Pierwsza sesja Rady Gminy Lubawa w nowej kadencji 2024-2029

Opublikowano:

Dziś w Urzędzie Gminy Lubawa odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy.
Pierwszą sesję Rady Gminy Lubawa nowej kadencji rozpoczął najstarszy wiekiem Radny Joachim Dutkiewicz.
Radni odebrali Zaświadczenia o wyborze od przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Agnieszki Miesikowskiej i złożyli ślubowanie.

Skład nowej Rady Gminy Lubawa

Dombrowska Agnieszka
Dutkiewicz Joachim
Dybich Jolanta
Golder Tomasz
Guzowska Anna Helena
Kowalkowski Jan
Kruszewski Jacek Eugeniusz
Laskowski Jan
Palczewski Grzegorz
Ratajczak Iwona
Tomaszewski Mirosław Jerzy
Trzeszewski Zbigniew
Waśniewski Tomasz
Zawadzki Bogdan
Ziółkowski Marcin


Po ukonstytuowaniu się Rady Gminy Lubawa odbyło się zaprzysiężenie wybranego na kolejną kadencję Wójta – Tomasza Ewertowskiego. To moment, w którym Wójt złożył przysięgę, że będzie służył gminie, przestrzegał jej interesów i podejmował działania służące rozwojowi społeczności lokalnej.
Następnie Radni w głosowaniu tajnym wybrali prezydium Rady.
PREZYDIUM RADY GMINY LUBAWA - kadencja 2024-2029
Jan Laskowski - Przewodniczący Rady Gminy
Anna Guzowska - Wiceprzewodnicząca Rady
Jan Kowalkowski - Wiceprzewodniczący Rady
Na zakończenie Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski odebrał z rąk Przewodniczącego Rady Jana Laskowskiego i Wiceprzewodniczącej Anny Guzowskiej oficjalne Potwierdzenie objęcia funkcji Wójta, a także pogratulował Radnym wyboru i zaprosił wszystkich do współpracy.
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

UG Lubawa 
foto mz