Głos św. Jana Chrzciciela nr 120

Opublikowano:

Pamiętamy z lekcji historii i języka polskiego wiadomości o polskich powstaniach narodowych. Nie wiadomo dlaczego, a może wiadomo?, dlaczego wkładano nam do głów, że pierwszym z nich było Powstanie Kościuszkowskie z 1794 r. Dziś, jest to z pewnością dziejowa sprawiedliwość, wielu historyków skłania się ku temu, aby za pierwsze powstanie uznać Konfederację Barską.

Dlaczego o tym piszemy na łamach naszego „Głosu”? Z dwóch powodów. Po pierwsze Sejm RP ogłosił rok 2018 Rokiem Konfederacji Barskiej, która zawiązana była w miejscowości Bar na Podolu 29 lutego 1768 r. (w tym roku przypada 250 rocznica). Po drugie, był to katolicko-narodowy zryw, który miał na celu przywrócenie Polsce suwerenności i niezależność od Rosji oraz katolicką w pełnym tego słowa znaczeniu kulturę.

Konfederacja Barska, której nie będę opisywał, ale zachęcam do sięgnięcia po dobre! i prawdziwe! informacje na jej temat, pokazuje nam, że troska o Ojczyznę, o Jej chrześcijańskie fundamenty, to nie problem tylko naszych czasów, ale każdego Polaka w każdym momencie dziejów.

Ks. proboszcz Marcin Staniszewski

Więcej w >>>GLOS_NR_120.pdf