24 października w sali sesyjnej urzędu miasta odbyła się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Podczas sesji radni podziękowali Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Iławie st. bryg. Maciejowi Jasińskiemu, który swoją funkcję sprawować będzie do końca listopada a potem odchodzi na emeryturę.
(2017-10-28)
27 września o godz. 10.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Podczas sesji radni zostali poinformowani o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2017 roku, także o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku
(2017-10-01)
30 sierpnia 2017 o godz. 9:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Do porządku obrad dodano dwa punkty w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Czersk w kwocie 20 tys. i udzielenia pomocy finansowej dla gminy Chojnice w kwocie 30 tys.
(2017-09-01)
25 sierpnia 2017 o godz. 13:00 w sali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie odbyła się XXXV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Sesja została zwołana na wniosek burmistrza i miała uroczysty charakter, bowiem radni przyznali wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Lubawa” dziesięciu osobom
(2017-08-28)
W dniu 27 lipca 2017 r., tj. czwartek o godz. 9:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W "wakacyjnej" sesji brało udział 10 radnych.
(2017-08-02)
W dniu 30 czerwca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa
(2017-07-05)
24 maja 2017 r., tj. w środę o godz. 9:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sesji uczestniczyło 13 radnych. Do porządku sesji dodano punkt o zmianie nazwy Placu 700-lecia Po zatwierdzeniu porządku sesji radni przystąpili do obrad. Burmistrz przedstawił informację z działalności między sesjami.
(2017-05-28)
26 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W porządku obrad, oprócz stałych punktów, znalazły się m.in. sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Lubawa z organizacjami pozarządowymi, radni dokonali oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Miasta Lubawa
(2017-04-28)
28 marca 2017 o godz. 9:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Po sprawozdaniu z działalności burmistrza między sesjami, radni po zaopiniowaniu stosownych komisji, przyjęli sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(2017-04-02)
W dniu 25 stycznia br. odbyła się XXVII Sesja Rady Miasta Lubawa. W sesji uczestniczyło 13 radnych. Radni podjęli szereg uchwał m.in. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa do nowego ustroju szkolnego
(2017-01-30)
21 grudnia 2016 r., tj. w środę o godz. 9.15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Ostatnią w tym roku sesję miała także Młodzieżowa Rada Miasta
(2016-12-27)
30 listopada 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Po przegłosowaniu porządku obrad sesji, burmistrz przedstawił informacje z działalności między sesjami
(2016-12-03)
Podczas XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Lubawa dnia 26 października 2016 r. radni przyznali wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Lubawa” Wyróżnienia zostały nadane Pani Emilii Wojtackiej oraz pośmiertnie dwóm osobom: Bernardowi Jackowi Standarze i Edwardowi Pokojskiemu
(2016-10-28)
W dniu wczorajszym tj. 26 października 2016 r. odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Jednym z punktów porządku obrad było rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Lubawa złożonej przez właścicieli Przedszkola Niepublicznego „Smerfolandia” i „Bajkolandia” w Lubawie
(2016-10-27)
21 września odbyła się XXII sesja Rady Miasta Lubawa. Po wysłuchaniu informacji między sesjami radni radni przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2016 roku,
(2016-09-27)
Trzydzieści pięć minut trwała XIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. 30 czerwca br. w sesji uczestniczyło 13 radnych. Zmieniono uchwałę w sprawie wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Lubawy, zmieniono uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw i regulaminu korzystania z łazienek
(2016-07-04)
8 czerwca odbyła się XVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sprawozdaniu między sesjami za okres od 28 kwietnia do 8 czerwca burmistrz poinformował między innymi o przekazaniu przez wojewodę w formie dotacji celowej kwoty 444.757 zł na żłobek miejski na 30 miejsc, który ma rozpocząć pracę jesienią br.
(2016-06-14)
28 kwietnia w sali sesyjnej urzędu odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Na wstępie burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z działalności między sesjami.
(2016-05-04)
23 marca 2016 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami burmistrz poinformował między innymi o zwołaniu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w związku z kończącą się kadencją członków
(2016-03-29)
24 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w wieku 91. lat, Honorowego Obywatela Miasta Lubawa dr Jerzego Szewsa
(2016-02-27)
23 grudnia 2015 r. o godz. 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa oraz II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa
(2015-12-28)