W Urzędzie Gminy w Lubawie, w holu budynku można obejrzeć z bliska wieniec, który uzyskał w tegorocznym konkursie tytuł Najpiękniejszego Wieńca Dożynkowego. Do konkursu został zgłoszony przez Parafię pw. Świętej Barbary w Rumianie - Sołectwo Wsi Rumienica
(2023-09-25)
W dniach 18.09.2023 r.- 21.09.2023 r. odbyły się zebrania wiejskie zwołane przez Wójta Gminy Lubawa dla wyboru sołtysów i rad sołeckich w miejscowościach: Lubstyn, Lubstynek, Czerlin, Łążyn, Kazanice, Złotowo, Omule, Sampława.
(2023-09-22)
Gmina Lubawa znalazła się w gronie finalistów konkursu „Sternik 2023. Ku przyszłości!” BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego. Tym samym dołączyliśmy do wyjątkowej grupy firm, samorządów i instytucji, które odważnie postawiły na nowe inwestycje, ekspansję zagraniczną czy zrównoważony rozwój.
(2023-09-22)
W dniach 11.09.2023 r.- 14.09.2023 r. odbyły się zebrania wiejskie zwołane przez Wójta Gminy Lubawa dla wyboru sołtysów i rad sołeckich w kolejnych miejscowościach na terenie gminy Lubawa. Wyboru sołtysa dokonano w sołectwach: Ludwichowo, Targowisko, Rakowice, Losy, Gutowo, Rumienica, Raczek, Byszwałd, Szczepankowo.
(2023-09-15)
Minął pierwszy tydzień zebrań wiejskich zwołanych przez Wójta Gminy Lubawa dla wyboru sołtysów i rad sołeckich. Znamy już nazwiska osób, które obejmą funkcję Sołtysa oraz zasiądą w Radach Sołeckich przez najbliższe 4 lata w sołectwach: Prątnica, Mortęgi, Tuszewo, Wałdyki, Grabowo, Pomierki, Gierłoż Polska, Zielkowo, Rożental.
(2023-09-08)
W Gminnym Konkursie Wieńców Dożynkowych udział wzięło 9 grup wieńcowych.Komisji w składzie Woźniak Angelika – przedstawicielka koła łowieckiego RYŚ, Gancarz Roman – komendant Komisariatu Policji w Lubawie oraz Zbigniew Rudnicki – kierownik Zespołu Doradczego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego najlepiej oceniła wieniec przygotowany przez Sołectwo Wsi Rumienica – Parafia pw. Świętej Barbary w Rumianie.
(2023-09-04)
Trwają tegoroczne dożynki Gminy Lubawa w Kazanicach. W tym roku starostami dożynkowymi są: Małgorzata Brzozowska z Kazanic i Roman Draszewski z Zielkowa. To właśnie oni wręczyli bochen chleba gospodarzowi uroczystości – wójtowi Tomaszowi Ewertowskiemu. Dożynki Gminy Lubawa to święto wszystkich rolników
(2023-09-03)
Już w najbliższą niedzielę spotykamy się w Kazanicach, gdzie specjalnie dla Państwa wystąpią: CHÓR KAZANKI Chór przy Kole Gospodyń Wiejskich w Kazanicach istniał już w latach ’80. Od roku ponownie śpiewa pod kierownictwem Jana Laskowskiego. Obecnie zespół liczy 18 osób. Występuje na lokalnych scenach min. na dożynkach, piknikach oraz festynach.
(2023-09-01)
W czwartek 31 sierpnia odbyła się XLVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Na posiedzeniu obecnych było 12 radnych oraz 25 sołtysów. W trakcie sesji Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności za okres między sesjami.
(2023-08-31)
Honory starostów dożynkowych w tym roku pełnić będą: Małgorzata Brzozowska z Kazanic i Roman Draszewski z Zielkowa.
(2023-08-29)
Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Lubawa od dnia 5 do dnia 25 września zaplanowano wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach gminy Lubawa. Jako pierwsi o wyborze zdecydują mieszkańcy sołectw Prątnica, Mortęgi i Tuszewo. Wybory zakończy zebranie wiejskie w Fijewie.
(2023-08-11)
W dniu dzisiejszym w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie wspólnie z Grzegorzem Kierozalskim dyrektorem KOWR OT w Olsztynie podpisałem umowę na bezzwrotną pomoc finansową w kwocie prawie 40 tysięcy zł na realizację Gminnego Święta Rolniczego – Dożynek Gminnych 2023.
(2023-08-09)
Do parafii pw. świętego Wawrzyńca w Rożentalu oraz parafii pw. świętej Barbary w Złotowie trafią środki w ramach Rządowego Programu Odnowy Zabytków. Inwestycje o łącznej wartości 1 mln 110 tys. złotych prawie w całości pokryje rządowe dofinansowanie.
(2023-08-04)
Zapraszamy wszystkie parafie do udziału w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Na wszystkich uczestników czekają nagrody finansowe Wójta Gminy, pamiątkowe statuetki i dyplomy. Dodatkowo najpiękniejszy wieniec zostanie nagrodzony okolicznościowym pucharem.
(2023-07-18)
Z okazji przypadającej dziś 103. rocznicy Plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu zapraszamy do obejrzenia planszy wystawy poświęconej temu wydarzeniu. Wystawa powstała z inicjatywy Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku i 3 lata temu została zaprezentowana w Lubstynku z okazji 100-letniej rocznicy Plebiscytu
(2023-07-11)
3 lipca w sali sesyjnej Gminy Lubawa odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Gminą Wiejską Lubawa, reprezentowaną przez wójta Tomasza Ewertowskiego, a wykonawcą inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego parku w Fijewie”, Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych ASBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Kuligach, reprezentowanym przez Mateusza Ruczyńskiego.
(2023-07-10)
Podczas Sesji Rady Gminy Lubawa w dniu 27.06.2023r. odbyło się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego „Razem tworzymy Rodzinę” organizowanego w ramach XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod patronatem Wójta Gminy Lubawa. Organizatorem konkursu był Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.
(2023-07-04)
Zakończyła się przebudowa odcinka drogi gminnej Kazanice – Rodzone w miejscowości Kazanice. Z udziałem środków z Polskiego Ładu przebudowanych zostało 750 metrów drogi do oczyszczalni ścieków. Prace prowadziło Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy. Wartość inwestycji to 1 mln 820 tys. złotych, dofinansowanie 1 mln. 235 tys. złotych.
(2023-06-21)
W czwartek 15 czerwca uczciliśmy 103. rocznicę Plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Gminne uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem w Lubstynku, gdzie wójt i przybyli goście złożył kwiaty. Następnie w kościele w Złotowie ksiądz dziekan Marcin Staniszewski odprawił Mszę Świętą.
(2023-06-16)
W Mortęgach odbyło się oficjalne otwarcie dwóch inwestycji. Pierwszym z zrealizowanych projektów była przebudowa drogi gminnej nr 147044N w miejscowości Mortęgi. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dofinansował inwestycję kwotą 1 821 448,30 zł, a wartość całego zadania wyniosła 2 742 689,69 zł
(2023-06-14)
W sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyły się powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie- OT w Iławie (filia Lubawa).
(2023-06-07)