Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy 25 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Lubawa gościła Pani Monika Jackiewicz – Mistrzyni Polski w Maratonie i jej trener Artur Olejarz. Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Janem Laskowskim serdecznie pogratulowali Pani Monice obrony tytułu oraz podziękowali za dostarczane emocje i promocję Gminy Lubawa.
(2023-10-25)
Głosowanie odbędzie się 15 października 2023 r. między godziną 7:00 a 21:00. Poniżej przedstawiamy wykaz lokali wyborczych. Mieszkańcy Tuszewa i Byszwałdu po raz pierwszy zagłosują w swoich miejscowościach. Lokale zostaną przygotowane w miejscowych szkołach. W ramach gminnego przewozu pasażerskiego w godzinach głosowania odbędą się dwa kursy do poszczególnych obwodów głosowania. Szczegółowy rozkład na załączonych zdjęciach
(2023-10-13)
Z okazji Gminnego Dnia Edukacji Narodowej spotkałem się dzisiaj z obecnymi i emerytowanymi dyrektorami szkół, nauczycielami oraz pracownikami placówek oświatowych z terenu gminy Lubawa. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń oraz podziękowań za codzienną pracę a także do wręczenia aktów nadania awansu zawodowego.
(2023-10-13)
Głosowanie odbędzie się 15 października 2023 r. między godziną 7:00 a 21:00. Poniżej przedstawiamy wykaz lokali wyborczych. Mieszkańcy Tuszewa i Byszwałdu po raz pierwszy zagłosują w swoich miejscowościach. Lokale zostaną przygotowane w miejscowych szkołach.
(2023-10-09)
Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Lubawa 29 września, wójt Tomasz Ewertowski oraz radni podziękowali tym, którzy odeszli oraz powitał nowych sołtysów, którzy uczestniczyli w sesji gminy po raz pierwszy, życząc dobrej współpracy
(2023-10-01)
Na dzisiejszej XLVIII Sesji Rady Gminy (29 września 2023 r.) gościliśmy uczniów z gminnych szkół, którym przyznano stypendia motywacyjne za wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia w sporcie. Gratulacje, pamiątkowe dyplomy oraz upominki wyróżniającym się uczniom przekazał: wójt Tomasz Ewertowski.
(2023-09-29)
W dniach 05.09.2023 r. – 25.09.2023 r. odbyły się zebrania wiejskie zwołane przez Wójta Gminy Lubawa dla wyboru sołtysów i rad sołeckich we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Lubawa. Zmiany sołtysów nastąpiły w sołectwach: Losy, Szczepankowo, Czerlin i Sampława.
(2023-09-29)
W roku 2020 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 15 w miejscowości Rożental”.
(2023-09-26)
W Urzędzie Gminy w Lubawie, w holu budynku można obejrzeć z bliska wieniec, który uzyskał w tegorocznym konkursie tytuł Najpiękniejszego Wieńca Dożynkowego. Do konkursu został zgłoszony przez Parafię pw. Świętej Barbary w Rumianie - Sołectwo Wsi Rumienica
(2023-09-25)
W dniach 18.09.2023 r.- 21.09.2023 r. odbyły się zebrania wiejskie zwołane przez Wójta Gminy Lubawa dla wyboru sołtysów i rad sołeckich w miejscowościach: Lubstyn, Lubstynek, Czerlin, Łążyn, Kazanice, Złotowo, Omule, Sampława.
(2023-09-22)
Gmina Lubawa znalazła się w gronie finalistów konkursu „Sternik 2023. Ku przyszłości!” BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego. Tym samym dołączyliśmy do wyjątkowej grupy firm, samorządów i instytucji, które odważnie postawiły na nowe inwestycje, ekspansję zagraniczną czy zrównoważony rozwój.
(2023-09-22)
W dniach 11.09.2023 r.- 14.09.2023 r. odbyły się zebrania wiejskie zwołane przez Wójta Gminy Lubawa dla wyboru sołtysów i rad sołeckich w kolejnych miejscowościach na terenie gminy Lubawa. Wyboru sołtysa dokonano w sołectwach: Ludwichowo, Targowisko, Rakowice, Losy, Gutowo, Rumienica, Raczek, Byszwałd, Szczepankowo.
(2023-09-15)
Minął pierwszy tydzień zebrań wiejskich zwołanych przez Wójta Gminy Lubawa dla wyboru sołtysów i rad sołeckich. Znamy już nazwiska osób, które obejmą funkcję Sołtysa oraz zasiądą w Radach Sołeckich przez najbliższe 4 lata w sołectwach: Prątnica, Mortęgi, Tuszewo, Wałdyki, Grabowo, Pomierki, Gierłoż Polska, Zielkowo, Rożental.
(2023-09-08)
W Gminnym Konkursie Wieńców Dożynkowych udział wzięło 9 grup wieńcowych.Komisji w składzie Woźniak Angelika – przedstawicielka koła łowieckiego RYŚ, Gancarz Roman – komendant Komisariatu Policji w Lubawie oraz Zbigniew Rudnicki – kierownik Zespołu Doradczego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego najlepiej oceniła wieniec przygotowany przez Sołectwo Wsi Rumienica – Parafia pw. Świętej Barbary w Rumianie.
(2023-09-04)
Trwają tegoroczne dożynki Gminy Lubawa w Kazanicach. W tym roku starostami dożynkowymi są: Małgorzata Brzozowska z Kazanic i Roman Draszewski z Zielkowa. To właśnie oni wręczyli bochen chleba gospodarzowi uroczystości – wójtowi Tomaszowi Ewertowskiemu. Dożynki Gminy Lubawa to święto wszystkich rolników
(2023-09-03)
Już w najbliższą niedzielę spotykamy się w Kazanicach, gdzie specjalnie dla Państwa wystąpią: CHÓR KAZANKI Chór przy Kole Gospodyń Wiejskich w Kazanicach istniał już w latach ’80. Od roku ponownie śpiewa pod kierownictwem Jana Laskowskiego. Obecnie zespół liczy 18 osób. Występuje na lokalnych scenach min. na dożynkach, piknikach oraz festynach.
(2023-09-01)
W czwartek 31 sierpnia odbyła się XLVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Na posiedzeniu obecnych było 12 radnych oraz 25 sołtysów. W trakcie sesji Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności za okres między sesjami.
(2023-08-31)
Honory starostów dożynkowych w tym roku pełnić będą: Małgorzata Brzozowska z Kazanic i Roman Draszewski z Zielkowa.
(2023-08-29)
Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Lubawa od dnia 5 do dnia 25 września zaplanowano wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach gminy Lubawa. Jako pierwsi o wyborze zdecydują mieszkańcy sołectw Prątnica, Mortęgi i Tuszewo. Wybory zakończy zebranie wiejskie w Fijewie.
(2023-08-11)
W dniu dzisiejszym w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie wspólnie z Grzegorzem Kierozalskim dyrektorem KOWR OT w Olsztynie podpisałem umowę na bezzwrotną pomoc finansową w kwocie prawie 40 tysięcy zł na realizację Gminnego Święta Rolniczego – Dożynek Gminnych 2023.
(2023-08-09)
Do parafii pw. świętego Wawrzyńca w Rożentalu oraz parafii pw. świętej Barbary w Złotowie trafią środki w ramach Rządowego Programu Odnowy Zabytków. Inwestycje o łącznej wartości 1 mln 110 tys. złotych prawie w całości pokryje rządowe dofinansowanie.
(2023-08-04)