Gminny Koncert Kolęd w Rożentalu

Opublikowano:

18 stycznia w zabytkowej świątyni parafii pw. Św. Wawrzyńca w Rożentalu odbył się Gminny Koncert Kolęd zorganizowany przez Wójta Gminy Lubawa Tomasza Ewertowskiego oraz Proboszcza Parafii pw. Św. Wawrzyńca księdza Krzysztofa Górskiego.

- W naszej zabytkowej świątyni zabrzmią dzisiaj najpiękniejsze kolędy i pastorałki, które towarzyszą nam w okresie świąt Bożego Narodzenia - mówił  podczas rozpoczęcia koncertu mieszkaniec wsi Rożental Paweł Szauer.

Na początek wystąpił zespół instrumentalno-wokalny, który działa przy Szkole Podstawowej w Rożentalu od 2004 roku. Przez 20 lat działalności grało w nim kilkuset uczniów. Uczniowie wykonują różnorodny repertuar. Młodzi muzycy zaprezentowali następujące kolędy, pastorałki oraz utwory świąteczne: Wśród nocnej ciszy, Gdy Pan Jezus się narodził, Wszędzie biało, Wigilijną cichą nocą, Skrzypi wóz, Pójdźmy wszyscy do stajenki.

Następnie zaprezentował się Chór Wsi Rożental. To najmłodszy stażem zespół, powstał w listopadzie 2022 roku. Do tej pory śpiewacy przygotowali kilka koncertów z muzyką sakralną oraz rozrywkową. W skład zespołu wchodzą mieszkańcy Rożentala oraz okolicznych miejscowości. Mieszkańcy największej wsi w gminie Lubawa zaprezentowali: Z narodzenia Pana, Raduj się świecie, Narodził się w stajni, My też pastuszkowie, Dzisiaj w Betlejem, Nad Betlejem w ciemną noc.

Kolejno zaprezentował się lubawski chór Appasjonata, który powstał w listopadzie 2000 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lubawie. Jego założycielem oraz dyrygentem jest Marek Józefowicz.
W skład zespołu wchodzą osoby pracujące w różnych zawodach. Od początku działalności grupie przyświeca rozwijanie i doskonalenie talentów w jak najszerszym zakresie.

Appasjonata brała udział w licznych konkursach chóralnych o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej odnosząc w nich znaczące sukcesy. W dniu wczorajszym wykonali: Radujcie się wszyscy ludzie, Za gwiazdą, Dlaczego dzisiaj, Szczedryk, Lulajże Jezuniu, Jasność nawiedziła świat. 

Na zakończenie podziękowania złożyli organizatorzy - Wójt Gminy Lubawa oraz ks. proboszcz. Dziękowali artystom, dyrygentowi Markowi Józefowiczowi, prowadzącemu koncert Pawłowi Szaurowi oraz Robertowi Curzydło za stworzenie niepowtarzalnego klimatu w tej pięknej świątyni.

Na koniec wszyscy wspólnie zaśpiewali "Jezusa Narodzonego". (mz)