Wielki Post skłania nas w sposób wyjątkowy, szczególny do refleksji nad naszym życiem i pracy nad nim. Chciałbym abyśmy dzisiaj podjęli bardzo ważny temat dotyczący grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Słyszymy bowiem w Ewangelii św. słowa Pana Jezusa, który poucza,że: „Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone" (Mt 12, 31).
(2017-03-05)
Moi Kochani! Weszliśmy w Nowy Rok z opieką św. Franciszka z Asyżu,któremu powierzyliśmy naszą parafię, miasto i całą Ziemię Lubawską. Św.Franciszek, który tak bardzo ukochał Pana Jezusa Eucharystycznego zaprasza nas do kaplicy Jemu dedykowanej, abyśmy zaglądając do niej, oddali cześć wystawionemu w monstrancji naszemu Zbawicielowi.
(2017-02-05)
Jesteśmy już po spowiedzi św. w dekanacie lubawskim i naszych lubawskich parafiach. Nie podobna bowiem, aby świętować, „dotykać” nowo narodzone Dziecię – Mesjasza bez czystego, przygotowanego serca.
(2016-12-20)
Roraty to Msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie.Nazwa pochodzi od pierwszych słów pieśni na Wejście Rorate coeli desuper - Niebiosa,spuście z rosą. Podczas tej Mszy zapalana jest świeca przy ołtarzu,ozdobiona niebieską wstążka.Symbolizuje ona Matkę Bożą, jako Jutrzenkę,poprzedzającą przyjście na świat Chrystusa
(2016-12-02)
Tytuł pod dzisiejsze zamyślenie było pozdrowieniem funkcjonującym niegdyś w klasztorach kontemplacyjnych mającym zwracać uwagę na nieuniknioną konieczność śmierci każdego człowieka, a co za tym idzie na niepokładanie ufności i nadziei w rzeczach tego świata. Niebawem udamy się liczniej niż kiedykolwiek w roku na cmentarze
(2016-11-20)
Jedną z najczęstszych refleksji, którą winien podejmować chrześcijanin jest jego relacja do Pana Boga, czyli wiara i miłość do Niego. Można bowiem w każdej sferze swego życia pozostać bezrefleksyjnym, czyli wegetować z dnia na dzień, myśląc i mówiąc: „Jakoś tam będzie”. Otóż nie! Postawa tak, prędzej czy później, wyda brzemienne na przyszłość złe owoce. Coś stracimy, zagubimy, pogrzebiemy, zmarnujemy – często bezpowrotnie
(2016-10-16)
Chrzest dziecka pociąga za sobą wiele, dalszych i bliższych, przygotowań. Wybieramy dziecku imię, zastanawiamy się nad wyborem rodziców chrzestnych, aby byli nimi wierzący i praktykujący katolicy – czyli ludzie przykładni; chcemy, aby wszystko wypadło jak najlepiej. Jednak wśród wspomnianego natłoku spraw może, niestety, umknąć uwadze przygotowanie duchowe do należytego przeżycia sakramentu ich dziecka.
(2016-09-16)
Żyjemy w świecie, w którym na co dzień spotykamy się, doświadczamy wielu znaków. Są one praktycznie na każdym kroku, często tak oczywiste, że nawet nad nimi się nie zastanawiamy. Znaki i symbole są również obecne w świętej liturgii, w sakramentach świętych. Zatrzymajmy się pokrótce nad tymi, które tworzą sakrament chrztu św. Symbol wody.
(2016-07-10)
Każdy sakrament jest spotkaniem człowieka z żywym, żyjącym pośród nas i działającym Chrystusem. Nie jest to odtwarzanie żadnych, wcześniej ustalonych obrzędów, ceremonii.
(2016-06-19)
Może nam się wydawać, że nadanie dziecku imienia wynika z faktu, że oto narodził się nowy człowiek, którego – mówiąc kolokwialnie – należy jakoś nazwać. I tak i nie! Odrywając każde nowe życie od wiary katolickiej można by tak sądzić
(2016-06-03)
Oddajemy do Waszych rąk setny numer „Głosu Św. Jana Chrzciciela”. Pierwszy numer naszej gazetki parafialnej ukazał się w marcu 2007 r. czyli, jak łatwo policzyć, od dziewięciu lat gości ona w lubawskich domach
(2016-04-13)
Kontynuujemy nasze rozważania na temat sakramentu chrztu świętego. Chciałbym jednak, abyśmy dzisiaj zastanowili się na temat chrztu nazywanego janowym, który jest pewnego rodzaju „wstępem” do chrztu sakramentalnego
(2016-03-27)
Trwamy w przeżywaniu Jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski i 800-lecia chrztu Lubawy i Ziemi Lubawskiej. Pozwólcie, moi Drodzy, że kolejnych kilka naszych rozważań w „Głosie Św. Jana” poświęcimy sakramentowi chrztu św.
(2016-01-26)
Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia bullą zatytułowaną Misericordiae vultus. Przeżywamy już ten zapowiedziany przez Papieża czas. Mamy odkrywać, zauważać wokół siebie obecność i działanie miłosiernego Boga oraz stawać się miłosiernymi
(2016-01-15)
BYĆ MIŁOSIERNYM JAK OJCIEC
Powyższe słowa są hasłem rozpoczynającego się Roku Miłosierdzia Bożego. Papież Franciszek 14 marca 2015 r. zapowiadając ten rok powiedział: „Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia
(2015-12-18)
Ziemia, na której żyjemy, nasza mała Ojczyzna, nazywana często Świętą Ziemią Lubawską, niebawem obchodzić będzie wielki jubileusz. Osiem wieków temu na nasze tereny, zamieszkiwane wówczas przez pogańskich Prusów, przybył cysters z Łekna – Chrystian
(2015-11-08)
Św. Jan Paweł II w adhortacji „Christifideles laici" (1988) o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie nazwał parafię „wspólnotą wspólnot". Jako katolicy, dzieci Boże złączeni jesteśmy duchową więzią wokół kościoła parafialnego. Najpełniej ta jedność objawia się podczas uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej
(2015-10-13)
Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Z nową siłą podejdźmy do życia Wiarą, do pragnienia świętości i wpatrywania się w przykłady życia Świętych, i bądźmy nadal świadkami miłości do Pana Boga dla dzieci i młodzieży
(2015-09-11)
Inną okazją, sposobnością do wykorzystania części wakacji jest udział w pielgrzymce na Jasną Górę w dniach od 1 do 13 sierpnia. Jasnogórskie pielgrzymowanie nazywamy rekolekcjami w drodze – i zresztą słusznie
(2015-08-28)
Niedługo koniec roku szkolnego 2014/2015 i pół roku kalendarzowego za nami. Był sakrament bierzmowania, najważniejszy moment życia gimnazjalisty wchodzącego w okres szkoły średniej i czas mocnego przyspieszenia w uczeniu się odpowiedzialnej dorosłości
(2015-06-18)
Witaj Majowa Jutrzenko!
Powyższy tytuł, pochodzący z jednej z piosenek patriotycznych, odnoszący się do konkretnego wydarzenia historycznego – Konstytucji 3-Maja, jest dla nas współczesnych swoistą prowokacyjną okazją do zatrzymania się i podjęcia pewnej refleksji
(2015-05-20)