Sołtysom i Radom Sołeckim z okazji Dnia Sołtysa najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności i wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym składają Przewodniczący Wójt
(2022-03-11)
We wtorek 8 marca kierownictwo Urzędu Gminy Lubawa wraz z wójtem Tomaszem Ewertowskim na czele, spotkało się z sołtysami z terenu Gminy Lubawa. Głównym powodem spotkania był, przypadający na 11 marca, Dzień Sołtysa. Dodatkową okazją do złożenia życzeń był także Dzień Kobiet.
(2022-03-11)
W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że Gmina nie planuje ograniczeń ani przerw w dostawie oświetlenia na terenie gminy Lubawa. Obecnie trwa audyt efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy wraz z inwentaryzacją niezbędną do opracowania specyfikacji przetargowej na wymianę oświetlenia ulicznego na oprawy led.
(2022-03-02)
25 lutego odbyła się sesja Rady Miasta Lubawa. Radni na prośbę burmistrza do porządku sesji wprowadzili dwa dodatkowe punkty. W sprawie stanowiska samorządu miasta wobec agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę oraz uchylającą uchwałę Nr VI/ 73/2011 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchylenia umowy o współpracy partnerskiej z miastem Sławsk w obwodzie kaliningradzkim w Rosji
(2022-02-27)
Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci
śp. Piotra Stawiarskiego Prezesa OSP w Lubawie składają:

Wójt wraz z pracownikami Urzędu Gminy Lubawa oraz Radni Gminy Lubawa
(2022-01-24)
W czwartek 20 stycznia, z okazji 77. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Stutthof - filii w Gutowie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem - miejscem pamięci „pochowanych tu bestialsko pomordowanych kobiet pochodzenia żydowskiego obywatelek Austrii, Czechosłowacji, Holandii, Jugosławii, Polski, Rumunii, Węgier i Związku Radzieckiego - ofiar obozu koncentracyjnego Stutthof filii w Gutowie”.
(2022-01-24)
Od 1 do 28 lutego 2022 r. można ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W związku z panującą pandemią, w trosce o bezpieczeństwo klientów urzędu oraz pracowników, złożenie wniosku będzie możliwe wyłącznie po uprzedniej rejestracji wizyty online, której można dokonać od dnia 19 stycznia 2022 roku.
(2022-01-18)
Światło Nadziei to tegoroczne hasło niesionego przez skautów na całym świecie Betlejemskiego Światła Pokoju. W środę 22 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju po raz kolejny dotarło do Urzędu Gminy Lubawa.
(2021-12-29)
Szanowni Państwo! W tym szczególnym czasie Świąt Bożego Narodzenia niech chwile wspólnego świętowania przyniosą wszystkim spokój i miłość, które pozostaną w sercach przez cały rok
(2021-12-24)
W nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, ustanowiony został Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Decyzję o nadaniu Medalu podejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody.
(2021-12-16)
W uroczystości na terenie starej żwirowni – w tak zwanej „Rejsówce” uczestniczyli także: przewodniczący Rady Gminy Jan Laskowski, przedstawiciele rady sołeckiej, mieszkańcy wsi, strażacy miejscowej jednostki OSP oraz dyrektor i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie
(2021-11-16)
W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie wójt Tomasz Ewertowski odebrał symboliczny czek z kwotą dofinansowania w ramach programu „Cyfrowa gmina”, który wspiera informatyzację samorządów oraz jednostek podległych samorządom
(2021-11-12)
W roku 2021, do dnia dzisiejszego, na realizację zadań inwestycyjnych Gmina Lubawa pozyskała łącznie 14 milionów 600 tysięcy złotych z rządowych i unijnych programów dofinansowań.
(2021-10-29)
W czwartek 21 października w Urzędzie Gminy Lubawa odbyło się robocze spotkanie wójta Tomasza Ewertowskiego z rzecznikiem prasowym rządu Piotrem Mullerem oraz posłem na Sejm Robertem Gontarzem.
(2021-10-29)
W środę 20 października wójt spotkał się z ppłk Sylwestrem Drozdem, dowódcą 3. Włocławskiego Batalionu Drogowo-Mostowego im. gen. Karola Sierakowskiego w Chełmnie, aby podsumować współpracę przy remoncie drewnianej przeprawy na rzece Drwęca w Raczku.
(2021-10-24)
Żołnierze 3 Batalionu Drogowo-Mostowego z Chełmna wyremontowali przeprawę mostową w Raczku w gminie Lubawa. Drewniana kładka na rzece Drwęcy ponownie umożliwia mieszkańcom i turystom bezpieczne przejście na drugą stronę rzeki.
(2021-10-08)
W środę 22 września 2021 roku zmarł Józef Zbigniew Polak – architekt, Powstaniec Warszawski, kawaler orderu Virtuti Militari za udział w Powstaniu. Miał 98 lat.Przez lata współpracował z gminą Lubawa, szczególnie przy tworzeniu albumu Impresje z ziemi lubawskiej. Wydanie książki ukoronowała wystawa artysty zorganizowana przez Urząd Gminy Lubawa oraz Parafię p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubawie.
(2021-09-29)
Wójt Tomasz Ewertowski spotkał się w środę ze złotą medalistką Mistrzostw Polski w półmaratonie - Moniką Jackiewicz. Były gratulacje, podziękowania oraz rozmowy o dalszych sportowych planach. W spotkaniu uczestniczył Artur Olejarz – utalentowany biegacz i od prawie 7 lat trener Moniki.
(2021-09-23)
29 sierpnia 2021 roku w Tuszewie odbędą się Dożynki Gminne Honory starostów dożynkowych w tym roku pełnić będą mieszkańcy Tuszewa:Starościna: Anna Ziółkowska i Starosta: Andrzej Gacioch
(2021-08-19)
W czwartek 5 sierpnia w Urzędzie Gminy Lubawa odbyło się spotkanie w sprawie rozprzestrzeniania się strefy czerwonej związanej z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF). W spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy Tomasz Ewertowski, lek. wet. Małgorzata Kalitowska – powiatowy lekarz weterynarii, Zbigniew Rudnicki – kierownik PZDR Iława oraz Grzegorz Turulski – prezes Lubawskiej Spółdzielni Producentów Trzody Lub-Tucz.
(2021-08-08)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uruchamia realizację Programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie, pierwszego zintegrowanego programu wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF.
(2021-08-04)