Głos św. Jana Chrzciciela nr 119 + Dodatek

Opublikowano:

Chrystus, Emmanuel - Bóg z nami przyszedł nas zbawić. To chcemy przypomnieć sobie, świętując Boże Narodzenie i nigdy o tym nie zapomnieć.

Przyszedł On również dać nam pokój, taki pokój, którego nic i nikt nie jest w stanie nam ofiarować. Zresztą widzimy jak zabiegi rządów i instytucji w tej dziedzinie wyglądają. Mamy dziś na świecie pokój siedząc na bombie niepokoju. Jeśli człowiek nie przyjmie Syna Bożego jako swego Króla i Pana nic na świecie się nie zmieni, a mówienie i myślenie odwrotne są mrzonką.

Kochani, trzeba w naszym życiu więcej i bardziej Pana, który nas kocha, który daje łaskę do dobrego życia na ziemi i osiągnięcia zbawienia. Z Nim i pełniąc Jego wolę możemy stać się nowymi ludźmi!

Więcej w >>>GLOS_NR_119.pdf

>>>obrzęd_wieczerzy_wigilijnej_-_dodatek.pdf  

Spowiedź święta w parafii św. Jana w sobotę 23 XII podczas Liturgii Pokutnych o godz.: 8.30, 10.00, 11.30, 15.00, 16.30, 18.00 – Mortęgi.