Szanowni Państwo! W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami, że w dniu 23 marca br. zostałem zarażony koronawirusem podczas spotkania z wójtami i burmistrzami w sprawie drogi krajowej nr 15, informuję, że zostałem poddany badaniom na obecność koronawirusa, które dały wynik ujemny.
(2020-03-31)
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Urząd Gminy Lubawa pozostaje dla interesantów zamknięty do odwołania. Interesanci będą przyjmowani wyłącznie w sprawach pilnych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 30.
(2020-03-26)
W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie Gminy Lubawa będzie realizowana akcja informacyjna dla mieszkańców. W najbliższych dniach wyznaczone jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa będą przekazywać głosowy komunikat o treści:
(2020-03-26)
Szanowni Mieszkańcy, W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz dynamicznie rozwijającą się sytuacją, dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego choroby COVID–19, informuję, że zamknięte zostają do odwołania na terenie Gminy Lubawa:
(2020-03-25)
Ze względu na szczególną sytuację zagrożenia epidemicznego, od dnia 18 marca do odwołania, Urząd Gminy Lubawa pozostaje zamknięty dla interesantów. Decyzja została podjęta w trosce o zdrowie Mieszkańców i Interesantów Gminy.
(2020-03-17)
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i rozprzestrzenianiem się koronawirusa w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i interesantów prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w urzędzie gminy.
(2020-03-16)
W piątek 28 lutego odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyli wszyscy radni. W sprawozdaniu z działalności między sesjami wójt Tomasz Ewertowski poinformował zebranych m.in. o zakończeniu budowy hali sportowej w Byszwałdzie, rozpoczętej przebudowie dróg powiatowej i gminnej w miejscowości Lubstynek
(2020-03-03)
8 stycznia 2020 r. Gmina Lubawa podpisała umowę z firmą RDF Sp. z o.o. z Ostrołęki na wykonanie usługi rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Sampławie. W ramach umowy prowadzone są prace rekultywacyjne zgodnie z posiadanymi przez gminę: Decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zamknięcie składowiska odpadów oraz Decyzją Starosty Powiatu Iławskiego zezwalającą na przetwarzanie odpadów.
(2020-02-24)
W 2019 roku Gmina Lubawa nie zwalniała tempa i realizowała kolejne inwestycje, które między innymi objęły infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną i bazę oświatowo-sportową. Nie zabrakło także działań związanych z poprawą bezpieczeństwa, kultywowaniem tradycji i obyczajów. Zrealizowano także wiele zadań społecznych
(2020-01-27)
W środę 15 stycznia w restauracji Copernicus odbyła się coroczna Konferencja Noworoczna Gminy Lubawa. Spotkanie było okazją do podsumowania 2019 roku w zakresie gminnych inwestycji, wydarzeń kulturalnych i społecznych oraz złożenia podziękowań osobom i jednostkom współpracującym z gminą.
(2020-01-17)
W poniedziałek 23 grudnia Rada Gminy Lubawa przyjęła budżet na 2020 rok. W ostatniej w tym roku XII zwyczajnej sesji uczestniczyło 15 radnych. W przyszłym roku dochody gminy sięgną ogółem 58 mln 188tys., a wydatki 62 mln 688 tys. zł.
(2019-12-27)
W dniu 29 listopada uroczyście oddano do użytku przebudowaną drogę powiatową łączącą Mortęgi z Lubawą. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, inwestorów, wykonawcy, mieszkańcy oraz zaproszeni goście, m.in. wicewojewoda Sławomir Sadowski. Spotkanie prowadził starosta powiatu iławskiego Bartosz Bielawski, który opowiedział o wspólnej inwestycji
(2019-12-02)
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej Informuję, że w związku z realizacją programu pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, na terenie Gminy Lubawa prowadzona będzie inwentaryzacja odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
(2019-12-01)
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tuszewie, od tego roku szkolnego mogą już w pełni korzystać z nowo powstałej sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną. Inwestycja objęła także zmianę sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne. Budynek sali gimnastycznej z łącznikiem usytuowany jest pomiędzy budynkiem szkoły, a drogą dojazdową.
(2019-11-04)
W sobotę 28 września w Kurzętniku odbyły się Wojewódzkie Letnie Igrzyska Samorządowe o Puchar Marszałka Województwa. W zawodach wzięło udział 9drużyn, wśród nich 35-osobowa reprezentacja Gminy Lubawa złożona z mieszkańców, członków LZS oraz pracowników urzędu.
(2019-10-01)
W piątek, 27 września br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa, wicewójt Marian Licznerski wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Lubawa Janem Laskowskim wręczyli dyplomy i upominki uczniom gminnych szkół, którzy otrzymali stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe
(2019-09-28)
Prawie 3 miliony złotych otrzyma Gmina Lubawa na remonty i przebudowy dróg gminnych. Umowę na dofinansowanie drogowych inwestycji wójt Tomasz Ewertowski podpisał z wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim 16 września.
(2019-09-19)
W ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo wybudowano kilkaset metrów ciągu pieszo-rowerowego Inwestycja zrealizowana została przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy znacznym udziale finansowym Gminy Lubawa, połączyła istniejąca już wcześniej ścieżkę w ciągu drogi 541 z miejscowością Fijewo i miastem Lubawa.
(2019-09-12)
Urząd Gminy Lubawa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa", które realizowane będzie w latach 2019-2020 w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa".
(2019-07-09)
Podczas ostatniej sesji odbyło się oficjalne pożegnanie Sekretarza Gminy Lubawa – Henryka Bacha w związku z przejściem z końcem lipca 2019 roku na emeryturę.
(2019-07-05)
W piątek 28 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach oprócz radnych uczestniczyli sportowcy, trenerzy i działacze sportowi, którzy za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 roku zostali wyróżnieni nagrodą Wójta Gminy Lubawa.
(2019-07-04)