W najbliższy piątek tj. 18 września zostanie oddane do użytku „Centrum Aktywności Społecznej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie". W lipcu 2018 rok w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta doszło do podpisania umowy między firmą KAMARO sp.z.o.o z Gdańska a przedstawicielami władz miasta na realizację zadania pt. "Rewitalizacja centrum - utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie"
(2020-09-17)
30 czerwca odbyła się XVII sesja Rady Miasta Lubawa. Głównym punktem programu obrad była dyskusja nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Lubawa na dzień 31.12.2019 r. Jest to dokument podsumowujący kondycję miasta w roku poprzednim.
(2020-07-06)
22 kwietnia w środę, od godz. 17.00 prowadzona będzie w mieście dezynfekcja. Akcję rozpocznie dezynfekcja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie, który został otwarty dla spacerowiczów. Podobnie jak wcześniej odkażaniu zostanie poddana ta część przestrzeni publicznej, z którą największy kontakt mają na co dzień Mieszkańcy
(2020-04-21)
Zakończyła się akcja dystrybucji maseczek na terenie miasta Lubawa. Przypomnijmy, że trwała od 8 kwietnia do 17 kwietnia. Urząd Miasta w Lubawie zakupił maseczki wielokrotnego użytku. Mieszkańcom do domów jednorodzinnych maseczki dostarczali między innymi strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie.
(2020-04-19)
Rozpoczęły się dezynfekcje polskich miast. Główny Inspektor Sanitarny wydał samorządom wytyczne dotyczące odkażania przestrzeni publicznych. 10 kwietnia w naszym mieście dezynfekcja prowadzona będzie od godz. 19.00
(2020-04-09)
W piątek 27 marca br. o godz. 11.00 rozpoczęła się nie się XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubawie. Zapraszamy do oglądania relacji LIVE z tego wydarzenia.
(2020-03-27)
W związku z decyzją Premiera RP, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i poleceniem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego oraz w trosce o zdrowie Mieszkańców Lubawy spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa w dniach od 12 do 25 marca ulega zmianie sposób pracy lubawskich jednostek publicznych:
(2020-03-12)
Zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do IV już budżetu obywatelskiego Lubawy 2019. Znamy już projekt, który uzyskał największą liczbę głosów i będzie realizowany w przyszłym roku. W naszym mieście powstanie SKATEPARK.
(2019-10-30)
Coraz większym zainteresowaniem cieszy się instytucja prawna zwana budżetem obywatelskim. Lubawski Budżet Obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu miasta na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań
(2019-09-20)
W środę, 27 marca 2019 r. odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Były to pierwsze po trzymiesięcznej przerwie obrady zwołane przez Przewodniczącego Rady Miasta, stąd materiał nad którym musieli debatować radni był bardzo obszerny.
(2019-04-02)
W piątek, 21 grudnia, odbyła się III zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa, połączona także z sesją Młodzieżowej Rady Miasta. Na początku obrad przyjęto protokół z ostatniej sesji a Burmistrz Miasta przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami.
(2018-12-21)
W środę, 28 listopada 2018 r. o godz. 9:30, w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się II zwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego porządku obrad, radny Patryk Łowin w imieniu Klubu Radnych „Inicjatywa dla Lubawy” zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego podwyżki opłat w strefie płatnego parkowania.
(2018-11-30)
21 listopada została zwołana pierwsza sesja Rady Miasta Lubawa VIII kadencji -(postanowieniem Komisarza Wyborczego w Elblągu) . Obrady otworzył najstarszy wiekiem radny obecny na sesji Jan Sarnowski.
(2018-11-21)
27 czerwca br. w Sali Sesyjnej w Lubawie odbyła się XLVII Sesja Rady Miasta Lubawa podczas, której obecnych było 12 radnych. W programie sesji znalazł się między innymi wybór wiceprzewodniczącego rady
(2018-07-04)
W minioną środę odbyła się XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Po zatwierdzeniu porządku obrad i sprawozdaniu z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami, odbyła się uroczystość pożegnania Prezesów: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Stefana Pankowskiego i Lubawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Andrzeja Tykarskiego, którzy odeszli na emeryturę
(2018-04-27)
Przed świętami, 28 marca odbyła się XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Po przegłosowaniu przez 14 radnych porządku obrad przystąpiono do realizacji . Burmistrz miasta przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.
(2018-04-04)
28 lutego 2018 r. w środę o godz. 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Po zatwierdzeniu porządku obrad, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami
(2018-03-03)
24 stycznia 2018 r. w środę o godz. 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się 41 zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Radni przegłosowali porządek sesji, podczas której obecnych było 13 radnych
(2018-01-26)
W dniu 20 grudnia 2017 r. w środę o godz. 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się XL zwyczajną sesję Rady Miasta Lubawa oraz II zwyczajna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa. Po zatwierdzeniu porządku obrad burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami
(2017-12-23)
24 października w sali sesyjnej urzędu miasta odbyła się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Podczas sesji radni podziękowali Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Iławie st. bryg. Maciejowi Jasińskiemu, który swoją funkcję sprawować będzie do końca listopada a potem odchodzi na emeryturę.
(2017-10-28)
27 września o godz. 10.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Podczas sesji radni zostali poinformowani o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2017 roku, także o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku
(2017-10-01)