Ostatnia sesja Rady Gminy Lubawa kadencji 2018-2024

Opublikowano:

W czwartek 25 kwietnia odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy Lubawa.Kadencja 2018 - 2023 kończy się oficjalnie 30 kwietnia. Przez minione pięć i pół roku Rada Gminy Lubawa pracowała w składzie: Anna Guzowska, Marek Chorzelewski, Joachim Dutkiewicz, Jan Kowalkowski, Jan Laskowski, Zbigniew Makowski, Grzegorz Palczewski, Zbigniew Skomorowski, Zbigniew Trzeszewski, Rafał Chyrzyński, Tomasz Golder, Piotr Karczewski, Karol Kuczyński, Jan Licznerski, Mirosław Tomaszewski.

Przewodniczącym Rady Gminy był Jan Laskowski, a funkcje przewodniczących
pełnili Jan Licznerski  i Jan Kowalkowski. Z obecnego składu 8 osób nadal pełnić będzie
funkcje radnych.
Podczas dobiegającej końca kadencji  odbyło się 55 sesji Rady Gminy, na których podjęto
łącznie 352 uchwały. Radni spotykali się również na posiedzeniach poszczególnych komisji.
W trakcie ostatniej sesji podjęto 3 uchwały, przyszedł też czas na krótkie podsumowanie i
podziękowania za wspólnie podejmowane działania.

Pierwszy słowa podziękowania oraz krótkie posumowanie przed zgromadzonymi wygłosił wójt
Tomasz Ewertowski – Chciałbym wszystkim Radnym w imieniu własnym oraz pracowników urzędu
podziękować za dobrą współpracę. Zrealizowaliśmy wiele ważnych inwestycji w dziedzinie infrastruktury, zadania dotyczyły m.in. dróg, kanalizacji, szkół, świetlic i boisk sportowych.

Inwestowaliśmy także w kapitał ludzki rozwijając i wspierając działalność stowarzyszeń: Ludowe Zespoły Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich czy Kluby Seniora, które są doceniane w województwie i kraju. Dziękuję wszystkim za dobrą, konstruktywną współpracę.
Swoje podziękowania wygłosił także przewodniczący rady, Jan Laskowski. 

Na zakończenie sesji przewodniczący, wójt oraz jego zastępca Marian Licznerski wręczyli radnym listy gratulacyjne za miniona kadencję oraz eleganckie zestawy - pióro i długopis. Podziękowania oraz kwiaty otrzymał także włodarz gminy. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem ustępującej rady.

W nowej kadencji nie zobaczymy: Jana Licznerskiego, Zbigniewa Skomorowskiego, Zbigniewa Makowskiego, Marka Chorzelewskiego, Rafała Chyrzyńskiego, Piotra Karczewskiego i Karola Kuczyńskiego. Ich miejsce zajmą: Tomasz Waśniewski, Agnieszka Dombrowska, Marcin Ziółkowski, Bogdan Zawadzki, Jolanta Dybich, Jacek Kruszewski oraz Iwona Ratajczak.
Pierwsza sesja 9. kadencji rady w nowym składzie odbędzie się  o 7 maja o godz. 10:00.

UG Lubawa