Szkolenie techników elektryków w Nidzicy

Opublikowano:

Uczniowie Zespołu Szkół w Lubawie w dniach 29 listopada- 2 grudnia 2022 r. mieli okazję wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Zakład Usługowo Handlowy Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o. ul. Poznańska 258 05-850 Ożarów Mazowiecki z inicjatywy właściciela firmy Pana Wiktora Wiśniewskiego, za zgodą i w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół w Lubawie.

Szkolenie było przeprowadzone w Ośrodku Szkoleniowym firmy przy ul Traugutta w Nidzicy. Sponsorem szkolenia była firma Lamel, a szkolenie prowadzone było przez Pana Jacka Sztukowskiego.
Głównym celem szkolenia było przedstawienie zawodu elektryk z punktu widzenia pracy na elektroenergetycznych sieciach przesyłowych w elektroenergetyce zawodowej przy liniach napowietrznych kablowych na różnych poziomach napięć. Zajęcia miały na celu zachęcenie uczniów do podjęcia pracy w zawodzie elektryka po zakończeniu szkoły, jak również do dalszego rozwoju i dokształcania się w zawodzie.

Pierwszym etapem zajęć były zajęcia teoretyczne, a następnie praktyczne na poligonie. Podczas zajęć teoretycznych prowadzący oprowadził uczniów po poligonie pokazując w jaki sposób można rozpoznać  typ rodzaj i rolę słupa w linii napowietrznej. Omówione zostały w sposób szczegółowy:
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym,
BHP przy prowadzeniu robót budowlanych na wysokości, w  wykopie czy w pasie drogowym,
Pomiary eksploatacyjne w sieciach elektroenergetycznych,
Technologie prac na sieci z szczególnym uwzględnieniem prac pod napięciem,
Wdrażanie nowych technologii prac jak np.  ze śmigłowca na liniach WN (wysokich napięć)
Budowa linii napowietrznych,
Nowoczesne technologie wtłaczania kabli przez przepusty kablowe.
Na zajęciach praktycznych uczniowie wykonali:
Pomiary uziemień różnymi technikami,
Pomiary rezystancji izolacji kabla nN,
Badanie transformatora SN/nN,
Wyizolowanie stanowiska słupowego na linii SN oraz nN.

Dodatkowo można było zobaczyć nowoczesny sprzęt wykorzystywany przy budowie eksploatacji sieci elektroenergetycznych, jak wozy do diagnostyki kabli.
Szkolenie zakończone zostało egzaminem, a uczniowie otrzymali zaświadczenia ukończenia szkolenia

materiał ZS w Lubawie