Światło Nadziei to tegoroczne hasło niesionego przez skautów na całym świecie Betlejemskiego Światła Pokoju. W środę 22 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju po raz kolejny dotarło do Urzędu Gminy Lubawa.
(2021-12-29)
Szanowni Państwo! W tym szczególnym czasie Świąt Bożego Narodzenia niech chwile wspólnego świętowania przyniosą wszystkim spokój i miłość, które pozostaną w sercach przez cały rok
(2021-12-24)
W nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, ustanowiony został Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Decyzję o nadaniu Medalu podejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody.
(2021-12-16)
W uroczystości na terenie starej żwirowni – w tak zwanej „Rejsówce” uczestniczyli także: przewodniczący Rady Gminy Jan Laskowski, przedstawiciele rady sołeckiej, mieszkańcy wsi, strażacy miejscowej jednostki OSP oraz dyrektor i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie
(2021-11-16)
W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie wójt Tomasz Ewertowski odebrał symboliczny czek z kwotą dofinansowania w ramach programu „Cyfrowa gmina”, który wspiera informatyzację samorządów oraz jednostek podległych samorządom
(2021-11-12)
W roku 2021, do dnia dzisiejszego, na realizację zadań inwestycyjnych Gmina Lubawa pozyskała łącznie 14 milionów 600 tysięcy złotych z rządowych i unijnych programów dofinansowań.
(2021-10-29)
W czwartek 21 października w Urzędzie Gminy Lubawa odbyło się robocze spotkanie wójta Tomasza Ewertowskiego z rzecznikiem prasowym rządu Piotrem Mullerem oraz posłem na Sejm Robertem Gontarzem.
(2021-10-29)
W środę 20 października wójt spotkał się z ppłk Sylwestrem Drozdem, dowódcą 3. Włocławskiego Batalionu Drogowo-Mostowego im. gen. Karola Sierakowskiego w Chełmnie, aby podsumować współpracę przy remoncie drewnianej przeprawy na rzece Drwęca w Raczku.
(2021-10-24)
Żołnierze 3 Batalionu Drogowo-Mostowego z Chełmna wyremontowali przeprawę mostową w Raczku w gminie Lubawa. Drewniana kładka na rzece Drwęcy ponownie umożliwia mieszkańcom i turystom bezpieczne przejście na drugą stronę rzeki.
(2021-10-08)
W środę 22 września 2021 roku zmarł Józef Zbigniew Polak – architekt, Powstaniec Warszawski, kawaler orderu Virtuti Militari za udział w Powstaniu. Miał 98 lat.Przez lata współpracował z gminą Lubawa, szczególnie przy tworzeniu albumu Impresje z ziemi lubawskiej. Wydanie książki ukoronowała wystawa artysty zorganizowana przez Urząd Gminy Lubawa oraz Parafię p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubawie.
(2021-09-29)
Wójt Tomasz Ewertowski spotkał się w środę ze złotą medalistką Mistrzostw Polski w półmaratonie - Moniką Jackiewicz. Były gratulacje, podziękowania oraz rozmowy o dalszych sportowych planach. W spotkaniu uczestniczył Artur Olejarz – utalentowany biegacz i od prawie 7 lat trener Moniki.
(2021-09-23)
29 sierpnia 2021 roku w Tuszewie odbędą się Dożynki Gminne Honory starostów dożynkowych w tym roku pełnić będą mieszkańcy Tuszewa:Starościna: Anna Ziółkowska i Starosta: Andrzej Gacioch
(2021-08-19)
W czwartek 5 sierpnia w Urzędzie Gminy Lubawa odbyło się spotkanie w sprawie rozprzestrzeniania się strefy czerwonej związanej z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF). W spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy Tomasz Ewertowski, lek. wet. Małgorzata Kalitowska – powiatowy lekarz weterynarii, Zbigniew Rudnicki – kierownik PZDR Iława oraz Grzegorz Turulski – prezes Lubawskiej Spółdzielni Producentów Trzody Lub-Tucz.
(2021-08-08)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uruchamia realizację Programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie, pierwszego zintegrowanego programu wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF.
(2021-08-04)
Od 1 do 31 sierpnia można ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W związku z panującą pandemią, prosimy o umawianie wizyty w tym celu w Urzędzie poprzez rejestrację online.
(2021-07-29)
We wtorek 29 czerwca odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi - Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2020 r. Na 14 obecnych radnych 13 zagłosowało za udzieleniem absolutorium, jeden głos był wstrzymujący.
(2021-07-06)
Od 1 lipca nowy obowiązek dla właścicieli i zarządców budynków Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
(2021-06-24)
W piątek 11 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie wójt Tomasz Ewertowski podpisał umowę z wojewodą Arturem Chojeckim na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Sampławie. Ogółem wartość zadania wyniesie ponad 3,2 mln zł, wartość dofinansowania to prawie 2 mln złotych (1 929 653,89 zł).
(2021-06-15)
Wojewodowie poinformowali w dniu dzisiejszym samorządy w kraju o wynikach drugiego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Drugi nabór wniosków do RFIL trwał od 10 do 28 grudnia. Gmina Wiejska Lubawa otrzymała 3 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako jedyna z powiatu iławskiego
(2021-03-31)
Informujemy, iż Rozporządzeniem Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 marca 2021 roku uchyla się Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie gminy Lubawa (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r. poz. 619).
(2021-03-31)
3 marca rząd zdecydował o przekazaniu w trybie zarządzania kryzysowego maseczek mieszkańcom województw najbardziej dotkniętych trzecią falą zachorowań na COVID-19, czyli na Warmię i Mazury oraz na Pomorze. W związku z powyższym Gmina Lubawa organizuje akcję wyposażania mieszkańców w maseczki ochronne.
(2021-03-11)