25 maja 2011 o godzinie 10:00 odbyła się VII sesja Rady Miasta Lubawa. Najważniejszą uchwałą tej sesji było udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
(2011-05-26)
25 maja 2011 roku o godz. 10:00 - tej w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbędzie się VII sesja Rady Miasta Lubawa. Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
(2011-05-24)
Czym jest zaciąganie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – dobrodziejstwem, czy aktem rozpaczy? Czy dług miasta powyżej 17.5 ml zł jest jeszcze poziomem bezpiecznym, czy grozi załamaniem finansów publicznych? Stanisław Kieruzel na stwierdzenie, że twierdzą niektórzy, iż kredytów nie zależy zaciągać w ogóle, odpowiedział: - Takie stwierdzenia są szkodliwe dla miasta. Najlepiej nie zaciągać kredytów i mieć spokojną głowę
(2011-05-13)
Dziś o godz. 9.00 - tej w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbyła się VI sesja Rady Miasta Lubawa. W zaproponowanym przez przewodniczącego Bolesława Zawadzkiego projekcie porządku obrad, zapytania i wolne wnioski zostały zaplanowane jako jeden z ostatnich punktów. Zawsze do tej pory radni i mieszkańcy Lubawy mogli zadawać pytania na początku sesji.
(2011-04-27)
27 kwietnia 2011 roku o godz. 9.00 - tej w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbędzie się VI sesja Rady Miasta Lubawa. Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
(2011-04-22)
V zwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa już po raz kolejny rozpoczęła się od zmian w porządku obrad. W stosunku do projektu, porządek zatwierdzony przez Radę został uzupełniony o trzy nowe projekty uchwał, jeden projekt został wykreślony, a dwa zamienione miejscami. Wszystkie zmiany zaproponował przewodniczący Bolesław Zawadzki.
(2011-03-28)
W środę 23 marca br. o godzinie 9.00 w Sali Sesjyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się V Sesja Rady Miasta. .Po formalnościach związanych z porządkiem sesji rozpatrzono szereg uchwał dotyczących zmian w budżecie, sprzedaży gruntów będących w wieczystym użytkowaniu miasta, wyasygnowaniu pieniędzy na zakup ciężkiego wozu bojowego dla strażaków oraz innych uchwał dotyczących funkcjonowania miasta.
(2011-03-23)
23 marca 2011 roku o godz. 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbędzie się V sesja Rady Miasta Lubawa. Projekt porządku obrad przewiduje :
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
(2011-03-22)
We wtorek, 1 marca 2011 roku o godz. 11:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Sesja została zwołana bez dotrzymania określonego w Statucie Miasta siedmiodniowego terminu.
(2011-03-06)
W środę 1 marca br.o godzinie 11.30 w sali sesyjnej urzędu Miasta w Lubawie odbyła się Sesja Rady Miasta Lubawa. Obrady sesji trwały kilka godzin i dotyczyły ważnych spraw dotyczących naszego miasta. Więcej na temat sesji wkrótce
(2011-03-04)
We wtorek 1 marca 2011 roku o godz. 11:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbędzie się IV sesja VI kadencji Rady Miasta Lubawa. Projekt porządku obrad przewiduje:
(2011-02-28)
22 grudnia 2010 roku o godz. 9 - tej w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbyła się III sesja Rady Miasta Lubawa. Sesja rozpoczęła się od zmiany porządku obrad poprzez dodanie pięciu dodatkowych uchwał oraz jednego podpunktu w punkcie dotyczącym uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.
(2010-12-30)
W poniedziałek, 6 grudnia odbyła się II sesja Rady Miasta Lubawa. Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnego Tomasza Gula nieobecnego na sesji inaugurującej nową kadencję. Następnie ślubowanie złożył Maciej Radtke i tym samym formalnie objął urząd burmistrza Lubawy.
(2010-12-08)
W dniu dzisiejszym w gminie miejskiej, odbyła się I sesja Rady Miasta Lubawa. Zgodnie z prawem została zwołana na wniosek poprzedniego przewodniczącego Rady Miasta Lubawa. W sesji brało udział 14 radnych, którzy odśpiewali Hymn Państwowy, a następnie każdy radny złożył uroczyste ślubowanie.
(2010-11-29)