Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na zadania publiczne

Opublikowano:

Zarząd Powiatu Iławskiego działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych leżących w gestii Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie.Treść otwartych konkursów ofert (uchwała zarządu, załącznik do uchwały oraz klauzula informacyjna) w załącznikach poniżej. Termin na złożenie oferty w generatorze wniosków „WITKAC” upływa 17.02.2023 r. Wersję papierową oferty wydrukowaną z generatora „WITKAC” odręcznie podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Andersa 2a, 14 – 200 Iława (przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty) lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Iławie, w godzinach pracy Starostwa w nieprzekraczalnym terminie do 20.02.2023 r. Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2023 r.” wraz z tytułem zadania, którego dotyczy oferta i z nazwą oferenta(-ów).

Link generatora wniosków  „WITKAC”:  https://witkac.pl/strona


UCHWAŁA ZARZĄDU:

Uchwała Zarządu – konkurs na zadania publ. 24.01.2023

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY, W KTÓRYM SĄ WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT:

załącznik do uchwały ogł konkursu 24.01.2023

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Klauzula informacyjna

Zarząd Powiatu Iławskiego działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1327 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych leżących w gestii Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie.Treść otwartych konkursów ofert (uchwała zarządu, załącznik do uchwały oraz klauzula informacyjna) w załącznikach poniżej. Termin na złożenie oferty w generatorze wniosków „WITKAC” upływa 17.02.2023 r. Wersję papierową oferty wydrukowaną z generatora „WITKAC” odręcznie podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Andersa 2a, 14 – 200 Iława (przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty) lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Iławie, w godzinach pracy Starostwa w nieprzekraczalnym terminie do 20.02.2023 r.

Link generatora wniosków  „WITKAC”:  https://witkac.pl/strona


UCHWAŁA ZARZĄDU:

Uchwała Zarządu

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY, W KTÓRYM SĄ WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT:

załącznik do uchwały

KLAUZULA INFORMACYJNA:

klauzula informacyjna

źródło powiat-ilawski.pl