Został wybrany wykonawca inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo.
(2021-02-07)
Szanowni Mieszkańcy Od 1 lutego do 1 marca można ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W związku z panującą pandemią, wizyty w tym celu w Urzędzie będą możliwe tylko po uprzedniej rejestracji online, której można dokonać od 26 stycznia 2021 roku.
(2021-01-26)
Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.
(2021-01-15)
Uchwalenie budżetu Gminy Lubawa na 2021 rok było głównym punktem obrad podczas XVIII sesji Rady Gminy Lubawa, która odbyła się we wtorek 29 grudnia. Ze względu na obowiązującą sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej obostrzenia, sesja odbyła się bez udziału sołtysów oraz gości.
(2021-01-05)
Szanowni Mieszkańcy Urząd Gminy Lubawa pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach. Wizyty w Urzędzie będą możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 30 w sprawach pilnych
(2020-12-28)
Nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo”. Wpłynęły trzy oferty. Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach.
(2020-12-28)
W tym szczególnym czasie Bożego Narodzenia, życzę wszystkim nadziei i pokoju, aby nikt nie czuł się samotny, a miłość i dobroć przysłoniła codzienne trudy. Niech Nowy Rok przyniesie to, co najcenniejsze: dobre zdrowie, pomyślność, wzajemny szacunek, oraz spełnienie życzeń składanych przy wigilijnym stole
(2020-12-23)
Został ogłoszony przetarg na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo”. Ze względu na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, celem umożliwienia prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia, otwarcie ofert zostało przesunięte na dzień 17 grudnia 2020 roku.
(2020-12-14)
7 i 8 grudnia wójt będzie uczestniczył w konferencji w formule on-line organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konferencja pod nazwą „Warmińsko-Mazurskie 2030 – szanse i wyzwania” zainauguruje proces monitorowania wojewódzkiej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.
(2020-12-07)
W poniedziałek 30 listopada odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Lubawa, w której ze względu na obowiązującą sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej obostrzenia, uczestniczyli tylko gminni radni, wójt i jego zastępca oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy.
(2020-12-04)
W czwartek 26 listopada upamiętniono 79. rocznicę rozstrzelania czternastu mieszkańców Byszwałdu i okolic. Z powodu pandemii udział osób w uroczystości został ograniczony. W tak zwanej „Rejsówce” – miejscu egzekucji Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski wraz z sołtys Byszwałdu Elżbietą Treder oraz radnym Mirosławem Tomaszewskim złożył wiązankę kwiatów oraz zapalił znicze.
(2020-11-30)
W środę 18 listopada wójt Tomasz Ewertowski oraz skarbnik Gminy Anna Jędrychowska w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku".
(2020-11-23)
Drodzy Rolnicy. Powszechny Spis Rolny potrwa do 30.11.2020 r. Odbierz telefon od rachmistrza, spisz się przez telefon lub zrób to samodzielnie przez Internet (na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 5 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji).
(2020-11-16)
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Tadeusza Licznerskiego współzałożyciela i wieloletniego działacza sportowego MLKS MOTOR Lubawa. Rodzinie, Bliskim oraz Klubowi MLKS MOTOR Lubawa najszczersze kondolencje składają:
Łukasz Berent - Przewodniczący GZ LZS w Lubawie
Jan Laskowski - Przewodniczący Rady Gminy Lubawa
Tomasz Ewertowski - Wójt Gminy Lubawa
(2020-10-20)
W związku z wprowadzeniem od dnia 10 października 2020 r. „czerwonej strefy” w powiecie iławskim, spowodowanej pandemią koronawirusa, Urząd Gminy Lubawa pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach.
(2020-10-12)
29 września odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Lubawa, w której ze względu na obowiązującą sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej obostrzenia, uczestniczyli tylko gminni radni, wójt i jego zastępca oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy. Obrady rozpoczęły się od części proceduralnej, podczas której radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniej XV Sesji.
(2020-10-07)
Szanowni Mieszkańcy W związku z wprowadzeniem „żółtej strefy” w powiecie iławskim, spowodowanej pandemią koronawirusa, Urząd Gminy Lubawa od wtorku 6 października do odwołania, zmienia zasady funkcjonowania. Urząd Gminy Lubawa pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach. Wizyty w Urzędzie będą możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 30 w sprawach pilnych
(2020-10-05)
Księdzu Szczepanowi Modliborskiemu
Proboszczowi parafii pw. świętego Jakuba Apostoła w Kazanicach wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci MATKI
składają:
Przewodniczący RG Lubawa i Wójt Gminy Lubawa
(2020-09-18)
W niedzielę, 30 sierpnia w Złotowie odbyły się Dożynki Gminne 2020. Święto plonów było w tym roku, z uwagi na epidemię koronawirusa, nieco skromniejsze niż zwykle, ale mieszkańcy gminy tradycyjnie już przygotowali imponujące wieńce dożynkowe. Gminne święto plonów rozpoczęło się od poświęcenia wieńców dożynkowych oraz mszy świętej dziękczynnej za tegoroczne zbiory, która została odprawiona w kościele pw. św. Barbary.
(2020-08-31)
W poniedziałek 18 sierpnia odbył się ostateczny odbiór inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 147038N w miejscowości Gierłoż Polska. W odbiorze uczestniczyli: przedstawiciele inwestora
(2020-08-28)
W związku z panującą pandemią COVID-19 organizatorzy: Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie oraz Urząd Gminy Lubawa podjęli decyzję o zmianie formuły tegorocznego Święta Plonów w dniu 30 sierpnia br. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców uroczystości w Złotowie zostaną ograniczone do części religijnej – Mszy Świętej – dziękczynienia za plony oraz konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy.
(2020-08-28)