Mszą świętą oraz uroczystym apelem w Szkole Podstawowej im. Kard. Stanisława Dziwisza w Kazanicach uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych. Nazwano ich Wyklętymi, bo mieli być zapomniani, a także przypisywano im zbrodnie, których nie popełnili. W gminie Lubawa od lat organizujemy gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
(2024-03-05)
Wójt Gminy Lubawa informuje, że przyjmuje zgłoszenia właścicieli zwierząt domowych (psów, kotów) zainteresowanych ich sterylizacją lub kastracją z dofinansowaniem środków gminy Lubawa w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubawa w 2024 r.”
(2024-03-05)
„Poprawa dostępności mieszkańców Gminy Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2024 roku”. Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni wolne od pracy, tj. w soboty i niedziele (od godziny 10.00 do 14.00) wynikało przede wszystkim z licznych monitów mieszkańców,
(2024-02-29)
Wysoce zjadliwa grypa ptaków wywołana przez wirus HPAI jest zakaźną i wysoce zjadliwą chorobą wirusową, na którą podatny jest zarówno drób jak i ptaki dzikie. Podaje się do wiadomości mieszkańców Gminy Lubawa Rozporządzenie Nr 5 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
(2024-02-22)
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa informuje, że zakończyły się prace nad opracowaniem projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubawa na lata 2024-2026 jest on propozycją zintegrowanych działań na rzecz rodziny realizowanych na terenie gminy Lubawa w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
(2024-02-13)
Rok 2023 był dla gminy Lubawa czasem wytężonej pracy. Był to bardzo dobry rok, w którym gmina zrealizowała 50 inwestycji. Na wiele z nich zostały pozyskane wielomilionowe dofinansowania. Prezentujemy film, na którym zostały przedstawione najważniejsze działania gminy w ubiegłym roku
(2024-02-05)
W środę 24 stycznia odbyła się Konferencja Noworoczna podsumowująca działalność inwestycyjną, kulturalną i społeczną gminy Lubawa. Spotkanie było okazją do zaprezentowania najważniejszych zadań realizowanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.
(2024-01-26)
18 stycznia w zabytkowej świątyni parafii pw Św. Wawrzyńca w Rożentalu odbył się Gminny koncert kolęd zorganizowany przez Wójta Gminy Lubawa Tomasza Ewertowskiego oraz Proboszcza Parafii pw. Św. Wawrzyńca księdza Krzysztofa Górskiego.
(2024-01-19)
Gmina Lubawa w ramach programu „Maluch + 2022-2029” otrzymała dofinansowanie na utworzenie żłobków w miejscowościach Grabowo oraz Prątnica. W ramach zadania planuje się utworzenie 32 miejsc opieki dla dzieci do lat 3l, po 16 miejsc na jeden żłobek.
(2023-12-29)
Tradycją stało się organizowanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa spotkania wigilijno-opłatkowego dla osób starszych i samotnych z terenu gminy Lubawa.W tym roku spotkanie odbyło się 13 grudnia.
(2023-12-14)
Wójt Gminy Lubawa, Tomasz Ewertowski, znalazł się w gronie laureatów, odbierając statuetkę „Orła 15-lecia”. Nagroda ta jest potwierdzeniem uznania za wyjątkową pracę i wkład w rozwój oraz efektywności w zarządzaniu gminą. Wyróżnienie to wyraz kompetencji i umiejętności zarządzania, przyczyniających się do podnoszenia standardów życia mieszkańców gminy i dających dobre perspektywy rozwoju ich dobrostanu w przyszłości.
(2023-12-05)
W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został wprowadzony obowiązek ewidencjonowania przez gminy zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
(2023-11-28)
Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy razem przeżyli pół wieku. W Urzędzie Gminy Lubawa z tej właśnie okazji gościliśmy 10 wyjątkowych par. Podczas uroczystości, wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość poprowadziła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Maria Bulińska.
(2023-11-15)
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy 25 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Lubawa gościła Pani Monika Jackiewicz – Mistrzyni Polski w Maratonie i jej trener Artur Olejarz. Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Janem Laskowskim serdecznie pogratulowali Pani Monice obrony tytułu oraz podziękowali za dostarczane emocje i promocję Gminy Lubawa.
(2023-10-25)
Głosowanie odbędzie się 15 października 2023 r. między godziną 7:00 a 21:00. Poniżej przedstawiamy wykaz lokali wyborczych. Mieszkańcy Tuszewa i Byszwałdu po raz pierwszy zagłosują w swoich miejscowościach. Lokale zostaną przygotowane w miejscowych szkołach. W ramach gminnego przewozu pasażerskiego w godzinach głosowania odbędą się dwa kursy do poszczególnych obwodów głosowania. Szczegółowy rozkład na załączonych zdjęciach
(2023-10-13)
Z okazji Gminnego Dnia Edukacji Narodowej spotkałem się dzisiaj z obecnymi i emerytowanymi dyrektorami szkół, nauczycielami oraz pracownikami placówek oświatowych z terenu gminy Lubawa. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń oraz podziękowań za codzienną pracę a także do wręczenia aktów nadania awansu zawodowego.
(2023-10-13)
Głosowanie odbędzie się 15 października 2023 r. między godziną 7:00 a 21:00. Poniżej przedstawiamy wykaz lokali wyborczych. Mieszkańcy Tuszewa i Byszwałdu po raz pierwszy zagłosują w swoich miejscowościach. Lokale zostaną przygotowane w miejscowych szkołach.
(2023-10-09)
Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Lubawa 29 września, wójt Tomasz Ewertowski oraz radni podziękowali tym, którzy odeszli oraz powitał nowych sołtysów, którzy uczestniczyli w sesji gminy po raz pierwszy, życząc dobrej współpracy
(2023-10-01)
Na dzisiejszej XLVIII Sesji Rady Gminy (29 września 2023 r.) gościliśmy uczniów z gminnych szkół, którym przyznano stypendia motywacyjne za wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia w sporcie. Gratulacje, pamiątkowe dyplomy oraz upominki wyróżniającym się uczniom przekazał: wójt Tomasz Ewertowski.
(2023-09-29)
W dniach 05.09.2023 r. – 25.09.2023 r. odbyły się zebrania wiejskie zwołane przez Wójta Gminy Lubawa dla wyboru sołtysów i rad sołeckich we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Lubawa. Zmiany sołtysów nastąpiły w sołectwach: Losy, Szczepankowo, Czerlin i Sampława.
(2023-09-29)
W roku 2020 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 15 w miejscowości Rożental”.
(2023-09-26)