Wszyscy mieszkańcy naszego miasta znają przejście z placu 700 lecia w kierunku ciągu handlowego przy ul. Grunwaldzkiej. Dzięki tym schodom można było się łatwiej przemieszczać po mieście. Czas swoje robi i schody, które nie wiadomo kiedy ostatnio były remontowane były w złym stanie
(2012-10-17)
22 sierpnia 2012r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbyła się XVII sesja Rady Miasta Lubawa. Sesja przebiegła bardzo szybko, a większość uchwał podjęto jednogłośnie bez żadnej dyskusji
(2012-08-24)
Po godzinie 9:00 rozpoczęła się XVI sesja Rady Miasta Lubawa, w trakcie której burmistrz w swoim sprawozdaniu z działalności między sesjami, poinformował Radę o problemach zgłaszanych przez mieszkańców, na temat funkcjonowania poradni chirurgicznej
(2012-06-27)
25 kwietnia odbyła się XV Sesja Rady Miasta Lubawa. Burmistrz Maciej Radtke w swoim sprawozdaniu z działalności między sesjami poinformował Radę o rozmowach z dyrektorem szpitala w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie uruchomienia poradni specjalistycznej w budynku przy ul. Kupnera (dawniej biurowiec SKR).
(2012-04-30)
W dniu 21.03.2012r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja centrum - Starego Rynku Miasta Lubawa ”.Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o. o. w Ostródzie na kwotę: 387.882,57 zł
(2012-04-10)
28 marca odbyła się XIV sesja Rady Miasta Lubawa, podczas której została zaprezentowana kopia Biblii Gutenberga. Biblia pozostanie w Lubawie do września i będzie można ją obejrzeć w Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Lubawie. Burmistrz Maciej Radtke chce podjąć działania w celu jej zakupu. Cena kopii to 40 000 zł
(2012-03-30)
Podczas dzisiejszej sesji Burmistrz pokazał wszystkim radnym kopię słynnego egzemplarza Biblii Gutenberga. Faksymile Biblii Gutenberga zostało wykonane przez Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”. Okazją do tego była rocznica ukazania się pierwszej księgi wydrukowanej ruchomą czcionką, czyli 42-wierszowej Biblii Gutenberga.
(2012-03-28)
21 grudnia br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Sesja tradycyjnie rozpoczęła się od sprawozdania z działalności burmistrza miasta w okresie między sesjami.
(2011-12-23)
Dziś, w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbyła się XII sesja Rady Miasta Lubawa. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami, burmistrz Maciej Radtke poinformował m. in. o sukcesie Lubawy w ogólnopolskim Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego przeprowadzonego pod patronatem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, w którym nasze miasto zajęło 4 miejsce wśród gmin miejskich
(2011-11-30)
W dniu 27 października br. dokonano rozstrzygnięcia przetargu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. "Zabezpieczenie reliktów murów starego ratusza w Lubawie wraz z zasypaniem wykopu". Zadanie realizuje firma Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski. Koszt inwestycji 139.501.96 zł.
(2011-11-04)
Dziś, 5 października 2011 r. o godz. 9.00 - tej w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbyła się XI sesja Rady Miasta Lubawa. Obrady poprzedziła uroczystość w postaci złożenia podziękowań za długoletnią pracę w służbie zdrowia paniom doktor: Lidii Tomaszewskiej-Dzięcioł, Barbarze Korżyńskiej i Annie Piszczatowskiej
(2011-10-05)
27 września br. roztrzygnięty został przetarg ogłoszony przez burmistrza Miasta Lubawy w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zasypanie wykopu po badaniach archeologicznych w ulicy Grunwaldzkiej w Lubawie wraz z wykonaniem nawierzchni oraz zakupem i nasadzeniem drzew”.
(2011-10-04)
W miniony poniedziałek, 26 września o godz. 14.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyło się spotkanie władz miasta z mieszkańcami i przedsiębiorcami z rynku i przyległych ulic.
(2011-09-29)
Na ostatniej sesji Rady Miasta Lubawa wywiązała się dyskusja na temat rewitalizacji i planów na przyszłość związanych z wyeksponowaniem zabytków i reliktów odkrytych podczas prac na rynku i na ulicy Grunwaldzkiej
(2011-07-16)
5 lipca 2011 roku o godz. 9.00 - tej w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbyła się VIII sesja Rady Miasta Lubawa. W sesji uczestniczyło 13 radnych.
(2011-07-06)
5 lipca 2011 roku o godz. 9.00 - tej w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbędzie się VIII sesja Rady Miasta Lubawa. Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
(2011-07-04)
25 maja 2011 o godzinie 10:00 odbyła się VII sesja Rady Miasta Lubawa. Najważniejszą uchwałą tej sesji było udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
(2011-05-26)
25 maja 2011 roku o godz. 10:00 - tej w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbędzie się VII sesja Rady Miasta Lubawa. Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
(2011-05-24)
Czym jest zaciąganie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – dobrodziejstwem, czy aktem rozpaczy? Czy dług miasta powyżej 17.5 ml zł jest jeszcze poziomem bezpiecznym, czy grozi załamaniem finansów publicznych? Stanisław Kieruzel na stwierdzenie, że twierdzą niektórzy, iż kredytów nie zależy zaciągać w ogóle, odpowiedział: - Takie stwierdzenia są szkodliwe dla miasta. Najlepiej nie zaciągać kredytów i mieć spokojną głowę
(2011-05-13)
Dziś o godz. 9.00 - tej w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbyła się VI sesja Rady Miasta Lubawa. W zaproponowanym przez przewodniczącego Bolesława Zawadzkiego projekcie porządku obrad, zapytania i wolne wnioski zostały zaplanowane jako jeden z ostatnich punktów. Zawsze do tej pory radni i mieszkańcy Lubawy mogli zadawać pytania na początku sesji.
(2011-04-27)
27 kwietnia 2011 roku o godz. 9.00 - tej w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbędzie się VI sesja Rady Miasta Lubawa. Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
(2011-04-22)