Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne organizowane w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
(2022-01-17)
Grudzień 2021 r. okazał się niezwykle szczęśliwy dla uczniów Zespołu Szkół w Lubawie, którzy zdobyli aż dwie nagrody w konkursie ogłoszonym przez ENERGA-OPERATOR SA. Konkurs ten skierowany był do szkół średnich i zawodowych współpracujących z ENERGA-OPERATOR SA w ramach umów patronackich i programu „Energ(i)a do nauki”.
(2022-01-13)
Zespół Szkół w Lubawie od IX 2019 roku realizuje projekt Erasmus+ ,,Stone and Wood- two materials of traditional habitat, two materials of artistic expression” wraz z partnerami: z Polski – z Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie, z Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku; z Francji - szkoła Lycée Pro Jean Monnet w Quintin i ze stowarzyszeniem Memoire en Demeure,
(2022-01-10)
Jak co roku Starostwo Powiatowe w Iławie wydało tradycyjny kalendarz edukacyjny, którego tytuł tym razem brzmi „Ryby w wodach powiatu iławskiego”. Podwodne zdjęcia ryb, które zdobią kalendarz są dziełem wspomnianego Romana Kujawy oraz francuskiego fotografa Yannicka Ledoré
(2021-12-21)
Wymiana dwudziestokilkuletniego aparatu rentgenowskiego wykorzystywanego w Pracowni RTG w Lubawie na nowy była konieczna. Dotychczas używany aparat był urządzeniem starszej generacji i jego dalsza eksploatacja nie pozwalała na wykonywanie zdjęć w odpowiedniej jakości.
(2021-12-17)
Na początku grudnia br. na budynku Starostwa Powiatowego w Iławie zainstalowany został czujnik jakości powietrza. Specjalną stację pomiarową Powiat Iławski pozyskał w drodze darowizny od fundacji Allegro All For Planet z Poznania.
(2021-12-15)
Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy skierowany jest do kobiet między 25 a 59 rokiem życia. Badanie cytologiczne można wykonać bezpłatnie, w ramach ubezpieczenia NFZ, raz na 3 lata. TABELA Z LISTĄ PLACÓWEK:
(2021-12-13)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie zwraca się do mieszkańców powiatu iławskiego o zgłaszanie przypadków padłych ptaków – głównie ptaków wodnych i drapieżnych. Sprawa jest pilna ze względu na występowanie wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród drobiu utrzymywanego w gospodarstwach i na fermach.
(2021-12-09)
W całym kraju rusza kampania pt. „Biała Wstążka”, która traktuje o przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie również uruchamia dyżur, podczas którego służyć będzie wsparciem wszystkim osobom dotkniętym przemocą.
(2021-11-29)
Starosta Powiatu Iławskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz Zarządzenia Nr 258 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 września 2021 r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, ogłasza przetarg ustny nieograniczony
(2021-11-19)
We wtorek 16 listopada 2021 roku w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie odbyło się spotkanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie Jolanty Rynkowskiej z kierownikami/dyrektorami ośrodków szeroko pojętej pomocy społecznej z całego powiatu iławskiego. W spotkaniu uczestniczył Marek Polański, wicestarosta Powiatu Iławskiego.
(2021-11-18)
W dniu 10 listopada 2021 roku odbyła się kolejna edycja turnieju Sportowo-Rekreacyjnego z okazji Narodowego Święta Niepodległości organizowanego przez Klub Dowództwa 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie.
(2021-11-15)
Stowarzyszenie Dzieci Wojny Iławie wydało książkę pt. „Dzieci Wojny. Wspomnienia”, zawierającą wspomnienia dzieci żyjących w czasach II wojny światowej oraz podczas Powstania Warszawskiego. – Książkę dedykujemy w szczególności młodemu pokoleniu celem przypomnienia o okrucieństwach hitlerowskich Niemiec, z zawołaniem: Nigdy więcej wojny!
(2021-11-10)
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie w październiku br. zainicjował przedsięwzięcie pn. „Sadzenie drzew miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w powiecie iławskim”.
(2021-11-04)
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie w październiku br. inicjuje przedsięwzięcie pn. „Sadzenie drzew miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w powiecie iławskim”.
(2021-10-22)
Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski zarządzeniem z dnia 5 października 2021 r. przyznał nagrody nauczycielom ze szkół Powiatu Iławskiego. Okazją był oczywiście Dzień Edukacji Narodowej, który przypada dnia 14 października. W tym roku Starosta odwiedził Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie.
(2021-10-17)
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty serdeczne podziękowania za wychowawczy i dydaktyczny trud. Pragnę podziękować za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów i postaw.
(2021-10-14)
Starosta Powiatu Iławskiego przyznał stypendia uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski, za rok szkolny 2020/2021. Stypendium, w wysokości 500 zł, przyznano 240 uczniom.
(2021-10-14)
Julia Majkowska, dziś już absolwentka Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, znalazła się w gronie 62 najlepszych maturzystów w Polsce, wyłonionych spośród 273 419.
(2021-10-11)
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie pozyskał kolejne środki finansowe, które pozwolą na założenie nowych i rozwój istniejących firm. Część pieniędzy trafi do przedsiębiorców, które zdecydują się na zatrudnienie osób bezrobotnych, druga część do osób bezrobotnych, którzy zdecydują się na założenie własnej firmy. Po raz pierwszy wysokość jednej dotacji na założenie działalności wyniesie aż 30 tysięcy złotych. Nabory ruszyły na początku października.
(2021-10-07)
Stan powiatowych dróg samorządowych wciąż jest jedną z podstawowych barier ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a jest także czynnikiem obciążającym aktywność gospodarczą i inwestycyjną.
(2021-10-04)