Głos św. Jana Chrzciciela nr 142

Opublikowano:

Każdego roku 2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej, obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Warto przybliżyć sobie sens tego dnia. Czym jest życie konsekrowane, kim są osoby konsekrowane? Wszystko zakorzenione jest w szczególnym powołaniu, które daje człowiekowi Pan. Bóg powołuje ludzi do wielu zadań i różnego sposobu życia, aby człowiek w taki sposób uświęcił się doszedł do pełni zbawienia, które ofiarował nam Pan Jezus. Życie konsekrowane to wejście na ścieżkę rad ewangelicznych: ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Taką drogę realizują mężczyźni i kobiety poprzez złożenie trzech ślubów w zakonie (siostry i bracia zakonni), instytutach zakonnych, ale i w życiu świeckich (np. konsekracja dziewic, wdów).

Osoby te naśladują Chrystusa posłusznego woli Ojca, czystego i ubogiego. Drogę tę przeszło wielu świętych, np. Św. Franciszek z Asyżu, Św. Klara, Sł. Boża Magdalena Mortęska i wielu, wielu innych. Osoby takie są wielkim darem dla nas. Przypominają nam o Chrystusie,  którego naśladują, a który jest obecny w swoim Kościele. Poprzez szczególny charyzmat, właściwy swojemu zgromadzeniu, urzeczywistniają Jego obecność w konkretnych dziełach. Dla przykładu, lubawskie Siostry Szarytki ukazują nam Pana Jezusa leczącego, troszczącego się o chorych, pochylającego się nad ludzkim cierpieniem. Siostry Karmelitanki Bose, których klasztor znajduje się w naszej diecezji w Łasinie uczą nas modlitwy. Same, modląc się 24 godziny na dobę, modląc się za nas, za nasze parafie i rodziny, ukazują wartość i potrzebę modlitwy w życiu człowieka.

Dziękujmy dziś Panu za osoby konsekrowane i polecajmy je Panu.
ks. Marcin Staniszewski, proboszcz

>>>Więcej w Głosie św. Jana nr 142