Głos św. Jana Chrzciciela nr 169

Opublikowano:

Siostry i Bracia!

W ciągu zmieniających się pór roku obserwujemy otaczający nas świat przyrody, która cyklicznie powtarza rytm obumierania i ponownego budzenia się do życia. W kontekście tego doświadczenia istniała w starożytności koncepcja rozumienia czasu i historii w ogólności (także w sferze ludzkich działań) jako cyklicznie powtarzającego się procesu tych samych koniecznych zdarzeń, wobec których człowiek był zdeterminowany. Pogląd ten negował fakt wolności, która obok rozumności jest wyrazem ludzkiej godności i stanowi podstawę do samodzielnego decydowania o swoim życiu.

Na szczęście dziś rozumiemy, że każdy kolejny rok naszego życia jest dla nas darem, aby jak najlepiej wykorzystać wolność otrzymaną od Boga Stwórcy. Nie musimy biernie oczekiwać na jakąś deterministyczną powtórkę przeszłości, ale możemy w każdej chwili życia decydować jak wykorzystamy naszą wolność. Mamy ciągłą szansę właściwie kształtować przy pomocy Bożego wsparcia dar wolności na naszej życiowej drodze.

Przeżywamy kolejne lata realizując zadania w różnych sferach naszego życia. Niech każdy kolejny rok (Kościelny, kalendarzowy, niedawno rozpoczęty rok szkolny) będzie okazją do nowej mobilizacji i ciągłej otwartości na mądrość, miłość i błogosławieństwo Chrystusa Pana, który jest „Drogą, Prawdą i Życiem”.

ks. Marcin Kania 

>>>GLOS_NR_169.pdf