W dniu 26 listopada 2015 r., tj. czwartek, o godz. 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sesji udział brało 14 radnych
(2015-11-29)
28 października odbyła się XII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa w której uczestniczyło 12 radnych.Zgodnie z porządkiem obrad burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z działalności między sesjami.
(2015-10-30)
W środę 30 września odbyła się XI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W obradach uczestniczyło 13 radnych. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, burmistrz Maciej Radtke, odczytał sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami
(2015-10-03)
W sprawozdaniu z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami burmistrz poinformował między innymi o powołaniu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Lubawie Pani Magdaleny Pankowskiej
(2015-08-27)
13 maja 2015r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się VII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W porządku obrad znalazło się rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2014 rok
(2015-05-17)
W dniu 25 marca 2015 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.
(2015-03-28)
25 lutego 2015r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się V zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sesji uczestniczyło 14 radnych
(2015-02-27)
28 stycznia 2015r. W środę o godz. 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się IV zwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa. Pod nieobecność Burmistrza, sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami przekazał z-ca Stanisław Kieruzel.
(2015-01-31)
W dniu 22 grudnia 2014 r. o godz. 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się III zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sprawozdaniu z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami burmistrz poinformował radnych o zmianach w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Lubawie
(2014-12-28)
5 grudnia 2014 r. odbyła się II zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Na sesji zostały powołane stałe Komisje Rady. Radni ustalili zakres działania Komisji oraz dokonali wyboru ich składów osobowych i przewodniczących
(2014-12-10)
Sesja została zwołana zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Elblągu na dzień 28 listopada 2014 roku. W głosowaniu tajnym radny Jan Sarnowski uzyskał 14 głosów i został przewodniczącym Rady Miasta Lubawa
(2014-11-28)
W piątek 31 października 2014 r. odbyła się XL – a zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Była to ostatnia sesja mijającej kadencji, miała uroczysty charakter i wyjątkowo radni obradowali w Kinie „Pokój”
(2014-11-04)
Poniżej prezentujemy pełną listę kandydatów na radnych Rady Miasta Lubawa. W wyborach samorządowych, które odbędą się 16 listopada br. o 15 mandatów będzie walczyć 39 kandydatów, których wystawiły 4 Komitety Wyborcze
(2014-10-18)
W dniu 17 września 2014 r. o godz. 9:00 w sali Urzędu Miasta Lubawa radni spotkali się na XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Lubawa. Po wysłuchaniu pozytywnych opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2014 roku
(2014-09-20)
12 września br. w w kinie Pokój w Lubawie odbyła się uroczystość z udziałem władz samorządu lokalnego, pracowników urzędu, pracowników biblioteki, kapłanów naszych parafii, projektantów i wykonawców kilku inwestycji. Uroczystość otworzył Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Zenon Paprocki
(2014-09-15)
XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa rozpoczęła się podziękowaniami, które Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Maciej Jasiński złożył burmistrzowi oraz radnym za dobrą współpracę oraz wsparcie finansowe przy zakupie samochodu operacyjnego do przewozu strażaków ratowników
(2014-06-30)
W dniu 30 kwietnia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W porządku obrad znalazły się między innymi sprawozdania z działalności jednostek samorządowych za rok 2013, które radni przyjęli jednogłośnie
(2014-05-03)
Na zakończenie sesji przewodniczący Rady Miasta odczytał list pani Bernadety Hordejuk skierowany do radnych. We wstępie tego listu czytamy: W odpowiedzi na pomówienia Burmistrza Miasta Lubawa, absurdalne zarzuty skierowane w moją stronę, poza moimi plecami, uprzejmie proszę Szanowną Radę o zadanie swojemu Burmistrzowi pytania, które ja zadałam mu osobiście i nie otrzymałam odpowiedzi...
(2014-03-28)
29 stycznia odbyła się XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sprawozdaniu z działalności między sesjami burmistrz Maciej Radtke dużo miejsca poświęcił spotkaniu, w którym brał udział na zaproszenie dyrektora warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ Andrzeja Zakrzewskiego
(2014-01-31)
W środę 18 grudnia odbyła się XXXII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu miasta Lubawa na 2014 r. Po odczytaniu opinii i stanowiska komisji rady, radni przyjęli uchwałę budżetową.
(2013-12-19)
27 listopada już po raz XXXI obradowali radni obecnej kadencji. Na sesję przybyli także uczniowie lubawskich szkół, którzy następnego dnia zostali zaprzysiężeni na radnych Młodzieżowej Rady Miasta.
(2013-12-02)