II SESJA RADY GMINY LUBAWA

Opublikowano:

Dziś podczas II zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubawa powołane zostały stałe Komisje Rady. Ustalono także zakresy ich działania oraz wybrano Przewodniczących poszczególnych Komisji i ich Zastępców.

Podczas I sesji funkcję Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubawa powierzono następującym radym:
Laskowski Jan – Przewodniczący Rady Gminy Lubawa
Guzowska Anna Helena – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lubawa
Kowalkowski Jan – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubawa

Składy osobowe poszczególnych Komisji:

Komisja gospodarki, budżetu i finansów
1) Dutkiewicz Joachim – Przewodniczący Komisji
2) Waśniewski Tomasz – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3) Dombrowska Agnieszka
4) Dybich Jolanta
5) Golder Tomasz
6) Kowalkowski Jan
7) Kruszewski Jacek Eugeniusz
 Zawadzki Bogdan
Komisja społeczna:
1) Tomaszewski Mirosław Jerzy – Przewodniczący Komisji
2) Ziółkowski Marcin – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3) Guzowska Anna Helena
4) Laskowski Jan
5) Palczewski Grzegorz
6) Ratajczak Iwona
7) Trzeszewski Zbigniew
Komisja rewizyjna:
1) Grzegorz Palczewski – Przewodniczący Komisji
2) Zbigniew Trzeszewski – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3) Joachim Dutkiewicz
4) Mirosław Tomaszewski
5) Jolanta Dybich
Komisja skarg, wniosków i petycji:
1) Grzegorz Palczewski – Przewodniczący Komisji
2) Mirosław Tomaszewski – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3) Bogdan Zawadzki

UG Lubawa