Głos św. Jana Chrzciciela nr 152

Opublikowano:

Żeby zobaczyć w małym Dziecięciu Boga Odkupiciela – potrzeba było światła Wiary. Żeby ujrzeć w niewinnym, bezbronnym Maleństwie Mesjasza – potrzeba było światła Wiary.

Dziś tej Wiary w nas współczesnych potrzeba nie mniej, a może nawet więcej! Świat, który kpi sobie z łaski i świętości Bożej, Bożych dzieł, nie sprzyja, nie pomaga, aby Boże Narodzenie było świętem wejścia Chrystusa w historię świata i człowieka dwa tysiące lat temu. Stąd tak wielu nie święcie obchodzi święta…

Żeby zobaczyć w małym, białym, konsekrowanym chlebie Syna Bożego – potrzeba światła Wiary…

Siostro i Bracie, Pan, który wszedł w historię ludzkości, pozostaje pośród nas w Eucharystii – Najświętszym Sakramencie. Trwaj przy Nim, zapraszaj do swego czystego serca, a On da Ci moc mądrego i odważnego życia.

Życzymy Wszystkim z okazji Świąt Wcielenia Syna Bożego żywej Wiary i odwagi odpowiedzi na Bożą Miłość

Ks. proboszcz wraz ze wszystkimi duszpasterzami 

>>>Więcej w Głosie św. Jana nr 152