Głos św. Jana Chrzciciela nr 156

Opublikowano:

Czas szybko upływa. Rozpoczynamy kolejny miesiąc – czerwiec. Z Maryjnego maja wchodzimy w tajemnicę Bożej, nieskończonej miłości, której znakiem jest Najświętsze Serce Pana Jezusa.

27 grudnia 1673 r. we francuskim klasztorze w Paray-le-Monial skromnej zakonnicy św. Małgorzacie Alacoque objawił się Chrystus, kierując do niej następujące słowa: „Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”.

Miesiąc czerwiec, poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, przypomina nam o miłosiernej miłości naszego Pana. Pragnie On swoim czcicielom udzielać potrzebnych łask duchowych. Proszę, abyśmy przyjęli z wiarą dar zaproszenia do życia w Bogu i z Bogiem. Podejmujemy to zaproszenie wówczas, gdy na nowo, z nowym, autentycznym przekonaniem będziemy kroczyć Pańskimi drogami, drogą Ewangelii św. i Bożych Przykazań. Tylko na tej drodze doświadczymy bliskości i miłości Trójcy Świętej.

Niech codzienna Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa będzie aktem wdzięczności za Chrystusowe dzieło zbawienia i wołaniem o poprawę życia naszego i naszych bliskich.

Ks. Marcin Staniszewski, proboszcz

Więcej w GLOS_NR_156.pdf