby nowym stwarzaniem obrazującym to pierwsze stworzenie z nicości, z chaosu, którego dokonał sam Pan Bóg.
(2014-05-28)
Weszliśmy w Wielki Tydzień zbawczych Tajemnic. Uroczystym wjazdem do Jerozolimy, przy mniej lub bardziej szczerym i świadomym aplauzie tłumów wykrzykujących: „Hosanna Synowi Dawidowemu!”, Pan Jezus rozpoczyna ostatni etap swojej odkupieńczej misji.
(2014-04-13)
Zmieniają się pory roku, przekładamy kartki kalendarza, mówimy: „Znów przybył mi kolejny rok”… Ciągły ruch, pośpiech, radości i zmartwienia… Jedni się rodzą, inni umierają… Coś się zaczyna, coś kończy!
(2014-03-23)
Minęły już dwa miesiące nowego roku liturgicznego, który rozpoczęliśmy pierwszą niedzielą adwentu – 1 grudnia 2013 r. Towarzyszy nam w tym czasie formacji chrześcijańskiej hasło-zadanie: „Wierzę w Syna Bożego”
(2014-02-13)
Jak co roku z wielką radością, po oczekiwaniu rozświetlonym świecą roratnią, siedliśmy do świątecznego, wigilijnego stołu. Składaliśmy sobie życzenia, przełamując się nie tylko opłatkiem
(2013-12-29)
Wkraczamy w piękny okres liturgiczny Adwentu. Czas zastanowić się nad prezentami! Reklamy telewizyjne, informacje gdzie i co można kupić, nastrojowe klimaty w supermarketach, itd., itp. To wszystko „wybucha” i chce złapać każdego z nas na opróżnienie kont, portfeli i kieszeni już w Adwencie
(2013-12-14)
Całe życie chrześcijanina jest ciągłym ścieraniem, spotykaniem, przenikaniem się tego, co ziemskie z tym, co nadprzyrodzone. Miesiąc listopad, pierwsze jego dni, zdają się bardziej ukazywać prawdę, że żyjąc tu na ziemi nie jesteśmy jedynymi, doświadczającymi siebie nawzajem poprzez zmysł wzroku, słuchu czy dotyku, istotami
(2013-11-19)
Kiedy przeminie postać tego świata, ci, którzy przyjęli Boga w swym życiu i przynajmniej w chwili śmierci szczerze otwarli się na Jego miłość, będą mogli się cieszyć pełnią komunii z Bogiem, stanowiącą cel ludzkiej egzystencji
(2013-08-07)
W wieczerniku Jezus pięć razy obiecuje dar Ducha Świętego. W tym samym miejscu wieczorem w dniu Paschy Zmartwychwstały staje przed apostołami i przekazuje im obiecanego Ducha przez symboliczne tchnienie i słowa: „Weźmijcie Ducha Świętego”
(2013-06-09)
Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara (1Kor15-14). Słowami tymi św. Paweł stawia sprawę na ostrzu noża - nie ma wiary w Chrystusa bez wiary w Jego zmartwychwstanie
(2013-04-25)
Zmartwychwstanie Jezusa dość często pojmowane jest, jako naczelny argument na rzecz wiary chrześcijańskiej. Istotnie, na tym fakcie się ona opiera; nie na darmo św. Paweł napisał: Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara
(2013-03-30)