W czwartek 10 marca 2022 r. w Iławie odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uczestniczyły w nim władze wojewódzkie oraz powiatowe z całego regionu. Gospodarzem spotkania był Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski
(2022-03-12)
To już ostatni moment, by osoby, które chcą nauczyć się programowania od podstaw i odmienić swoją zawodową przyszłość, zgłosiły chęć udziału w projekcie „Kadry nowoczesnej gospodarki”
(2022-03-10)
Wszystkim Kobietom z Powiatu Iławskiego życzymy, aby miały tyle energii, by codziennie przenosić góry, które dla innych są nie do pokonania oraz jak najwięcej uśmiechu, radości z życia i spełnienia marzeń! Wszystkiego najlepszego!
(2022-03-08)
Na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pojawiają się kolejne ważne informacje tym razem z Ministerstwa Edukacji i Nauki, które dotyczą dalszych losów uchodźców wojennych z Ukrainy. Są to nowe informacje dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy.
(2022-03-03)
Starostwo Powiatowe w Iławie wydało album przyrodniczy przedstawiający najpiękniejsze zakątki powiatu iławskiego. Liczy on 128 stron, przedstawia ponad 160 fotografii i został przetłumaczony na język angielski i niemiecki, z myślą o jak najszerszym gronie odbiorców. Autorem zdjęć jest Maciej Rodziewicz, z zawodu ornitolog,
(2022-02-28)
Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski w porozumieniu z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego zaktualizował listę miejsc gotowych do przyjęcia uchodźców wojennych. Dotychczas Powiat Iławski dysponował kilkunastoma miejscami. W związku z dynamiką i rozwojem sytuacji Starosta zgłasza służbom Wojewody gotowość do przyjęcia 150 uchodźców wojennych z terenu Ukrainy.
(2022-02-25)
W ramach programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza kobiety z powiatu iławskiego do wykonania bezpłatnej cytologii. Choć w Iławie znajdują się placówki, w których można wykonać badanie, to niestety powiat iławski plasuje się na 19 miejscu statystyk, mierzących objęcie populacji programem profilaktyki raka szyjki macicy w województwie warmińsko-mazurskim.
(2022-02-16)
Jak co roku Starostwo Powiatowe informuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa m.in. w dziedzinie prawa, mediacji, poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego, ale także z zakresu pomocy społecznej i poradnictwa rodzinnego oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień.
(2022-02-07)
9 296,96 zł taką kwotę zebrano podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jaki odbył się w Porcie Śródlądowym w Iławie! Mimo brzydkiej pogody, padającego śniegu z deszczem oraz porywistego wiatru udało się zorganizować prawdziwą „letnią zadymę w środku zimy”. Przypomnijmy, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w niedzielę 30 stycznia 2022 r.
(2022-02-04)
W styczniu 2022 r. miesięcznik „Perspektywy” po raz 24 przygotował ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych. Na 786 miejscu w Rankingu Liceów znalazło się Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Lubawie. W Rankingu Techników 2022 r. na 256 miejscu uplasowało się Technikum ZS Lubawa.
(2022-02-02)
Zarząd Powiatu Iławskiego informuje, że do 31 marca 2022 roku można składać wnioski o nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
(2022-02-01)
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych...." Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Piotra Stawiarskiego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie, Radnego Rady Miasta Lubawa VII kadencji Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia i żalu składają w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Iławskiego
(2022-01-26)
Bezzwrotne dotacje na otwarcie własnej firmy, refundacja kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy, ale też nowe instrumenty, jak zwrot kosztów zakwaterowania, dojazdu i opieki nad dzieckiem. Publikujemy orientacyjne terminy uruchamiania w 2022 roku wsparcia dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i przedsiębiorców z terenu powiatu iławskiego. W tym roku do ich dyspozycji będzie łącznie około 7,5 miliona złotych.
(2022-01-21)
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne organizowane w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
(2022-01-17)
Grudzień 2021 r. okazał się niezwykle szczęśliwy dla uczniów Zespołu Szkół w Lubawie, którzy zdobyli aż dwie nagrody w konkursie ogłoszonym przez ENERGA-OPERATOR SA. Konkurs ten skierowany był do szkół średnich i zawodowych współpracujących z ENERGA-OPERATOR SA w ramach umów patronackich i programu „Energ(i)a do nauki”.
(2022-01-13)
Zespół Szkół w Lubawie od IX 2019 roku realizuje projekt Erasmus+ ,,Stone and Wood- two materials of traditional habitat, two materials of artistic expression” wraz z partnerami: z Polski – z Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie, z Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku; z Francji - szkoła Lycée Pro Jean Monnet w Quintin i ze stowarzyszeniem Memoire en Demeure,
(2022-01-10)
Jak co roku Starostwo Powiatowe w Iławie wydało tradycyjny kalendarz edukacyjny, którego tytuł tym razem brzmi „Ryby w wodach powiatu iławskiego”. Podwodne zdjęcia ryb, które zdobią kalendarz są dziełem wspomnianego Romana Kujawy oraz francuskiego fotografa Yannicka Ledoré
(2021-12-21)
Wymiana dwudziestokilkuletniego aparatu rentgenowskiego wykorzystywanego w Pracowni RTG w Lubawie na nowy była konieczna. Dotychczas używany aparat był urządzeniem starszej generacji i jego dalsza eksploatacja nie pozwalała na wykonywanie zdjęć w odpowiedniej jakości.
(2021-12-17)
Na początku grudnia br. na budynku Starostwa Powiatowego w Iławie zainstalowany został czujnik jakości powietrza. Specjalną stację pomiarową Powiat Iławski pozyskał w drodze darowizny od fundacji Allegro All For Planet z Poznania.
(2021-12-15)
Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy skierowany jest do kobiet między 25 a 59 rokiem życia. Badanie cytologiczne można wykonać bezpłatnie, w ramach ubezpieczenia NFZ, raz na 3 lata. TABELA Z LISTĄ PLACÓWEK:
(2021-12-13)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie zwraca się do mieszkańców powiatu iławskiego o zgłaszanie przypadków padłych ptaków – głównie ptaków wodnych i drapieżnych. Sprawa jest pilna ze względu na występowanie wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród drobiu utrzymywanego w gospodarstwach i na fermach.
(2021-12-09)