Na zakończenie sesji przewodniczący Rady Miasta odczytał list pani Bernadety Hordejuk skierowany do radnych. We wstępie tego listu czytamy: W odpowiedzi na pomówienia Burmistrza Miasta Lubawa, absurdalne zarzuty skierowane w moją stronę, poza moimi plecami, uprzejmie proszę Szanowną Radę o zadanie swojemu Burmistrzowi pytania, które ja zadałam mu osobiście i nie otrzymałam odpowiedzi...
(2014-03-28)
29 stycznia odbyła się XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sprawozdaniu z działalności między sesjami burmistrz Maciej Radtke dużo miejsca poświęcił spotkaniu, w którym brał udział na zaproszenie dyrektora warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ Andrzeja Zakrzewskiego
(2014-01-31)
W środę 18 grudnia odbyła się XXXII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu miasta Lubawa na 2014 r. Po odczytaniu opinii i stanowiska komisji rady, radni przyjęli uchwałę budżetową.
(2013-12-19)
27 listopada już po raz XXXI obradowali radni obecnej kadencji. Na sesję przybyli także uczniowie lubawskich szkół, którzy następnego dnia zostali zaprzysiężeni na radnych Młodzieżowej Rady Miasta.
(2013-12-02)
Po raz trzydziesty na sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa spotkali się radni obecnej kadencji podczas środowej sesji Rady Miasta. Obrady rozpoczęły się od wysłuchania sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami
(2013-10-14)
W czwartek 12 września na wniosek burmistrza Macieja Radtke została zwołana XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W porządku obrad sesji znalazły się uchwały dotyczące
(2013-09-16)
W środę 21 sierpnia 2013 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa, podczas której radni podjęli następujące uchwały:
(2013-08-24)
Wczoraj w sali sesyjnej urzędu miasta odbyła się XXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2012 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
(2013-06-06)
W dniu 17 maja w sali sesyjnej odbyła się XXV nadzwyczajna sesja Rady Miasta, która została zwołana na wniosek burmistrza Lubawy
(2013-05-18)
Burmistrz Maciej Radtke poinformował o wspólnym posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ Miejskiego Ośrodka Zdrowia i Przedmiotowej Komisji Rady. Posiedzenie było poświęcone bieżącej analizie funkcjonowania lubawskiej przychodni pod kątem jakości świadczonych usług
(2013-04-18)
27 marca 2013 po godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sprawozdaniu z działalności między sesjami burmistrz poinformował o zawiadomieniu organów ścigania w sprawie podejrzenia nienależytego wykorzystania wyposażenia zakupionego ze środków publicznych
(2013-04-02)
W środę 19 grudnia 2012 roku w sali sesyjnej, odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa, na której uchwalony został budżet Lubawy na 2013 rok. Jak zwykle na początku sesji burmistrz Maciej Radtke przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami
(2012-12-21)
W czwartek 22 listopada 2012 na wniosek burmistrza Lubawy została zwołana XX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa. Powodem zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność dostosowania dokumentacji związanej z planowaną realizacją projektu Rewitalizacji Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – obszar rekreacyjny z komunikacją
(2012-11-23)
Na koniec bogatego porządku obrad zaplanowana została szczególna uchwała, którą radni przyjęli przez aklamację. Na salę obrad przybył dr Jerzy Szews, któremu radni nadali tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lubawa. Jerzy Szews jest autorem m.in. Słownika Biograficznego Ziemi Lubawskiej
(2012-10-31)
16 października 2012 na wniosek burmistrza miasta została zwołana XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa. W porządku obrad znalazł się tylko jeden punkt dotyczący przekazania w formie darowizny budynku biblioteki miejskiej na rzecz instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury.
(2012-10-18)
Wszyscy mieszkańcy naszego miasta znają przejście z placu 700 lecia w kierunku ciągu handlowego przy ul. Grunwaldzkiej. Dzięki tym schodom można było się łatwiej przemieszczać po mieście. Czas swoje robi i schody, które nie wiadomo kiedy ostatnio były remontowane były w złym stanie
(2012-10-17)
22 sierpnia 2012r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbyła się XVII sesja Rady Miasta Lubawa. Sesja przebiegła bardzo szybko, a większość uchwał podjęto jednogłośnie bez żadnej dyskusji
(2012-08-24)
Po godzinie 9:00 rozpoczęła się XVI sesja Rady Miasta Lubawa, w trakcie której burmistrz w swoim sprawozdaniu z działalności między sesjami, poinformował Radę o problemach zgłaszanych przez mieszkańców, na temat funkcjonowania poradni chirurgicznej
(2012-06-27)
25 kwietnia odbyła się XV Sesja Rady Miasta Lubawa. Burmistrz Maciej Radtke w swoim sprawozdaniu z działalności między sesjami poinformował Radę o rozmowach z dyrektorem szpitala w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie uruchomienia poradni specjalistycznej w budynku przy ul. Kupnera (dawniej biurowiec SKR).
(2012-04-30)
W dniu 21.03.2012r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja centrum - Starego Rynku Miasta Lubawa ”.Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o. o. w Ostródzie na kwotę: 387.882,57 zł
(2012-04-10)
28 marca odbyła się XIV sesja Rady Miasta Lubawa, podczas której została zaprezentowana kopia Biblii Gutenberga. Biblia pozostanie w Lubawie do września i będzie można ją obejrzeć w Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Lubawie. Burmistrz Maciej Radtke chce podjąć działania w celu jej zakupu. Cena kopii to 40 000 zł
(2012-03-30)