Zapraszamy wszystkie parafie do udziału w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Na wszystkich uczestników czekają nagrody finansowe Wójta Gminy, pamiątkowe statuetki i dyplomy. Dodatkowo najpiękniejszy wieniec zostanie nagrodzony okolicznościowym pucharem.
(2023-07-18)
Z okazji przypadającej dziś 103. rocznicy Plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu zapraszamy do obejrzenia planszy wystawy poświęconej temu wydarzeniu. Wystawa powstała z inicjatywy Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku i 3 lata temu została zaprezentowana w Lubstynku z okazji 100-letniej rocznicy Plebiscytu
(2023-07-11)
3 lipca w sali sesyjnej Gminy Lubawa odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Gminą Wiejską Lubawa, reprezentowaną przez wójta Tomasza Ewertowskiego, a wykonawcą inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego parku w Fijewie”, Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych ASBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Kuligach, reprezentowanym przez Mateusza Ruczyńskiego.
(2023-07-10)
Podczas Sesji Rady Gminy Lubawa w dniu 27.06.2023r. odbyło się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego „Razem tworzymy Rodzinę” organizowanego w ramach XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod patronatem Wójta Gminy Lubawa. Organizatorem konkursu był Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.
(2023-07-04)
Zakończyła się przebudowa odcinka drogi gminnej Kazanice – Rodzone w miejscowości Kazanice. Z udziałem środków z Polskiego Ładu przebudowanych zostało 750 metrów drogi do oczyszczalni ścieków. Prace prowadziło Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy. Wartość inwestycji to 1 mln 820 tys. złotych, dofinansowanie 1 mln. 235 tys. złotych.
(2023-06-21)
W czwartek 15 czerwca uczciliśmy 103. rocznicę Plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Gminne uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem w Lubstynku, gdzie wójt i przybyli goście złożył kwiaty. Następnie w kościele w Złotowie ksiądz dziekan Marcin Staniszewski odprawił Mszę Świętą.
(2023-06-16)
W Mortęgach odbyło się oficjalne otwarcie dwóch inwestycji. Pierwszym z zrealizowanych projektów była przebudowa drogi gminnej nr 147044N w miejscowości Mortęgi. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dofinansował inwestycję kwotą 1 821 448,30 zł, a wartość całego zadania wyniosła 2 742 689,69 zł
(2023-06-14)
W sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyły się powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie- OT w Iławie (filia Lubawa).
(2023-06-07)
Zakończyła się przebudowa odcinka drogi gminnej Kazanice – Rodzone w miejscowości Kazanice. Z udziałem środków z Polskiego Ładu przebudowanych zostało 750 metrów drogi do oczyszczalni ścieków. Prace prowadziło Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy. Wartość inwestycji to 1 mln 820 tys. złotych, dofinansowanie 1 mln 235 tys. złotych.
(2023-06-06)
Radni Gminy Lubawa zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2022 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi, Tomaszowi Ewertowskiemu. Głosowanie odbyło się w trakcie ostatniej sesji, w środę 31 maja br.
(2023-06-02)
W poniedziałek 22 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubawa zostały podpisane umowy na dostawę lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dostawcą samochodów będzie firma wybrana w drodze postępowań przetargowych jakie jednostki przeprowadziły przy merytorycznym wsparciu Urzędu Gminy Lubawa.
(2023-05-24)
16 maja br. w kampusie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbył się VII Kongres Przyszłości. To już cykliczne wydarzenie odbywające się w Olsztynie, którego tematem przewodnim jest przyszłość regionu Warmii i Mazur. W związku z tym podczas wystąpień, debat i spotkań dyskutowało się o kierunkach rozwoju, ale także o bieżących problemach, jakimi w obecnych czasach są między innymi bezpieczeństwo i zdrowie
(2023-05-17)
Wójt Tomasz Ewertowski podpisał umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kazanicach. Zadanie o wartości prawie 7 mln złotych otrzymało 4 mln 655 tys. złotych dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
(2023-05-05)
Podczas XLIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubawa 26 kwietnia obecni byli uczniowie ze szkół z terenu gminy, którym przyznano stypendia za wysokie wyniki w nauce lub w sporcie. Z siedmiu szkół stypendium za wyniki osiągnięte w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 otrzymało łącznie 14 uczniów (9 stypendiów za osiągnięcia sportowe oraz 5 stypendiów za wyniki w nauce).
(2024-04-26)
17 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, wójt Tomasz Ewertowski, który powitał wszystkich i podsumował stan realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
(2023-04-18)
Na terenie gminy Lubawa trwa modernizacja oświetlenia ulicznego, które ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych oraz obniżyć koszty zużycia energii.
(2023-04-14)
W dniu 29 marca 2023r. w sali sesyjnej Urząd Gminy Lubawa odbyło się spotkanie wójta Tomasza Ewertowskiego z przedstawicielkami 12 kół gospodyń wiejskich oraz 5 klubów seniora z terenu gminy Lubawa.
(2023-03-30)
W czwartek 9 marca odbyło się ważne spotkanie z Rafał Weber - Wiceminister Infrastruktury i Andrzej ŚLIWKA - Wiceminister Aktywów Państwowych na temat rządowych inwestycji infrastrukturalnych w naszym regionie.
(2023-03-11)
Podczas sesji Rady Gminy Lubawa 28 lutego wójt Tomasz Ewertowski oraz kierownik Zespołu Doradztwa w Iławie Zbigniew Rudnicki pogratulowali rolnikom – laureatom krajowych i wojewódzkich konkursów „Sposób na Sukces” i AgroLiga.
(2023-03-02)
W związku z pytaniami mieszkańców informujemy, że ankiety dotyczące wariantów trasy S5 można przesyłać do GDDKiA w Olsztynie do dnia 28.02.2023 roku. Ankiety należy składać lub przesłać pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
(2023-02-26)
Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 7 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), do obszaru zagrożonego na terenie Gminy Lubawa
(2023-02-14)