Od 1 do 31 sierpnia można ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W związku z panującą pandemią, prosimy o umawianie wizyty w tym celu w Urzędzie poprzez rejestrację online.
(2021-07-29)
We wtorek 29 czerwca odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi - Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2020 r. Na 14 obecnych radnych 13 zagłosowało za udzieleniem absolutorium, jeden głos był wstrzymujący.
(2021-07-06)
Od 1 lipca nowy obowiązek dla właścicieli i zarządców budynków Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
(2021-06-24)
W piątek 11 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie wójt Tomasz Ewertowski podpisał umowę z wojewodą Arturem Chojeckim na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Sampławie. Ogółem wartość zadania wyniesie ponad 3,2 mln zł, wartość dofinansowania to prawie 2 mln złotych (1 929 653,89 zł).
(2021-06-15)
Wojewodowie poinformowali w dniu dzisiejszym samorządy w kraju o wynikach drugiego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Drugi nabór wniosków do RFIL trwał od 10 do 28 grudnia. Gmina Wiejska Lubawa otrzymała 3 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako jedyna z powiatu iławskiego
(2021-03-31)
Informujemy, iż Rozporządzeniem Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 marca 2021 roku uchyla się Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie gminy Lubawa (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r. poz. 619).
(2021-03-31)
3 marca rząd zdecydował o przekazaniu w trybie zarządzania kryzysowego maseczek mieszkańcom województw najbardziej dotkniętych trzecią falą zachorowań na COVID-19, czyli na Warmię i Mazury oraz na Pomorze. W związku z powyższym Gmina Lubawa organizuje akcję wyposażania mieszkańców w maseczki ochronne.
(2021-03-11)
Zapraszamy do kulturalnego podsumowania minionego roku w gminie Lubawa. Pomimo licznych obostrzeń i ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 dokładaliśmy wszelkich starań, aby najważniejsze wydarzenia kulturalne2020 roku mogły się odbyć.
(2021-02-21)
W środę 10 lutego wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski podpisał z prezesem zarządu Iławskiego Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego Sp. z o.o. Markiem Malinowskim umowę na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo”.
(2021-02-12)
Został wybrany wykonawca inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo.
(2021-02-07)
Szanowni Mieszkańcy Od 1 lutego do 1 marca można ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W związku z panującą pandemią, wizyty w tym celu w Urzędzie będą możliwe tylko po uprzedniej rejestracji online, której można dokonać od 26 stycznia 2021 roku.
(2021-01-26)
Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.
(2021-01-15)
Uchwalenie budżetu Gminy Lubawa na 2021 rok było głównym punktem obrad podczas XVIII sesji Rady Gminy Lubawa, która odbyła się we wtorek 29 grudnia. Ze względu na obowiązującą sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej obostrzenia, sesja odbyła się bez udziału sołtysów oraz gości.
(2021-01-05)
Szanowni Mieszkańcy Urząd Gminy Lubawa pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach. Wizyty w Urzędzie będą możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 30 w sprawach pilnych
(2020-12-28)
Nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo”. Wpłynęły trzy oferty. Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach.
(2020-12-28)
W tym szczególnym czasie Bożego Narodzenia, życzę wszystkim nadziei i pokoju, aby nikt nie czuł się samotny, a miłość i dobroć przysłoniła codzienne trudy. Niech Nowy Rok przyniesie to, co najcenniejsze: dobre zdrowie, pomyślność, wzajemny szacunek, oraz spełnienie życzeń składanych przy wigilijnym stole
(2020-12-23)
Został ogłoszony przetarg na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo”. Ze względu na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, celem umożliwienia prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia, otwarcie ofert zostało przesunięte na dzień 17 grudnia 2020 roku.
(2020-12-14)
7 i 8 grudnia wójt będzie uczestniczył w konferencji w formule on-line organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konferencja pod nazwą „Warmińsko-Mazurskie 2030 – szanse i wyzwania” zainauguruje proces monitorowania wojewódzkiej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.
(2020-12-07)
W poniedziałek 30 listopada odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Lubawa, w której ze względu na obowiązującą sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej obostrzenia, uczestniczyli tylko gminni radni, wójt i jego zastępca oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy.
(2020-12-04)
W czwartek 26 listopada upamiętniono 79. rocznicę rozstrzelania czternastu mieszkańców Byszwałdu i okolic. Z powodu pandemii udział osób w uroczystości został ograniczony. W tak zwanej „Rejsówce” – miejscu egzekucji Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski wraz z sołtys Byszwałdu Elżbietą Treder oraz radnym Mirosławem Tomaszewskim złożył wiązankę kwiatów oraz zapalił znicze.
(2020-11-30)
W środę 18 listopada wójt Tomasz Ewertowski oraz skarbnik Gminy Anna Jędrychowska w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku".
(2020-11-23)