XXX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

Po raz trzydziesty na sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa spotkali się radni obecnej kadencji podczas środowej sesji Rady Miasta. Obrady rozpoczęły się od wysłuchania sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami oraz opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie na temat wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2013 roku. Następnie radni podjęli stosowną uchwałę.

Ponadto Rada podejmowała uchwały w następujących sprawach:

a) sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ulicy Borek;
b) zbycia nieruchomości w zamian za odszkodowanie; (powyższe uchwały dotyczą budowy przedłużenia ul. Unii Europejskiej o czy pisaliśmy tutaj)
c) sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie  przy ulicy Toruńskiej;
d) sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ul. Kopernika;
e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Lubawa; (taryfy pozostały bez zmian)
f) wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa i nadania jej Statutu; (Podczas dyskusji nad projektem uchwały radny Szczawiński zgłosił poprawkę do statutu MRM. Poprawka dotyczyła zapisu, który dawał możliwość odwoływania młodzieżowych radnych. Według wnioskodawcy nie było to zgodne z "duchem demokracji" i poprawka została poparta przez pozostałych radnych.)
g) ustalenia wysokości opłaty  za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
h) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Lubawa w 2013 roku; (zaciągnięty zostanie kredyt długoterminowy w wysokości 1 350 000 zł., którego spłata nastąpi w latach 2014-2020)
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2013-2020;
j) zmian w budżecie miasta na 2013 rok. 
(mz)


Komentarze

Wojtek

Mieszkaniec, znasz odpowiedź pewnie tak samo jak nieliczni w tym zapyziałym miasteczku. Nie będzie wielu ciekawych imprez, nie będzie wielu ciekawych rzeczy do momentu, gdy te truchła polityczne siedzące w sali sesyjnej będą tam używać powietrza, bo nic innego nie robią. Lenie i kurduple moralne jakby posżły na stadion w 2007, 8, 9, 10, 11, 12, to w tym roku może by był sprawny, a tak mamy taki stadion jakich radnych.

(2013-10-25 14:26:15)
Mieszkaniec

dlaczego na naszym stadionie nie będzie żadnych konkurencji? portal.warmia.mazury.pl

(2013-10-25 13:23:20)