W sobotę 26 listopada w świetlicy wiejskiej w Rożentalu odbyło się spotkanie Sołtysów i Rad Sołeckich z terenu gminy Lubawa. W wydarzeniu uczestniczyli także wójt Tomasz Ewertowski wraz z małżonką oraz sekretarz Adam Roznerski, który przeprowadził szkolenie na temat roli sołtysa w rozwoju wsi. 
(2022-12-03)
Podczas Gali wyróżniono 30 sportowców, którzy na przestrzeni minionych lat osiągnęli wysokie wyniki sportowe. Wyboru wyróżnionych dokonała specjalnie do tego celu powołana 10-osobowa Kapituła, którą utworzyli trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego oraz przedstawiciele Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie.
(2022-11-28)
Przez kilka ostatnich dni dzieci, młodzież i osoby dorosłe z terenu gminy Lubawa mogły uczestniczyć w turniejach i zawodach sportowych organizowanych w ramach „Tygodnia z kulturą fizyczną z okazji 30-lecia Gminy Lubawa”. Zwieńczeniem wydarzenia była Gala Sportu, która odbyła się w piątek 25 listopada w Gminnej Hali Sportowej w Byszwałdzie.
(2022-11-28)
W piątek 25 listopada zapraszamy wszystkich na Galę Sportu z okazji 30-lecia Gminy Lubawa.Wydarzenie odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej o godz. 17:00 i poprowadzi je znany dziennikarz sportowy – Rafał Patyra!
(2022-11-24)
W 81. rocznicę egzekucji czternastu Polaków, dokonanej przez hitlerowców w dniu 15.11.1941 roku, wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski złożył hołd pomordowanym mieszkańcom Byszwałdu i okolic.
(2022-11-17)
8 listopada o godz. 13 w Sampławie została otwarta droga gminna . Podczas uroczystego przecięcia uczestniczyli poseł na Sejm - Robert Gontarz, Piotr Opaczewski - Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski,przedstawiciel wykonawców, sołtys wsi Sampława - Iwona Rutkowska oraz gospodarz Wójt Gminy Lubawa - Tomasz Ewertowski.
(2022-11-08)
W poniedziałek 26 września odbyło się uroczyste oddanie do użytku kolejnej inwestycji drogowej zrealizowanej przez gminę Lubawa. Budowa ok. 900 metrów drogi gminnej, tzw. „obwodnicy” Grabowa prowadzącej od drogi powiatowej nr 1214N do drogi gminnej nr 147047N, zrealizowana została w celu odciążenia centrum wsi Grabowo od intensywnego ruchu ciężkich pojazdów.
(2022-09-28)
W minioną niedzielę, 28 sierpnia 2022r. w Złotowie odbyły się Dożynki Parafialne. Impreza rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą dziękczynną, którą sprawował ksiądz proboszcz Jakub Maciejko.
(2022-08-30)
Honory starostów dożynkowych w tym roku w gminie Lubawa w Rożentalu pełnić będą: Joanna Zakrzewska z Rożentala i Krzysztof Józefowicz z Wałdyk
(2022-08-30)
50 lat temu 14 par z gminy Lubawa ślubowało sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską i już od pół wieku trwa w tej przysiędze.W czwartek 18 sierpnia, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyło się uroczyste wręczenie medali ,,Za długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
(2022-08-19)
W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) – sygnał ciągły na czas 1 minuty.
(2022-07-31)
Gmina Lubawa pozyskała środki na wyposażenie multimedialne szkół podstawowych. Zdobyte środki pochodzą z rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” zainicjowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Kwota 360 tys. złotych
(2022-07-24)

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wsparcia i otuchy dla
Pana Adama Marchlewskiego Prezesa Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa
z powodu śmierci Ojca
(2022-07-21)
15 lipca br. w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu odbyła się konferencja dotycząca rozstrzygnięcia III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
(2022-07-20)
W dniu 14 lipca br . o godz. 19.00 świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym odbyło się zebranie wiejskie. Jednym z punktów zebrania były wybory uzupełniające na stanowisko sołtysa wsi w związku z rezygnacją dotychczasowej Pani sołtys Karoliny Wiśniewskiej.Zebraniu przewodniczył Piotr Zieliński mieszkaniec wsi.
(2022-07-14)
Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski podpisał umowę na wymianę oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie gminy. Zadanie zrealizuje firma – Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jan Nadolski z Lubawy.
(2022-07-12)
W czwartek 30 czerwca odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi - Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2021 r. Na 15 obecnych radnych wszyscy jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.
(2022-07-02)
W br. przypada 102. rocznica plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy pomniku w Lubstynku, przy którym świętowaliśmy 100. rocznicę plebiscytu. Pomnik został ufundowany przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku. Kwiaty złożył gospodarz wydarzenia i organizator uroczystości wójt gminy Lubawa Tomasz Ewertowski
(2022-06-22)
Na dzisiejszej Sesji Rady Gminy (30 maja 2022 r.) gościliśmy uczniów z gminnych szkół, którym przyznano stypendia za wysokie wyniki w nauce lub w sporcie. Gratulacje, pamiątkowe dyplomy oraz upominki wyróżniającym się uczniom
(2022-05-30)
100 sołtysów z Warmii i Mazur zostało wyróżnionych przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności. Wśród nich znalazł się przedstawiciel Gminy Lubawa – Jan Kowalkowski, sołtys sołectwa Prątnica.
(2022-05-25)
Trwają przebudowy dróg w miejscowościach Sampława i Grabowo. Oba zadania otrzymały milionowe dofinansowania z rządowych funduszy. W Sampławie realizowana jest przebudowa drogi gminnej nr 147033N do gminnych terenów inwestycyjnych. Zadanie o wartości około 1 mln 748 tys. złotych w 60 proc. zostanie sfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
(2022-04-19)