Powiatowa uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Starosta uhonorował pracowników

Opublikowano:

We wtorek 21 listopada odbyła się coroczna, powiatowa uroczystość z okazji Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego. Okoliczność była jednak podwójnie szczególna. Otóż spotkanie odbyło się w nowej siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie, w związku z czym tegorocznym gospodarzem uroczystości była Krystyna Szafryna – Żęgota, kierownik tej placówki. Tradycyjnie Starosta Powiatu Iławskiego uhonorował wybranych pracowników instytucji świadczących pomoc społeczną w powiecie iławskim, pogratulował wszystkim osobom związanym z tym trudnym i wymagającym zawodem.„Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę podziękować wszystkim pracownikom socjalnym, osobom pracującym  w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych instytucjach i organizacjach działających w tym sektorze na rzecz mieszkańców Powiatu Iławskiego, za Waszą codzienną pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Pomaganie wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale także niezwykłej empatii, tak ważnej w procesie wspierania osób, które znalazły się w trudnej, a często kryzysowej sytuacji.  Szczególnie dziękuję za Państwa profesjonalizm, za czas poświęcony potrzebującym oraz za cierpliwość i życzliwość. Życzę Państwu dalszej wytrwałości w codziennej pracy. Oby przynosiła Wam ona nie tylko satysfakcję, ale także szacunek i uznanie lokalnej społeczności, na które w pełni zasługujecie” –  czytamy w liście Starosty Powiatu Iławskiego Bartosza Bielawskiego.

Starosta Bartosz Bielawski tego dnia uhonorował pracowników instytucji świadczących pomoc społeczną w powiecie iławskim. A są nimi pracownicy:

Domu Pomocy Społecznej w Lubawie, filia w Iławie: 

Marek Kaucz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubawie (filia w Iławie);

Zofia Walczak, kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego oraz medyczno-rehabilitacyjnego w Iławie;

Izabela Sendecka, kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego oraz medyczno-rehabilitacyjnego w Lubawie;

Domu Pomocy Społecznej w Suszu:

Henryk Stańczyk, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Suszu,

Iwona Kaczyńska, kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego w Suszu;

Hanna Jaremicz, starszy pracownik socjalny;

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Iławie:

Marian Wilkowski, kierownik WTZ Iława;

Magdalena Grela, specjalista ds. rewalidacji;

Danuta Chrabkowska, instruktor zawodu;

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lubawie:

Lidia Pankiewicz, kierownik WTZ Lubawa;

Maria Łabacka, instruktor terapii zajęciowej/kasjer;

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suszu:

Paweł Młynarczyk, kierownik WTZ Susz;

Sylwia Jankowska, instruktor terapii zajęciowej;

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie:

Krystyna Szafryna-Żęgota, kierownik PŚDS w Iławie;

Jolanta Szalkowska, starszy terapeuta, prezes Stowarzyszenia PROMYK;

Martyna Benc, opiekun/terapeuta;

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie:

Jolanta Rynkowska, dyrektor PCPR w Iławie;

Joanna Mazurkiewicz, zastępca dyrektora PCPR, dyrektor Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach.


www.powiat-ilawski.pl (Fot. M. Rogatty)