Głos św. Jana Chrzciciela nr 144

Opublikowano:

Wołamy do Ciebie, każdy ze swoją sprawą i zapytaniem. A On nam odpowiada:  „Ja Jestem drogą i prawdą, i życiem".

Czas, który przeżywamy jest ważny, choć nie chcemy tego, co się dzieje w świecie i słusznie! Bo nie można chcieć, pragnąć zła. Jednak, gdy spojrzymy na historię naszej Wiary to widzimy już od samego początku, co Pan robi ze złem, które dosięga człowieka, niezależnie od tego czy jest on - człowiek jego autorem czy też nie. Adam zgrzeszył nieposłuszeństwem Panu Bogu, a Stwórca pośpieszył zaraz z obietnicą:  „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie [szatana] a niewiastę, miedzy potomstwo twoje a potomstwo jej; ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę." Potomstwem niewiasty zwyciężającym zło jest Chrystus Pan.

Za kilka dni Wielkanoc - dzień zwycięstwa Syna Bożego nad grzechem i złem. Zmartwychwstanie jest podstawą i fundamentem naszej wiary, bo jak mówi Apostoł Narodów - św. Paweł:  „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby wasza wiara."

Ten czas niezwykłego Wielkiego Postu przygotowującego nas do Paschy Pana to czas odbudowy Wiary w Syna Bożego, czas ponownego zaufania Mu, wejścia na Jego drogę Ewangelii i Przykazań, z której wielu w dzisiejszym czasie zeszło, albo patrzy nań z przymrużeniem oka. Pan chce nas przeprowadzić ze śmierci czy słabości ducha do nowego życia. 

Panie...?!
Panie, chcę wierzyć, ale przymnóż mi wiary! Panie, chcę się modlić, ale naucz mnie się modlić! Panie, Twoją jestem własnością i do Ciebie należeć chcę.

Siostro i Bracie, idzie nowy czas. Pandemia skończy się. Życzę, abyśmy wyszli z tego czasu zdrowi nie tylko na ciele, ale przede wszystkim na duszy. Niech Pan to sprawi. Oto Go proszę dla nas Wszystkich.

Niech Pan obdarzy Was pokojem.
Życzę, abyśmy tegoroczne Święta Zmartwychwstania przeżyli w głębokim zjednoczeniu ze Zmartwychwstałym w gronie rodzinnym.

ks. Marcin Staniszewski, proboszcz

>>>Więcej w Głosie św. Jana nr 144