XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

W środę 21 sierpnia 2013 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się  XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa, podczas której radni podjęli następujące uchwały:

a) udzielenia z budżetu miasta Lubawa dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Niepublicznemu Zakładowi Opieki Długoterminowej pw. Szpitala św. Jerzego w Lubawie; z powodu zmiany zakresu prac odstąpiono od poprzedniej umowy, został złożony nowy wniosek na taką samą kwotę 20 tys. zł,

b) wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubawa; chodzi o przekazanie budynku MOK przez gminę miejską Lubawa na własność Miejskiemu Ośrodkowi Kultury,

c) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lubawa na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020r.”;

d) zmiany Uchwały Nr XXIII/249/2013 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 marca 2013 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania publicznego rozbudowy drogi publicznej;  zwiększono kwotę z 200 tysięcy do kwoty 530 tysięcy złotych z powodu przebudowy przejazdu kolejowego oraz torów,

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2013-2020;

f) zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

W sprawozdaniu z działalności między sesjami burmistrz Maciej Radtke poinformował m. in. o ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargach na:
- Remont mostu w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Lubawie, wykonawca: LPB Zdzisław Wierzbowski na kwotę 248.221 zł,
- Przebudowa łuku jezdni ul. Grunwaldzkiej w Lubawie, wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o. o. z Brodnicy na kwotę 183.999 zł,
- Cyfryzacja Kina "Pokój" w Lubawie, wykonawca Dcinex Polska Sp. z o. o. z Łodzi na kwotę 348.975,11 zł.
Ponadto burmistrz poinformował o ponownie ogłoszonym przetargu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na przebudowę skrzyżowania Warszawska-Gdańska-Kupnera. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu niewystarczających środków zabezpieczonych na to zadanie. (mz)

Sprawozdanie z działalności między sesjami:Komentarze

VeB

mnie martwi jedna sprawa:


Nasza Karetka nie ma nawet porządnego miejsca aby stacjonować, nie ma zadaszenia dla samochodu ratunkowego co poskutkowało tym że całe oklejenie samochodu, odblaski itp. wyblakło i nasza Karetka wygląda tragicznie no i załoga też nie ma super warunków w pomieszczeniu do dyżurowania...


więc mam pytanie: może by przenieść naszą Karetkę wraz z załogą do OSP Lubawa???


Tam mieliby napewno lepsze warunki, nawet jeśli chodzi o wyjazd na akcję bo "podwórko" z wyjazdem przy ulicy Poznańskiej pozostawia wiele do życzenia...

(2013-08-25 12:19:49)
Lubawiak

moim zdaniem rozczarowany ma tutaj rację


moim zdaniem strażacy muszą sie zmobilizować i pobudować sobie sami nową siedzibę osp


bo widać że nikomu są tu chyba nie potrzebni patrząc na działania władz samorządowych ,moim zdaniem straż pożarna i pogotowie tą najbardziej potrzebne instytucje w dzisiejszych czasach.ale chyba nie jest tak żle bo mamy aż jedną karetkę na całe miasto i gmine tak ok 20,000 tysiecy mieszkańców .tak trzymać nasze władze a ludzie będą umierać pod płotami

(2013-08-24 14:39:13)
Rozczarowany

Tzw budynek MOK a może raczej budynek OSP został zaprojektowany i zbudowany głównie przez strażaków ochotników jako siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej i ówczesnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Od samego początku mieściły się tam obie wspomniane instytucje. Właścicielem obiektu został MOK , czy teraz Pan Burmistrz zachowując czyste ręce rozprawi się ze strażakami przy pomocy sobie podległego Dyrektora MOK ? Zapewne niedługo zacznie się obciążanie kosztami eksploatacji i użytkowania aż strażacy sami się wyniosą ... do diabła :(

(2013-08-24 13:18:58)
Tomek

V sesja była dawno ale dla przypomnienia:


Radna Anna Tańska zapytała, czy formuła zwoływania sesji bez uprzedniego posiedzenia wspólnego komisji będzie obowiązywać na stałe i które komisje odbyły posiedzenia.


Poinformowała też o wykluczeniu jej po ośmiu latach pracy z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stwierdziła:


- "Byłam przygotowana do pracy w tej komisji, stosowne przeszkolenia odbyłam i myślę, że pracowałam dobrze". Radna podziękowała członkom komisji i następnie zwróciła się do burmistrza: - „Ja myślałam, że burmistrz takiego miasta jak Lubawa jest ponad podziałami i spodziewałam się trochę więcej, ... wybory już pan wygrał, ale niech pan nie niszczy dalej po drodze, wszystkiego" i jeszcze dodała: "Kiedyś pan mnie tu tak bronił na tej sali, ...bo mówił pan, że dobre wychowanie wyniósł pan z domu,...ale myślę że startując do wyborów i przegrywając te wybory, przegrałam je z klasą, ale panu tej klasy zabrakło".


==================Czy dzisiaj, po zatrudnieniu synowej w OSiR, radna Tańska dalej jest tak "waleczna" ???

(2013-08-24 09:22:21)