Głos św. Jana Chrzciciela nr 138

Opublikowano:

„Mancipium Mariae” - „Niewolnik Maryi”
Jest to napis, który widniał na pierścieniu polskiego króla, wielkiego i pobożnego władcy - Jana III Sobieskiego. Rodzice króla już od jego dzieciństwa uczyli go wiary w Opatrzność Bożą oraz tego, że człowiek licząc na własne siły nie dokona wielkich rzeczy. Sami również, własnym przykładem pokazywali swoim dzieciom głęboką wiarę w pomoc Matki Najświętszej. Takie doświadczenie wyniósł polski król z domu rodzinnego.

Podczas jednej z bitew puścił do walki polską husarię z okrzykiem: „Żyje Jezus. Żyje Maryja!". Kiedy wybuchło niebezpieczeństwo opanowania Europy przez Turków, król wahał się czy pospieszyć z pomocą pod Wiedeń. Wówczas spowiednik króla ks. Stanisław Papczyński skierował do władcy następujące prorocze słowa: „Zapewniam cię, królu, Imieniem Dziewicy Maryi, że zwyciężysz i okryjesz siebie, rycerstwo polskie i ojczyznę nieśmiertelną chwałą”. Zanim jednak husaria polska odniosła zwycięstwo pod Wiedniem w 1683 r., Jan III Sobieski w drodze do stolicy Austrii udał się po pomoc do Matki Najświętszej na Jasną Górę i zmierzając dalej nawiedzał sanktuaria Jej poświęcone.

Tak, Matka Najświętsza - Królowa Polski jest daną nam przez Boga Obroną. Przypominamy sobie o tym u progu miesiąca października, miesiąca różańcowego. Zachęcam i proszę, aby ten miesiąc odnowił w nas miłość i przywiązanie do modlitwy różańcowej. Zachęcam do tej modlitwy w kościele i w rodzinach - w domu.

ks. Marcin Staniszewski

>>>Więcej w Głosie św. Jana nr 138