W całym kraju rusza kampania pt. „Biała Wstążka”, która traktuje o przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie również uruchamia dyżur, podczas którego służyć będzie wsparciem wszystkim osobom dotkniętym przemocą.
(2021-11-29)
Starosta Powiatu Iławskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz Zarządzenia Nr 258 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 września 2021 r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, ogłasza przetarg ustny nieograniczony
(2021-11-19)
We wtorek 16 listopada 2021 roku w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie odbyło się spotkanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie Jolanty Rynkowskiej z kierownikami/dyrektorami ośrodków szeroko pojętej pomocy społecznej z całego powiatu iławskiego. W spotkaniu uczestniczył Marek Polański, wicestarosta Powiatu Iławskiego.
(2021-11-18)
W dniu 10 listopada 2021 roku odbyła się kolejna edycja turnieju Sportowo-Rekreacyjnego z okazji Narodowego Święta Niepodległości organizowanego przez Klub Dowództwa 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie.
(2021-11-15)
Stowarzyszenie Dzieci Wojny Iławie wydało książkę pt. „Dzieci Wojny. Wspomnienia”, zawierającą wspomnienia dzieci żyjących w czasach II wojny światowej oraz podczas Powstania Warszawskiego. – Książkę dedykujemy w szczególności młodemu pokoleniu celem przypomnienia o okrucieństwach hitlerowskich Niemiec, z zawołaniem: Nigdy więcej wojny!
(2021-11-10)
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie w październiku br. zainicjował przedsięwzięcie pn. „Sadzenie drzew miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w powiecie iławskim”.
(2021-11-04)
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie w październiku br. inicjuje przedsięwzięcie pn. „Sadzenie drzew miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w powiecie iławskim”.
(2021-10-22)
Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski zarządzeniem z dnia 5 października 2021 r. przyznał nagrody nauczycielom ze szkół Powiatu Iławskiego. Okazją był oczywiście Dzień Edukacji Narodowej, który przypada dnia 14 października. W tym roku Starosta odwiedził Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie.
(2021-10-17)
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty serdeczne podziękowania za wychowawczy i dydaktyczny trud. Pragnę podziękować za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów i postaw.
(2021-10-14)
Starosta Powiatu Iławskiego przyznał stypendia uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski, za rok szkolny 2020/2021. Stypendium, w wysokości 500 zł, przyznano 240 uczniom.
(2021-10-14)
Julia Majkowska, dziś już absolwentka Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, znalazła się w gronie 62 najlepszych maturzystów w Polsce, wyłonionych spośród 273 419.
(2021-10-11)
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie pozyskał kolejne środki finansowe, które pozwolą na założenie nowych i rozwój istniejących firm. Część pieniędzy trafi do przedsiębiorców, które zdecydują się na zatrudnienie osób bezrobotnych, druga część do osób bezrobotnych, którzy zdecydują się na założenie własnej firmy. Po raz pierwszy wysokość jednej dotacji na założenie działalności wyniesie aż 30 tysięcy złotych. Nabory ruszyły na początku października.
(2021-10-07)
Stan powiatowych dróg samorządowych wciąż jest jedną z podstawowych barier ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a jest także czynnikiem obciążającym aktywność gospodarczą i inwestycyjną.
(2021-10-04)
Prowadzenie dokumentacji, rozliczanie dotacji, media społecznościowe, środki finansowe na prowadzenie organizacji pozarządowej, pomysły na działalność odpłatną i gospodarczą oraz księgowość – te wszystkie zagadnienia będzie można zgłębić podczas cyklu bezpłatnych szkoleń
(2021-10-01)
W sobotę 25 września 2021 r. nad Małym Jeziorakiem w Iławie odbyły się XXII Powiatowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego. Udział w nich wzięło 14 zawodników z poszczególnych miast i gmin wchodzących w skład powiatu iławskiego. Zawody rozgrywane były w dwóch kategoriach: indywidualnej i drużynowej.
(2021-09-30)
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie pozyskał kolejne środki finansowe, które pozwolą na założenie nowych i rozwój istniejących firm. Część pieniędzy trafi do przedsiębiorców, które zdecydują się na zatrudnienie osób bezrobotnych, druga część do osób bezrobotnych, którzy zdecydują się na założenie własnej firmy.
(2021-09-26)
Prelekcje, wykłady, spotkania z młodzieżą, przedszkolakami, ale także z seniorami a głównym bohaterem jest oczywiście przyroda. Stanisław Blonkowski w niezwykle ciekawy sposób opowiada o życiu lasu, zwierzętach i ich zwyczajach, o ekologii.
(2021-09-23)
Samorząd Powiatu Iławskiego wziął udział w wojewódzkim Pikniku Edukacyjnym pt. LOVE ROWER, który odbywał się w niedzielę 19 września w Parku Centralnym w Olsztynie. Powiat Iławski tworzył jedno stanowisko z Urzędem Miasta Iława.
(2021-09-21)
W poniedziałek 13 września Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski uczestniczył w uroczystej Gali podsumowującej Plebiscyt Sportowca Roku 2020 Gazety Iławskiej, która odbyła się w Hotelu Port 110 w Iławie. Gratulował sportowcom, ale także trenerom i klubom sportowym, które wgrały w Plebiscycie. Ponadto Samorząd Powiatu Iławskiego ufundował wszystkim laureatom upominki.
(2021-09-16)
Okres wakacyjny to nie tylko czas wypoczynku młodzieży i pracowników szkoły, ale przede wszystkim intensywnych przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.Jednym z działań modernizacyjnych przeprowadzonych w Zespole Szkół w Lubawie było wyposażenie sali komputerowej G13 w trzynaście zestawów
(2021-09-08)
Dzięki projektowi Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie i Inkubatora Technologicznego w Iławie do powiatu iławskiego trafi prawie 1 milion złotych na specjalistyczne szkolenia, dzięki którym uda się stworzyć kadrę kilkudziesięciu programistów.
(2021-09-05)