Sesja została zwołana zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Elblągu na dzień 28 listopada 2014 roku. W głosowaniu tajnym radny Jan Sarnowski uzyskał 14 głosów i został przewodniczącym Rady Miasta Lubawa
(2014-11-28)
W piątek 31 października 2014 r. odbyła się XL – a zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Była to ostatnia sesja mijającej kadencji, miała uroczysty charakter i wyjątkowo radni obradowali w Kinie „Pokój”
(2014-11-04)
Poniżej prezentujemy pełną listę kandydatów na radnych Rady Miasta Lubawa. W wyborach samorządowych, które odbędą się 16 listopada br. o 15 mandatów będzie walczyć 39 kandydatów, których wystawiły 4 Komitety Wyborcze
(2014-10-18)
W dniu 17 września 2014 r. o godz. 9:00 w sali Urzędu Miasta Lubawa radni spotkali się na XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Lubawa. Po wysłuchaniu pozytywnych opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2014 roku
(2014-09-20)
12 września br. w w kinie Pokój w Lubawie odbyła się uroczystość z udziałem władz samorządu lokalnego, pracowników urzędu, pracowników biblioteki, kapłanów naszych parafii, projektantów i wykonawców kilku inwestycji. Uroczystość otworzył Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Zenon Paprocki
(2014-09-15)
XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa rozpoczęła się podziękowaniami, które Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Maciej Jasiński złożył burmistrzowi oraz radnym za dobrą współpracę oraz wsparcie finansowe przy zakupie samochodu operacyjnego do przewozu strażaków ratowników
(2014-06-30)
W dniu 30 kwietnia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W porządku obrad znalazły się między innymi sprawozdania z działalności jednostek samorządowych za rok 2013, które radni przyjęli jednogłośnie
(2014-05-03)
Na zakończenie sesji przewodniczący Rady Miasta odczytał list pani Bernadety Hordejuk skierowany do radnych. We wstępie tego listu czytamy: W odpowiedzi na pomówienia Burmistrza Miasta Lubawa, absurdalne zarzuty skierowane w moją stronę, poza moimi plecami, uprzejmie proszę Szanowną Radę o zadanie swojemu Burmistrzowi pytania, które ja zadałam mu osobiście i nie otrzymałam odpowiedzi...
(2014-03-28)
29 stycznia odbyła się XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sprawozdaniu z działalności między sesjami burmistrz Maciej Radtke dużo miejsca poświęcił spotkaniu, w którym brał udział na zaproszenie dyrektora warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ Andrzeja Zakrzewskiego
(2014-01-31)
W środę 18 grudnia odbyła się XXXII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu miasta Lubawa na 2014 r. Po odczytaniu opinii i stanowiska komisji rady, radni przyjęli uchwałę budżetową.
(2013-12-19)
27 listopada już po raz XXXI obradowali radni obecnej kadencji. Na sesję przybyli także uczniowie lubawskich szkół, którzy następnego dnia zostali zaprzysiężeni na radnych Młodzieżowej Rady Miasta.
(2013-12-02)
Po raz trzydziesty na sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa spotkali się radni obecnej kadencji podczas środowej sesji Rady Miasta. Obrady rozpoczęły się od wysłuchania sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami
(2013-10-14)
W czwartek 12 września na wniosek burmistrza Macieja Radtke została zwołana XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W porządku obrad sesji znalazły się uchwały dotyczące
(2013-09-16)
W środę 21 sierpnia 2013 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa, podczas której radni podjęli następujące uchwały:
(2013-08-24)
Wczoraj w sali sesyjnej urzędu miasta odbyła się XXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2012 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
(2013-06-06)
W dniu 17 maja w sali sesyjnej odbyła się XXV nadzwyczajna sesja Rady Miasta, która została zwołana na wniosek burmistrza Lubawy
(2013-05-18)
Burmistrz Maciej Radtke poinformował o wspólnym posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ Miejskiego Ośrodka Zdrowia i Przedmiotowej Komisji Rady. Posiedzenie było poświęcone bieżącej analizie funkcjonowania lubawskiej przychodni pod kątem jakości świadczonych usług
(2013-04-18)
27 marca 2013 po godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sprawozdaniu z działalności między sesjami burmistrz poinformował o zawiadomieniu organów ścigania w sprawie podejrzenia nienależytego wykorzystania wyposażenia zakupionego ze środków publicznych
(2013-04-02)
W środę 19 grudnia 2012 roku w sali sesyjnej, odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa, na której uchwalony został budżet Lubawy na 2013 rok. Jak zwykle na początku sesji burmistrz Maciej Radtke przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami
(2012-12-21)
W czwartek 22 listopada 2012 na wniosek burmistrza Lubawy została zwołana XX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa. Powodem zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność dostosowania dokumentacji związanej z planowaną realizacją projektu Rewitalizacji Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – obszar rekreacyjny z komunikacją
(2012-11-23)
Na koniec bogatego porządku obrad zaplanowana została szczególna uchwała, którą radni przyjęli przez aklamację. Na salę obrad przybył dr Jerzy Szews, któremu radni nadali tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lubawa. Jerzy Szews jest autorem m.in. Słownika Biograficznego Ziemi Lubawskiej
(2012-10-31)