Głos św. Jana Chrzciciela nr 168

Opublikowano:

Czas wakacji – dar i zadanie

W naturalny rytm życia ludzkiego obok czasu pracy wpisany jest wypoczynek. Stwarza on możliwość nie tylko regeneracji w wymiarze cielesnym w całej jego psychosomatycznej specyfice, ale umożliwia również czerpanie dobra dla sfery ludzkiego ducha. To właśnie w tej dziedzinie człowiek ma możliwość refleksji nad sensem swojego życia i wszelkich podejmowanych w tym świecie działań. Chodzi tu jednak nie tylko o intelektualne rozważanie i uporządkowanie właściwej hierarchii wartości, ale otwarcie się na żywą relację z Osobą, która sama jest osobową Prawdą. Więź z Jezusem Chrystusem, który jest „Drogą, Prawdą i Życiem” gwarantuje odkrycie właściwego sensu i czerpanie sił do odpowiedniego zaangażowania się w codzienność ludzkiego życia.

Niech zatem letni czas wypoczynku będzie ponowną okazją do odkrycia tego, co najważniejsze, a raczej Tego, który jest w życiu Najważniejszy i Kto czeka ze swoją miłością na Eucharystycznym Ołtarzu. On ożywiając ludzkie serce, zwłaszcza przez Ofiarę Mszy Świętej, do której jesteśmy szczególnie wezwani w każdą niedzielę, uzdalnia człowieka do właściwego przeżywania codzienności, aby ostatecznie po przekroczeniu tego, co doczesne, czerpać pełnię życia od Trójjedynego Boga.

Ks. Marcin Kania 

Więcej w GLOS_NR_168.pdf