Starosta Powiatu Iławskiego informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 01 grudnia 2020 r. KASA w Starostwie Powiatowym w Iławie zostanie zlikwidowana.
(2020-11-24)
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia, a także wyrazy uznania za zaangażowanie, trud i wysiłek oraz wyzwania z jakimi się spotykacie każdego dnia, zwłaszcza w tak trudnych okolicznościach, w jakich przyszło nam, żyć i pracować w ostatnim czasie.
(2020-11-22)
Powiat Iławski pozyskał środki w wysokości 3 789 221,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. W ramach tych zadań różne podmioty wspierające osoby z niepełnosprawnościami, organizacje pozarządowe, osoby indywidualne mogę ubiegać się o wsparcie.
(2020-11-19)
Szanowni Państwo, Chciałbym odnieść się do relacji medialnych, które dotyczą Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie, a konkretnie stworzonego w trybie kryzysowym oddziału tzw. covidowego.
(2020-11-13)
Pracownie RTG Powiatowego Szpitala w Iławie, iławska i lubawska wykonują kilkadziesiąt tysięcy badań rocznie dla mieszkańców całego powiatu iławskiego. Są to badania diagnostyczne różnych zakresów: ortopedycznego, reumatologicznego, pulmonologicznego, urograficznego.
(2020-11-12)
Po wielu miesiącach prac wytyczono cztery korytarze drogi ekspresowej na odcinku od Grudziądza (autostrady A1) do Ostródy (drogi ekspresowej S7). Wszystkie przebiegają przez teren powiatu iławskiego. Warianty nowej drogi, kluczowej z punktu widzenia dalszego rozwoju całego regionu, zaprezentowano podczas spotkania, które odbyło się 7 października w Warszawie.
(2020-10-29)
Po raz kolejny w tym roku można starać się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Nabory wniosków ogłoszone zostały 27 października przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie.
(2020-10-29)
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce związaną z zakażeniami Sars-CoV-2 Wojewoda Warmińsko-Mazurski polecił Powiatowemu Szpitalowi w Iławie zapewnić do końca października br. dodatkowe łóżka dla pacjentów zakażonych COVID-19 w ilości 56, w tym 10 stanowisk respiratoterapii.
(2020-10-27)
To był bez wątpienia bardzo pracowity okres dla Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Obsługa „Tarczy antykryzysowej”, realizacja dwóch dużych projektów i, oczywiście, zadania bieżące oraz nowe wyzwania, przed którymi stanął cały rynek pracy w czasie pandemii.
(2020-10-20)
W październiku kończymy kolejny cykl wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą i historią Lubawy oraz Ziemi Lubawskiej, realizowany przez Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez Powiat Iławski.
(2020-10-19)
Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto wszystkich osób związanych z oświatą. W tym szczególnym dniu, chciałbym podziękować nauczycielom za cierpliwość, życzliwość i zaangażowanie w przekazywaniu niezbędnej wiedzy merytorycznej oraz za kształtowanie osobowości młodego pokolenia.
(2020-10-14)
Zarząd Powiatu Iławskiego bardzo dziękuje pracownikom Szpitala Powiatowego im. Wł. Biegańskiego w Iławie, Domów Pomocy Społecznej w Lubawie, filia w Iławie oraz Domu Pomocy Społecznej w Suszu, za heroiczną pracę, stojąc na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem.
(2020-10-12)
Informuję, że w związku z ograniczeniem bezpośredniej obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lubawa, Stanowisko Zamiejscowe w Lubawie Wydziału Komunikacji będzie przyjmować klientów w godz. 9.00 – 13.00. Poza tymi godzinami zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Lubawa do załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie.
(2020-10-09)
Od soboty, 10 października Powiat Iławski został, decyzją Ministerstwa Zdrowia, objęty tzw. czerwoną strefą.Osoby przebywające w czerwonej strefie muszą obowiązkowo korzystać z maseczek ochronnych. Obowiązek ten dotyczy zarówno zamkniętych pomieszczeń, jak i otwartych przestrzeni. Mieszkańcy czerwonych stref nie są zwolnieni z noszenia maseczek nawet przy zachowaniu dystansu społecznego.
(2020-10-09)
Dom Pomocy Społecznej w Lubawie otrzyma dotację w wysokości 615.431,00 zł na łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS.
(2020-10-02)
Wykrusza się kadra urzędnicza Starostwa Powiatowego w Iławie. Już ponad 10 % pracowników skierowanych jest przez Sanepid na kwarantannę (m.in. wicestarosta Marek Polański). Wszyscy skierowani na kwarantannę mieli kontakt z osobami zarażonymi poza urzędem.
(2020-09-29)
Już drugi rok działa uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program dotacyjny MÓJ PRĄD, który ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie naszego kraju.
(2020-09-25)
32 lampy bakteriobójcze dwufunkcyjne, 600 sztuk przyłbic, 200 masek z certyfikatem, rękawice nitrylowe, medyczne oraz 5 sztuk dyfuzorów do dezynfekcji dłoni – to zakupy Starostwa Powiatowego w Iławie, które mają pomóc w ochronie przed wirusem SARS-CoV-2. Transakcja jest w trakcie realizacji.
(2020-09-24)
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako Grantodawca, wybrana przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020
(2020-09-16)
Podsumowanie sezonu, jak przebiegał on w dobie koronawirusa, co udało się zrobić, a czego nie, czy turyści zachowywali reżim sanitarny – rozmawiamy ze Sławomirem Ciszewskim, dyrektorem Portu Śródlądowego w Iławie.
(2020-09-15)
Starostwo Powiatowe w Iławie wspólnie z członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Olsztyn zainicjowało akcję sprzątania plaży miejskiej tzw. „dzikiej” przy ul. Kajki w Iławie. Odbędzie się ona w sobotę 12 września 2020 r., o godzinie 12:00. W przedsięwzięciu wezmą udział nurkowie z Akademickiego Klubu Płetwonurków „Skorpena” w Olsztynie.
(2020-09-10)