Głos św. Jana Chrzciciela nr 137

Opublikowano:

Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Jest to ważny czas dla dzieci i młodzieży, ale z roku na rok coraz bardziej ważny również i dla rodziców. Przemiany dokonujące się w świecie, które nie rzadko burzą naturalny, racjonalny dotychczas porządek, zmuszają rodziców, aby bardziej interesowali się swoimi dziećmi, środowiskiem w jakim przebywają, co robią i czego się uczą. 

Również w naszej Ojczyźnie pojawiają się placówki szkolne, które "uczą" dzieci w oderwaniu, a nawet z wrogim nastawieniem do naszej polskiej i katolickiej tradycji. Organizowane akademie, przedstawienia czy zajęcia lekcyjne, choćby dotyczące pogańskich wydarzeń takich jak halloween, podkopują i burzą tożsamość narodową i chrześcijańską naszych dzieci. 

19 sierpnia br. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wystosowała  do polskich rodziców apel ws. deprawacji w szkołach. Czytamy m.in. w nim:  „Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja anty dyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie".

Tegoroczny dzwonek niech rozbrzmiewa również w uszach dorosłych. 

Z okazji nowego roku szkolnego 2019/2020 życzę wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom naszych szkół oraz rodzicom siły i pokoju serc.

ks. Marcin Staniszewski, proboszcz 

>>>Więcej w Głosie św. Jana nr 137.pdf