W środę 10 maja 2023 r. w Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach odbyło się spotkanie, podczas którego podziękowano sponsorom za zaprojektowanie oraz wykonanie mebli kuchennych w tej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Fundatorem jest firma Szynaka – Meble Sp. z.o.o.
(2023-05-11)
W połowie kwietnia działalność wznowił Oddział Pediatryczny Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie. Mamy przyjemność przedstawić nowego koordynatora tego oddziału, którym został dr n.med. Jarosław Cielecki, absolwent Łódzkiej Akademii Medycznej, urodzony w Szczytnie, na Warmii i Mazurach.
(2023-05-01)
W środę 26 kwietnia 2023 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie odbył się XXIII Powiatowy Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny będący eliminacją do finału wojewódzkiego. Udział w Turnieju wzięły 3-osobowe drużyny wyłonione w eliminacjach szkolnych przeprowadzonych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Iławski.
(2023-04-28)
We wtorek 25 kwietnia w Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK pod patronatem starosty Bartosza Bielawskiego, w których na torze zadaniowym rywalizowało 10 drużyn z terenu powiatu iławskiego.
(2023-04-25)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nową edycję programu Mój Prąd, czyli dopłat do mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych. Nabór wniosków rozpoczął się 22 kwietnia!
(2023-04-23)
Społeczna Straż Rybacka działająca na terenie powiatu iławskiego w kwietniu otrzymała od Starostwa Powiatowego w Iławie nową fotopułapkę, która pozwoli jeszcze skuteczniej walczyć z kłusownictwem na wodach regionu.
(2023-04-20)
Podczas styczniowej sesji Rady Powiatu Iławskiego przyjęty został przez radnych powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2023-2024. Wdrożenie programu ma skonsolidować wszystkie służby, inspekcje i instytucje, przynieść spadek liczby przestępstw i miejscowych zagrożeń, a również przyczynić się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu iławskiego.
(2023-04-18)
FELIETON WOJCIECHA KANIUKI: Czasami określa się mnie mianem „marudy”. A bierze się to z tego, że do znudzenia potrafię powtarzać pewne informacje, opinie czy fakty. Takim przekazem, który powielam jak mantrę, jest stwierdzenie, że niezależne życie powinno być imperatywem kategorycznym każdej/każdego z nas
(2023-04-13)
Od 17 maja do 16 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem 8 i 9 czerwca) w Powiecie Iławskim odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa. Wojewoda wydał w tej sprawie stosowne obwieszczenie. Powiatowa Komisja Lekarska w Iławie znajdować się będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Andersa 2 A.
(2023-04-12)
Marcin Bednarczyk, pochodzi z Kazanic, pracuje w Lubawie a na swoje miejsce do życia wybrał Iławę. W grudniu, razem z grupą wolontariuszy z powiatu iławskiego, otrzymał nominację do konkursu „Barwy Wolontariatu”, organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu;
(2023-03-29)
Starostwo Powiatowe w Iławie już po raz 22. zaprasza wszystkich do aktywnego udziału w Akcji Czyste Jeziora i Rzeki organizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod patronatem Starosty. Tegoroczna edycja trwać będzie od 3 kwietnia do 14 maja, a jej hasło przewodnie brzmi: „ZBIERAJ – SEGREGUJ - ODZYSKUJ!”.
(2023-03-21)
Starostwo Powiatowe w Iławie informuje, że w dniu 31 marca 2023 roku upływa termin płatności rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości za rok 2023.
(2023-03-15)
1 marca ruszyły zapisy do Przedszkola Specjalnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kisielicach. Miejsce w tej placówce przeznaczone jest dla dzieci od 3 roku życia, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
(2023-03-14)
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” młodzież z naszej szkoły spotkała się z fascynującymi ludźmi. Drugiego marca gościliśmy w murach naszej placówki panią Ewę Rzeszutko, autorkę książek Partyzanci znad Welu, Brynicy, Wkry i Drwęcy i Niezłomni znad Welu, Brynicy, Wkry i Drwęcy oraz członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej.
(2023-03-10)
W dniu 2 marca na terenie Zespołu Szkół w Lubawie odbyła się konferencja "TRAFNY WYBÓR - czynniki decydujące o wyborze ścieżki kształcenia po szkole podstawowej”. Konferencja została zorganizowana wspólnie ze specjalistami PCRE w Iławie, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Iławie
(2023-03-07)
Wiosna zbliża się wielkimi krokami a wraz z nią nad zbiorniki wodne powrócą wędkarze. Warto pamiętać, iż amatorski połów ryb wiąże się z koniecznością posiadania karty wędkarskiej, którą wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o jej wydanie.
(2023-02-28)
Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Powiatowym Szpitalu w Iławie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pacjentów. Już teraz czynimy starania, by w najbliższym czasie zatrudnić więcej specjalistów. By sprostać potrzebom społecznym — mówi Elena Svetlichnaya, psychiatra, koordynatorka oddziału psychiatrycznego w Powiatowym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Iławie.
(2023-02-24)
Panie Starosto, wróćmy na kilka chwil do roku 2022. Proszę powiedzieć, dlaczego budowa nowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie, która to inwestycja została oddana do użytku w 2022 r., jest tak ważną w Powiecie Iławskim?
(2023-02-23)
Zarząd Powiatu Iławskiego informuje, że do 31 marca 2023 roku można składać wnioski o nagrody: – za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym; – w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
(2023-02-21)
Zarząd Powiatu Iławskiego działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
(2023-02-17)
Wyróżnienie III stopnia dla całego Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie i list gratulacyjny adresowany do dyrektor placówki Agaty Steiner-Dembińskiej – w ten właśnie sposób Powiatowy Urząd Pracy w Iławie został nagrodzony z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Gratulujemy!
(2023-02-15)