Głos św. Jana Chrzciciela nr 117

Opublikowano:

1 i 2 dzień listopada choć kieruje naszą myśl w stronę Nieba i Czyśćca, winien również rodzić refleksję na temat nas samych. Czy wszyscy, którzy żyją w tym czasie co my, będą świętymi, osiągną Niebo? Niestety nie możemy na to pytanie odpowiedzieć twierdząco w stu procentach! Nie możemy też wskazać, kto do ich grona trafi, a kto nie – to jest tajemnica umierania i tego w jakim stanie duszy człowiek opuszcza ten świat, czy pojednany z Panem, czy też nie. Jednak z pewnością żyją i będą – niestety – tacy, którzy choć są ochrzczeni i przyjęli inne sakramenty, dziś żyjąc w zatwardziałości swego serca jak poganie już teraz na wieki odłączają się od miłości Pana.

Co z nami, którzy czytamy te słowa? Czy mamy się bać? Bynajmniej! Niczego nie musimy się bać jeśli szczerze i z wiarą prawdziwą łączymy każdy swój dzień z Panem Jezusem. On, jeśli Go kochamy i żyjemy z Nim na modlitwie, w rozważaniu Jego Słowa i relacji sakramentalnej, przeprowadzi nas bezpiecznie do swego Królestwa. Warto sobie dziś również uzmysłowić, aby modlić się również za siebie – o dobrą śmierć.

Ks. proboszcz Marcin Staniszewski 

Więcej w >>>Głosie św. Jana