Obchodzimy 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Tam, jak w wielu innych miejscach, NMP wzywa ludzi do nawrócenia i modlitwy różańcowej. Może wydawać się nam, jeśli chodzi o nawrócenie,że sprawa nas nie dotyczy. Przecież nie zabijamy, nie cudzołożymy, nie kradniemy, więc!, to nie do mnie.
(2017-06-18)
Stało się dziełem Opatrzności Bożej,że w naszym pofranciszkańskim kościele parafialnym św. Jana i św. Michała w Lubawie oddolnie, nie w sposób wyreżyserowany, pojawiają się pewne ważne znaki. Naszym zadaniem jest je,przy pomocy światła Ducha Świętego, dobrze i owocnie odczytać.
(2017-05-07)
Droga Siostro i Drogi Bracie, stajemy przed największą prawdą naszej katolickiej wiary, którą celebrujemy przez trzy dni zwane Świętym Triduum Paschalnym, ale które są tak naprawdę jednym wydarzeniem. Wydarzenie to określane jako Pascha, Odkupienie, to nic innego jak dzieło Chrystusa Pana,który przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie przywrócił nam możliwość życia w niebie.
(2017-04-12)
Wielki Post skłania nas w sposób wyjątkowy, szczególny do refleksji nad naszym życiem i pracy nad nim. Chciałbym abyśmy dzisiaj podjęli bardzo ważny temat dotyczący grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Słyszymy bowiem w Ewangelii św. słowa Pana Jezusa, który poucza,że: „Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone" (Mt 12, 31).
(2017-03-05)
Moi Kochani! Weszliśmy w Nowy Rok z opieką św. Franciszka z Asyżu,któremu powierzyliśmy naszą parafię, miasto i całą Ziemię Lubawską. Św.Franciszek, który tak bardzo ukochał Pana Jezusa Eucharystycznego zaprasza nas do kaplicy Jemu dedykowanej, abyśmy zaglądając do niej, oddali cześć wystawionemu w monstrancji naszemu Zbawicielowi.
(2017-02-05)
Jesteśmy już po spowiedzi św. w dekanacie lubawskim i naszych lubawskich parafiach. Nie podobna bowiem, aby świętować, „dotykać” nowo narodzone Dziecię – Mesjasza bez czystego, przygotowanego serca.
(2016-12-20)
Roraty to Msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie.Nazwa pochodzi od pierwszych słów pieśni na Wejście Rorate coeli desuper - Niebiosa,spuście z rosą. Podczas tej Mszy zapalana jest świeca przy ołtarzu,ozdobiona niebieską wstążka.Symbolizuje ona Matkę Bożą, jako Jutrzenkę,poprzedzającą przyjście na świat Chrystusa
(2016-12-02)
Tytuł pod dzisiejsze zamyślenie było pozdrowieniem funkcjonującym niegdyś w klasztorach kontemplacyjnych mającym zwracać uwagę na nieuniknioną konieczność śmierci każdego człowieka, a co za tym idzie na niepokładanie ufności i nadziei w rzeczach tego świata. Niebawem udamy się liczniej niż kiedykolwiek w roku na cmentarze
(2016-11-20)
Jedną z najczęstszych refleksji, którą winien podejmować chrześcijanin jest jego relacja do Pana Boga, czyli wiara i miłość do Niego. Można bowiem w każdej sferze swego życia pozostać bezrefleksyjnym, czyli wegetować z dnia na dzień, myśląc i mówiąc: „Jakoś tam będzie”. Otóż nie! Postawa tak, prędzej czy później, wyda brzemienne na przyszłość złe owoce. Coś stracimy, zagubimy, pogrzebiemy, zmarnujemy – często bezpowrotnie
(2016-10-16)
Chrzest dziecka pociąga za sobą wiele, dalszych i bliższych, przygotowań. Wybieramy dziecku imię, zastanawiamy się nad wyborem rodziców chrzestnych, aby byli nimi wierzący i praktykujący katolicy – czyli ludzie przykładni; chcemy, aby wszystko wypadło jak najlepiej. Jednak wśród wspomnianego natłoku spraw może, niestety, umknąć uwadze przygotowanie duchowe do należytego przeżycia sakramentu ich dziecka.
(2016-09-16)
Żyjemy w świecie, w którym na co dzień spotykamy się, doświadczamy wielu znaków. Są one praktycznie na każdym kroku, często tak oczywiste, że nawet nad nimi się nie zastanawiamy. Znaki i symbole są również obecne w świętej liturgii, w sakramentach świętych. Zatrzymajmy się pokrótce nad tymi, które tworzą sakrament chrztu św. Symbol wody.
(2016-07-10)
Każdy sakrament jest spotkaniem człowieka z żywym, żyjącym pośród nas i działającym Chrystusem. Nie jest to odtwarzanie żadnych, wcześniej ustalonych obrzędów, ceremonii.
(2016-06-19)
Może nam się wydawać, że nadanie dziecku imienia wynika z faktu, że oto narodził się nowy człowiek, którego – mówiąc kolokwialnie – należy jakoś nazwać. I tak i nie! Odrywając każde nowe życie od wiary katolickiej można by tak sądzić
(2016-06-03)
Oddajemy do Waszych rąk setny numer „Głosu Św. Jana Chrzciciela”. Pierwszy numer naszej gazetki parafialnej ukazał się w marcu 2007 r. czyli, jak łatwo policzyć, od dziewięciu lat gości ona w lubawskich domach
(2016-04-13)
Kontynuujemy nasze rozważania na temat sakramentu chrztu świętego. Chciałbym jednak, abyśmy dzisiaj zastanowili się na temat chrztu nazywanego janowym, który jest pewnego rodzaju „wstępem” do chrztu sakramentalnego
(2016-03-27)
Trwamy w przeżywaniu Jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski i 800-lecia chrztu Lubawy i Ziemi Lubawskiej. Pozwólcie, moi Drodzy, że kolejnych kilka naszych rozważań w „Głosie Św. Jana” poświęcimy sakramentowi chrztu św.
(2016-01-26)
Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia bullą zatytułowaną Misericordiae vultus. Przeżywamy już ten zapowiedziany przez Papieża czas. Mamy odkrywać, zauważać wokół siebie obecność i działanie miłosiernego Boga oraz stawać się miłosiernymi
(2016-01-15)
BYĆ MIŁOSIERNYM JAK OJCIEC
Powyższe słowa są hasłem rozpoczynającego się Roku Miłosierdzia Bożego. Papież Franciszek 14 marca 2015 r. zapowiadając ten rok powiedział: „Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia
(2015-12-18)
Ziemia, na której żyjemy, nasza mała Ojczyzna, nazywana często Świętą Ziemią Lubawską, niebawem obchodzić będzie wielki jubileusz. Osiem wieków temu na nasze tereny, zamieszkiwane wówczas przez pogańskich Prusów, przybył cysters z Łekna – Chrystian
(2015-11-08)
Św. Jan Paweł II w adhortacji „Christifideles laici" (1988) o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie nazwał parafię „wspólnotą wspólnot". Jako katolicy, dzieci Boże złączeni jesteśmy duchową więzią wokół kościoła parafialnego. Najpełniej ta jedność objawia się podczas uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej
(2015-10-13)
Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Z nową siłą podejdźmy do życia Wiarą, do pragnienia świętości i wpatrywania się w przykłady życia Świętych, i bądźmy nadal świadkami miłości do Pana Boga dla dzieci i młodzieży
(2015-09-11)