XXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

Wczoraj w sali sesyjnej urzędu miasta odbyła się XXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2012 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Obydwie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Ponadto radni przyjęli sprawozdania z rocznej działalności jednostek organizacyjnych podległych urzędowi miasta oraz zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowego z działalności Miejskiego Ośrodka Zdrowia.

Pozostałe uchwały dotyczyły:

- zbycia niezabudowanych nieruchomości w drodze darowizny, (dotyczy niewielkich działek przy skrzyżowaniu Gdańska - Kupnera - Warszawska na którym powstanie rondo)
- wystąpienia Miasta Lubawa z Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy, (organizacja zawiesiła działalność)
- przyjęcia „Programu opieki nad  zabytkami Gminy Miejskiej Lubawa na lata 2013 – 2016”,
- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubawa.

W sprawozdaniu z działalności między sesjami burmistrz Maciej Radtke poinformował między innymi o rozstrzygniętych przetargach:

- Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Lubawa - DUON Marketing and Trading S.A., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, kwota 164.496,19 zł
- Konserwacja murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie w zakresie elewacji wschodniej - Konserwacja Zabytków „Renovatio” Sp. z o. o. z Torunia; cena: 248.541,88 zł.

Burmistrz poinformował też zebranych o otwarciu ofert w przetargu ogłoszonym przez Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" na odbiór odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku. Najkorzystniejszą ofertę na sektor lubawski złożyła firma KOMA z Ełku na kwotę 641 tysięcy 712 złotych. Procedura przetargowa nie została jeszcze zakończona.

W trakcie sesji pojawili się goście z Państwowej Straży Pożarnej w Iławie: st. bryg. Maciej Jasiński wraz z komendantem gminnym lubawskiej straży Krzysztofem Szałkowskim. Przybyli aby uhonorować Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa dyrektora lubawskiego oddziału Swedwood Zbigniewa Nikelewskiego oraz Srebrnym Medalem burmistrza miasta.

W ostatnim punkcie sesji radni zadawali pytania dotyczące problemów które może powodować "ustawa śmieciowa" wchodząca w życie od 1 lipca. Niestety okazuje się, że w tej sprawie jest więcej pytań  niż odpowiedzi.

Na sali sesyjnej pojawił się też mieszkaniec Lubawy Wojciech Cybulski. Z powodu ograniczenia jego czasu wypowiedzi przez przewodniczącego Bolesława Zawadzkiego do 3 minut nie zdecydował się na zadawanie pytań. Uznał ograniczenie nałożone przez przewodniczącego za niestosowne, tym bardziej, że 4 czerwca  obchodziliśmy 24 rocznicę "wywalczenia" demokracji. 

***

W rozmowie z dyr. Zbigniewem Nikelewskim dowiedzieliśmy się, iż jedynym powodem zmiany lokalizacji tegorocznego Swedwood Day jest chęć zaprezentowania przybyłej publiczności od środka zakładu Swedwood Lubawa. (mz)
Komentarze

Mieszkanka

dlaczego płacę więcej za wywóz śmieci a bałagan większy niż był. Nigdy przy śmietnikach na królewskim nie było takiego bałaganu. Co jest wtej rewolucji śmieciowej nie tak??????

(2013-08-14 18:07:50)
Zablokuj komucha

SLD zapowiedziało, że 6 lipca chce urządzić uroczyste urodziny Wojciecha Jaruzelskiego w Sejmie RP. Jaruzelski, komunistyczny oprawca, jeden z najwierniejszych moskiewskich agentów w PRL, oraz patron okrągłostołowej zdrady ma być uhonorowany w parlamencie "wolnej" Polski. Żadna z dotychczas rządzących w naszym kraju partii nie zdobyła się na gruntowną dekomunizację, dlatego my, Polacy, musimy wziąć sprawy w swoje ręce. [Patrz, ogłoszenie idei blokady przez Robert Winnicki: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5C0k2BCx5cs#t=1785s ]

Dołącz do akcji, zaproś znajomych. Najpierw będziemy żądali od marszałek Sejmu żeby nie dopuściła do takiego żenującego spektaklu. Jeśli to nie poskutkuje i komuniści nie wycofają się z tych planów, zablokujemy wszystkie wejścia do Sejmu RP i nie dopuścimy tam Jaruzelskiego.

Akcji patronuje piosenka:
http://www.youtube.com/watch?v=2k8D_t0fpx8


 


https://www.facebook.com/events/584870518224984/?fref=ts

(2013-06-12 07:56:56)
ICH WYBORCA

Kolego (harcerz) a może wiesz kto im tą kartkę napisał i dał do odczytania,bo dla mnie jako ich WYBORCA to bardzo ważne

(2013-06-09 13:06:04)
Harcerz

czytali z kartki kolego, czytali!!!

(2013-06-08 20:28:52)
ICH WYBORCA

Boze radny KASPROWICZ i PISZCZATOWSKI zabrali głos na sesji rady miasta no niemożliwe czy to nie PRIMAAPRILIS,no nie wierzę

(2013-06-08 20:21:40)